غبارزدایی از آینه‌ها - کشتار فکر و گفتمان مخالف در سال ۶۷

س: اگر در عالم فرض، من و شما در رأس حکومت و در مصدر قدرت بودیم؟ آیا ممکن بود به اینگونه جنایات آلوده شویم؟ یعنی جفا کنیم و زندانیان سیاسی داشته باشیم و آنها را به قتل برسانیم؟!
ج: هر فرد و جریان و رژیمی که گفتمان مخالف را تاب نیآورَد، و با نفی دیگران خود را اثبات کند، کارش به دشنه و دگنگ خواهد کشید و کشتار فکر را هم در تقدیر خواهد داشت.
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
وقتی حتی دیروز به جمع شدن چند نفر روی قبر شاملو اجازه نمیدهند و مردم را دستگیر و ضرب و شتم میکنند، دیگر چه انتظاری از حکومت آخوندی میتوان داشت ؟ حقوق بشر و انتخاب روحانی و جنبش اصلاح گرا و.... همه رویا و خیال است . آخوند ، روز بروز خونخوارتر میشود و تنها راه باید سرنگونی آنان باشد.
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
فاخشه گری و جنایتکاری دین مبتذل و کثیف اسلام و خمینی حرامزاده را ،حالا بهانه ای برای حمله به غرب لیبرال و شرق کمونیست نکنید.! بارها اشاره شده که حتی مبارزان و روشنفکران و سازمانها و مردم درون ایران هم ،عکس العمل لازم و مناسب و درخوری در آن زمان انجام ندادند .شاید دلیلش سطج پایین فرهنگ عمومی و آگاهی اجتماعی و سزاسری باشد. نمیدانم چه زمانی سازمان راه کارگر از "صدای پای فاشیسم " سخن گفت ؟ ولی تئوری زده گی روشنگری آنزمان اشاره نمود که فاشیسم بیاز به شرایط اقتصادی سرمایه داری پیشرفته دارد که آخوند ها فاقد آن بودند و بجای ماشین ، پیشنهاد استفاده از شتر می کردند. منظور اینست که یک دین ارتجاعی قرون وسطایی داعشی ، آنزمان در چهارچوب هیچ منطق و ترحم و صراطی نمی گنجید. بی دلیل نیست که اروپا 4 قرن است که از سکولاریسم و افسار زدن دین یعنی افیون در جامعه سخن میگوید.
عدم انتشار شده: 
false