روشنی‌یابی چیست؟ ?Was ist Aufklärung / بیاد سیروس آرین پور

این بحث مربوط است به امانوئل کانت و پاسخ وی به پرسشی که نزدیک به دو قرن و نیم پیش در مورد روشنگری یا بهتر بگویم روشنی‌یابی طرح شده‌است.
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
پیشنهاد میشود به روشنفکر ستیزی در ایران هم اشاره ای بکنید.
در فضای مجازی ، نظام جمهوری اسلامی برنامه هایی را منتشر کرده از جمله کلنجار صادق زیبا کلام با بنیاد گرایانی که تجدد را منفی و نتیجه کار منورالفکران میدانند.
جلال آل اجمد هم بعد از شکست و بریدن از حزب توده ، روشنفکران را عامل توسعه نیافتگی ایران معرفی نمود.
از مبارزان روشنفکری مانند ملکم خان و آخوند زاده و...... باید اعاده حیثیت گردد.
پان ترکیسم تجزیه طلب آذری در کنار آخوندیسم و آنتی کمونیسم و سلطنت طلبان برای ممانعت از روشنگری مردم، سالهاست با هم متحد شده و آدرس غلط داده و شکست خود را به گردن قشر روشنفکر می اندازند.
در مملکت دیکتاتوری که بدلیل نبود کادرهای سیاسی فرهنگی کارکشته لازم، دانشحویان و نویسندگان و هنرمندان خود را وارد نبرد تاریکی و روشنی، انقلاب و ارتجاع, نموده اند.
عدم انتشار شده: 
false