صدا و سیمای اهواز، عرب ستیزی قسمت دوم

در قسمت دوم به ادله ها و مدارک بیشتری از اهداف عرب ستیزی نظام های ایران در اقلیم اهواز (عربستان ایران) بوسیله کارشناسان مهمان بحث خواهد شد.

منبع: 
تلویزیون فضایی کلمه
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: