صدا و سیمای اهواز، روند تغییر اسامی تاریخی شهرهای اقلیم اهواز از عزبی به فارسی

در برنامه مزبور به مجری گیری دکتر کریم عبدیان و دو فعال عرب اهوازی با نام جابر احمد نویسنده و یوسف شریفی فعال مدنی عرب اهوازی، به عمق تاریخی و دلایل اصلی این تغییرات پرداخته میشود و با ذکر علل و اهداف از این تغغیرات، ماهیت تبعیض امیز علیه مردم عربق ایران را روشن میسازد.
منبع: 
تلویزیون فضایی کلمه
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: