ارجاع پرونده عباس لسانی به شعبه ۱۱ دادیاری تبریز

عباس لسانی از فعالین شناخته شده و از پیشگامان نافرمانی مدنی در حرکت دمکراتیک آذربایجان است. او به خاطر فعالیت‌هایش، بارها بازداشت ، شکنجه ، تبعید و متحمل حبس‌های طولانی مدت شده است.

ناصر عتباتی دادستان عمومی و انقلاب اردبیل عنوان کرد: بازداشت عباس لسانی فعال سرشناس تورک در مورخه ۱۱ تیر ۱۳۹۷ با قرار نیابت از حوزه قضائی آذربایجان‌شرقی صورت گرفته و پرونده وی اکنون در شعبه ۱۱ دادیاری تبریز در جریان است.
عتباتی این موضوع را امروز چهارشنبه ۲۰ تیر و در مراجعه خانم رقیه علیزاده همسر آقای لسانی به دادسرای اردبیل عنوان کرده است.
عباس لسانی اولین بازداشتیِ دستگیریهای گسترده‌ایست که در ارتباط با گردهمایی سالانه قلعه بابک صورت گرفته است.
چندین روز قبل از دستگیری این فعال سیاسی آذربایجانی ، ویدئویی از وی منتشر شد که وی از لزوم و جدیت حضور در مراسم قلعه بابک امسال سخن گفته است.
همچنین در ویدیویی دیگر که همین اواخر در مراسم خاکسپاری استاد حسن دمیرچی و در میان هزاران فعال مدنی آذربایجانی به سخرانی پرداخته عنوان میکند: که آذربایجان منفعل نیست و سر فرصت و به موقع قدرت خود را نشان خواهد داد.
انتشار این دو ویدیو از وی واکنش‌های مثبتی در فضای مجازی حوزه آذربایجان بوجود آورد و گمان می‌رود بازداشت و رسیدگی ویژه به پرونده وی در تبریز در ارتباط با این موضوعات میباشد.
عباس لسانی از فعالین شناخته شده و از پیشگامان نافرمانی مدنی در حرکت دمکراتیک آذربایجان است. او به خاطر فعالیت‌هایش، بارها بازداشت ، شکنجه ، تبعید و متحمل حبس‌های طولانی مدت شده است.

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: