هدايت سلطانزاده: انقلاب بهمن يك ضد انقلاب فاشيستي بود

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
آقای سلطانزاده متاسفانه خیلی دیدگاه بارک دارند و با اینکه سالیان درازی در بطن امپریالیسم و یا بهتر یگویم در پی امنیت و رفاه به امپریالیست پناه برده اند هنوز هم از نعمت آن در ترمبم عفاید خود بهره نبورده اند. انقلاب بهمن هجوم و اعتراض عام برعلیه ساختار جامعه بود نه غلیه یک جنبش ناسیونالیستی بنوع فاشیسم بنیتو موسیلینی در ایتالیا. تعریف فاشیسم بمعنای کلاسیک خود در سیستم دیکتاتوری شاهنشاهی ایران کاملا درک اشتباهی است.
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
انچه اقای سلطان زاده میفرمایند ناشی از ندیدن حقیقت است . فاشیزمی در کار نبود . فاشیسم زائیده تبلغات ضد ملی حزب توده و فرقه دمکرات بود .با هزار تاسف با این حقیقت روبرو میشویم که اقا ی سلطان زاده هنوز یک فریب خورده وعده سرخرمن باقی مانده است . انقلاب نبود خود کشی بود برای ترویج خرافات برای از بین بردن هویت ملی ما .فاشیسم را باید در رفتار بلشویکها جستجو کرد که هزاران انسان بی گناه روانه اردوگاه مرگ شدند .فریب در فریب بود ونه بیشتر .
عدم انتشار شده: 
false