اتنیکی نامرئی به نام فارس

مهمانان: بنی طرف ويونس شاملى . بنی طرف درباره دلايل اين نامرئى بودن صحبت كردو برخى از مستندات تاريخى را در باره ظهور اصطلاحاتى چون "فارس" و "ملت فارس" ارايه داد كه توسط دستگاه ديكتاتورى فرهنگى رضا شاه از كاربرد آنها جلوگيرى شد. نيز به دشوارى كار فعالان مليت ها در رويارويى با گفتمان صاحب امتيازات سخن گفت و در پايان ها به مشابهت ناسيوناليسم بودايى برمه با معادل ناسيوناليسم شيعى آريايى در ایران اشاره كرد كه در اولى خونتاى نظامى حاكم و سان آنگ سوچى دموكرات و اپوزيسيون سابق را در بر مى گيرد. شاملی

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: