افشای توطئه آخوندهای حکومتی ایران بر علیه جمهوری آزربایجان

در این فیلم روحانی جوانی از جمهوری آزربایجان که تحصیلات دینی خود را در ایران گذرانده است از توطئه آخوندهای حکومتی ایران بر علیه جمهوری آزربایجان پرده برداری می کند

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: