شرایط آزربایجان جنوبی برای براندازی رژیم فاسد آخوندی

Reza Levayi
تقدیم به مبارزان آزادی

۱- روسیه و چین ایرانیت را می خواهند با رژیم تروریست آخوندی.
۲- جهان غرب ایرانیت را می خواهد بدون رژیم آخوندی.
۳- آزربایجان جنوبی نه ایرانیت استعمارگر را می خواهد و نه رژیم فاسد و اشغالگر آخوندی را.

در چنین شرایطی مردم در حال مبارزه هستند. رژیم، اینترنت و راههای ارتباطی با جهان را بسته است. خاصیت رژیم‌های دیکتاتوری همین است؛ بستن دروازه ها به روی جهانیان.

خون مردم را می ریزند اما بالاخره مردم به خیابانها برگشته اند. این خوب است. مردم اگرچه به بهانه گران شدن بنزین به خیابانها آمده اند اما اساس خواست قیام کننده ها تغییر است.

جبهه ی آزربایجان جنوبی اما جبهه ی متفاوتی برای تغییر است:

۱- آزربایجان جنوبی برای سرنوشت خویش مبارزه می کند. من با برانداختن و ساقط کردن این رژیم صددرصد موافقم و در این راه نهایت تلاشم را می کنم، اما نهایت تلاش من براندازی سیستم اشغالگری و استعماری ایرانیت است.

۳- من لواییِ مبانی و معانی استقلال آزربایجان جنوبی هستم نه فردی در خدمت تشکیل شکل جدیدی برای ایرانیت. اعتقاد دارم که همین ایرانیت هم اگر از دست رژیم خونخوار و فاسد ملاها رهایی یابد باز شانس مبارزه ی ما برای استقلال آزربایجان جنوبی و درهم شکستن ایرانیت بیشتر خواهد شد. بنابراین مبارزه ی مردم آزربایجان جنوبی برای ساقط کردن رژیم را ضروری می دانم ولی گام‌ بعدی و اصلی، جدا شدن از ایرانیت است. بنابراین حساسیت و ترفندهای مبارزه ی ما برای رهایی باید به دقت سنجیده شود.

۴- همه آنهایی را که در ممالک محروسه برای دموکراسی و آزادی می جنگند و شهید می شوند می ستایم و برایشان ارزش قایلم. آنها با « استبداد ایرانیت » می ستیزند ولی من و آزربایجان جنوبی، هم با «استبداد ایرانیت» و هم با « ایرانیت استعمارگر » می ستیزیم. به تعبیر دیگر اپوزیسیون ایرانیت برای « براندازی رژیم » مبارزه می کند اما من برای هم برای « براندازی رژیم » و هم برای « براندازی ایرانیت» می جنگم. تا براندازی رژیم می توان همزمان با اپوزیسیون ایرانیت با شکل و شمایل آزربایجان جنوبی مبارزه کرد ولی سوق دادن این مبارزه برای تشکیل حکومت جدید برای ایرانیت و برای تقویت ایرانیت یک خطای فاحش سیاسی است.

۵- همزمان با شهرهای دیگر ممالک محروسه برای برانداختن رژیم می ستیزیم اما همراه و همدوش آنها نیستیم. آزربایجان جنوبی برای خویش می ستیزد.

در نوشته های دیگر به مبسوط از روند مبارزه برای استقلال آزربایجان در این لحظات حساس خواهم نوشت.

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: