وضعیت زنان مهاجر در بازارکار سوئد

پژوهش ها و بررسی هایی که تاکنون انجام شده، نشان می دهند که زنان مهاجر در سوئد بااین که از موقعیت تحصیلی بالا و گاه بالاتری نسبت به زنان سوئدی برخوردارند، اما در بازارکار، امکانات برابری با آنها ندارند.در آستانه ی هشتم مارس، روزجهانی زن، کنفرانسی در محل پارلمان سوئد برگزارشد که به زنان خارجی تبار در بازار کار درسوئد می پرداخت.

پژوهش ها و بررسی هایی که تاکنون انجام شده، نشان می دهند که زنان مهاجر در سوئد بااین که از موقعیت تحصیلی بالا و گاه بالاتری نسبت به زنان سوئدی برخوردارند، اما در بازارکار، امکانات برابری با آنها ندارند.در آستانه ی هشتم مارس، روزجهانی زن، کنفرانسی در محل پارلمان سوئد برگزارشد که به زنان خارجی تبار در بازار کار درسوئد می پرداخت. این کنفرانس که موضوع آن بررسی موقعیت زنان خارجی تبار و مهاجر در بازارکار بود، به دعوت حزب چپ و باشرکت نمایندگانی از احزاب مودرات، سوسیال دموکرات، لیبرال مردم و چپ در روزپنجشنبه در پارلمان برگزارشد. علاوه بر نمایندگان این احزاب، اعضای یک گروه تحقیق که دراین زمینه پژوهش کرده بود و چند پژوهشگر اجتماعی ازجمله مهرداد درویش پور، استاد جامعه شناسی در استکهلم نیز دراین زمینه سخن رانی کردند. درپایان نیز میزگردی دراین مورد تشکیل شد و شرایط زنان خارجی و مهاجر و مشکلاتی که برای ورود به بازارکاردارند مورد بحث قرارگرفت. ازجمله مسائلی که دراین کنفرانس برآن تاکیدشد، شرایط متفاوت زنان مهاجر نسبت به زنان سوئدی بود. پژوهش ها و بررسی هایی که تاکنون انجام شده، نشان می دهند که زنان مهاجر در سوئد بااین که از موقعیت تحصیلی بالا و گاه بالاتری نسبت به زنان سوئدی برخوردارند، اما در بازارکار، امکانات برابری با آنها ندارند. دراینجا گزارش پخش شده از برنامه ی رادیویی پژواک را می شنوید.

 وضعیت زنان مهاجر در بازارکار سوئد _مهرداد درویش پور، استاد جامعه شناسی در استکهلم

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.