همنشین بهار: خلیج فارس و مدعیان صاحب اختیاری جهان

جمعه ۱۳ اکتبر ۲۰۱۷ که آقای ترامپ، موضع و سیاست خود را در باره ایران و برجام تشریح نمود، عالماً عامداً خلیج فارس را خلیج عربی نامید که با توجه به «نقشه‌های در راه» و نیز خُلق و خوی ایشان، چندان عجیب نیست. او که در سخنرانی خودش موقعیت کاخ سفید و ریاست جمهوری آمریکا را در حد سخنگوی عربستان و نتانیاهو، پائین آورد، بخشی از سخنان بر حق مردم شیخ‌گزیده ایران را هم تکرار کرد و این البته، نیات او و «دولت پنهان» را نمی‌پوشاند.

(دولت پنهان Deep state در آمریکا، فارغ از اینکه کدام حزب و چه کسی مصدر کار باشد، بر سیاست‌گذاری عمومی، اعمال نفوذ و کنترل دارد.)
...
آقای ترامپ پیش از کنفرانس خبری کاخ سفید، با اشاره به ایران، از «ملت تروریست» سخن گفت !

.This afternoon, in a little while, I'll be giving a speech on Iran, a terrorist nation like few others, and I think you're going to find it very interesting

گفته می‌شود امثال «استفان میلر» و «استیو بانون» نیز، در تدوین سخنرانی‌های وی نقش داشته‌اند...

هیچ انسان ستمدیده‌‌ای که جهان و میهنش را ‌بشناسد، با استبداد زیر پرده دین و حکومتی که در میهن شیخ گزیده ما فقر و ستم و اندوه به بار آورده، میانه‌ ندارد. اما این مرزبندی بر حق، دلیل نمی‌شود که مرعوب تبلیغات جغدهای جنگ شده، از نقشه‌های شوم ترامپ و عقبه‌ و نوکرانش غافل شویم. شجاع و برنا باشیم و از های و هوی و گرد و خاک نوکران استعمار و ارتجاع نهراسیم. مخالفت با ستمگری و زشتی سنت دیرین نیاکان ماست.

مقاله مربوط به این بحث:

http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=503

فایل صوتی

http://www.hamneshinbahar.net/mp3files/PersianـGulf.mp3

همنشین بهار

http://www.hamneshinbahar.net

 

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: