افشاگری علیه مقامات دفتر خامنه‌ای در بالاترین سطح نظام