ارتباط وحمایت محاففظه کاران و لیبرال ها ر.مریدی از اسرائیل

Aug 1-2014
مستندی در مورد ارتباطات و حمایت محاففظه کاران و لیبرال ها و رضا مردیدی نماینده لیبرال ریجموندهیل از اسراییل می باشد که در هفته نامه شهروند و سلام تورنتو و سایت رضا مریدی هیجکاه از 2008 تا این مستند گزارش نشده است
قضاوت با بییندگان است .
سعیدسلطانپور

برنانه راه حل - تلویزیون یو اس ایران تی وی

rahehal @ http://www.usiran.tv/
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.