صفحه دو: پیامدهای تحریم سپاه برای ایران؟

موضوع تحریم سپاه پاسداران در برنامه ً صفحه ۲ ًبی بی سی فارسی ( ۲۷ تیر۱۳۹۶ ) مهمانان برنامه: مجید محمدی، جامعه شناس، دلشاد امامی، فعال سیاسی اجتماعی.

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: