همنشین بهار: عهدنامهٔ مُفَصّل Anglo-Persian Treaty of 1812

https://www.youtube.com/watch?v=mTQ5BvP-pbA

در ادامه بحث «عهدنامه‌های ایران در عصر قاجار» اکنون به عهدنامهٔ مُفَصّل که بیش از دو قرن پیش، بین ایران و انگلیس امضا شده، می‌پردازم. در مقاله مربوط به این بحث، متن کامل پیمان مزبور را هم افزوده‌ام. پیشتر در مورد پیمان فینکنشتاین Treaty of Finckenstein و قرارداد مُجمَل (عهدنامهٔ مقدماتی) The 1809 treaty توضیح داده‌ام که بصورت مقاله و ویدئو، در سایت خودم موجود است. ضرورت طرح اینگونه مباحث آشنایی با تاریخ پُر فراز و نشیب میهن ماست که غالباً با آن بیگانه‌ایم. درست است که در گذشته نباید زیست اما به گذشته باید نگریست. به قول شکسپیر در نمایشنامه توفان: What's Past Is Prologue گذشته پیش درآمد اکنون است.

مقاله:

http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=559


عهدنامه‌های ایران در عصر قاجار (۱) Treaty of Finckenstein پیمان فینکنشتاین

عهدنامه‌های ایران در عصر قاجار (۲)قرارداد مُجمَل (عهدنامهٔ مقدماتی)

...

همه نوشته‌ها و ویدئوها در آدرس زیر است:

http://www.hamneshinbahar.net/article_all.php

... 

همنشین بهار 

http://www.hamneshinbahar.net

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: