همنشین بهار: جان بولتون و بمباران ایران

https://www.youtube.com/watch?v=gwUD2ln8IVQ

گرچه به قولِ «جورج اورول» به هنگام فریب عالمگیر؛ گفتنِ حقیقت، کنُشی انقلابی است، اما زیر سئوال بردنِ امثال جان بولتون وقتی بیهوده نیست که پیش‌تر و بیش‌تر، با استبداد زیر پرده دین مرزبندی داشته باشیم. نمی‌شود با مرتجعینِ دین‌خو و دین‌ستیز، هم‌کاسه بود و «لِویاتان»های مستبد و جنگ افروز را در واشنگتن یا ریاض و تل‌آویو نشانه گرفت. اشاره به کید و مَکرِ مدعّیانِ صاحب اختیاریِ جهان؛ ابدا به معنی نادیده‌گرفتنِ ظلمی که بر مردم ستمدیده ایران می‌رود نیست، و اثبات شئی، نفی ماعَدا نمی‌کند.
(لویاتان Leviathan اسطوره شرّی است که در گذر زمان دچار دگرگونی‌های بسیار شده‌است...)
 
جان بولتون؛ در سال ۱۹۶۴ در کميته‌ تبليغاتیِ گلدواتر (کانديدایِ راست افراطی رياست جمهوری آمريکا) فعاليّت داشت. بعداً به تبلیغات جیمز بیکر برای تصدی سمت دادستانِ کّل تگزاس پیوست و به کمک وی(جیمز بیکر)؛ که سرانجام وزیر خارجه آمریکا شد، به دولت‌های ریگان و جرج بوشِ پدر هم راه یافت، و چندین سِمِت گرفت.
وی همچنین یکی از امضاکنندگانِ نامه ۲۶ ژانویه ۱۹۹۸ با عنوان پروژه قرن جدید آمریکا Project for the New American Century بود. پروژه «قرن جديد آمريکایی»؛ مانیفست نومحافظه کارانِ آمریکایی است که راهبردِ قرن جدید حوزهٔ دیپلماسی و امنیت ملی دولت آمریکا را تدوین نمود....
 
ادامه در آدرس زیر:

 
همه نوشته‌ها و ویدئوها در آدرس زیر است:
...
همنشین بهار
 
 ــــــــــــــــــــــــــــ
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: