سخنان مسیح علینژاد قبل از دیدار با مایک پمپئو

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: