ساختار سیاسی اینده ایران و نقش جنبش ها

دیالوگ – موضوع برنامە ; ساختار سیاسی آیندە ایران مهمان برنامە: محمد زمانی
این برنامه از طریق کرد کانال و هم اوا پخش شده است . به خواندن ادامه دهید →
منبع: 
https://mohammadzamani.com/2019/08/26/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%ac%d9%86%d8%a8%d8%b4-%d9%87%d8%a7/
برگرفته از: 
https://mohammadzamani.com/2019/08/26/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%ac%d9%86%d8%a8%d8%b4-%d9%87%d8%a7/
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: