صدا و سیمای اهواز - کشته شده گان اعتراضات سراسری ایران

در این برنامه به مجری گری دکتر کریم عبدیان، به مسئله کشتار مردم در اعتراضرات سراسری مردم ایران با دو مهمان برنامه جلیل ازادی خواه از فعالین سیاسی کورد ایران و حافظ فاضلی عضو دفتر سیاسی حزب تضامن اهواز در ابان ماه 98 می پردازد
منبع: 
تلویزیون فضایی کلمه
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: