پوتین و ملک سلمان میلیاردها دلار توافق تجاری امضا کردند