حمله به تاسیستات نطنز همزمان با مذاکرات هسته ای به چه معنی است

حادثۀ اخیر اما اگر به واقع ناشی از خرابکاری باشد، عمدتاً به قصد تأثیرگذاری بر مذاکراتِ غیرمستقیم ایران و آمریکا در وین صورت گرفته و انگشت اتهام نیز در درجۀ نخست، متوجه سازمان امنیتی برون مرزی اسرائیل یعنی موساد است.

حادثۀ اخیر اما اگر به واقع ناشی از خرابکاری باشد، عمدتاً به قصد تأثیرگذاری بر مذاکراتِ غیرمستقیم ایران و آمریکا در وین صورت گرفته و انگشت اتهام نیز در درجۀ نخست، متوجه سازمان امنیتی برون مرزی اسرائیل یعنی موساد است.
دولت اسرائیل به طور علنی و آشکار از مذاکراتی که در وین در جریان است، اظهار ناخشنودی می‌کند زیرا از آن بیم دارد که سیاست دولت جو بایدن به احیای برجام بدون تغییرات اساسی در محتوای آن منجر شود.
این در حالی است که اعضای دولت بایدن از ابتدای کارشان، لحنی مبهم و دوپهلو در بارۀ بازگشت به برجام در پیش گرفته‌اند. آنها از یک سو بر لزوم تغییر محتوای برجام در قالب واژ‌هایی چون تقویت و طولانی کردن توافقنامه و لغو تحریم‌ها پس از اجرای کامل تعهدات برجامی ایران سخن می‌گویند، اما از سوی دیگر، بازگشت آمریکا به صورت کنونی برجام را به عنوان گام نخستِ تعامل و لغو همزمانِ تحریم‌ها با اجرای تعهدات ایران را نفی نمی‌کنند.
در این میان بخصوص اظهارات رابرت مالی نمایندۀ ویژۀ آمریکا در امور ایران، سبب نگرانی مقام‌های اسرائیلی و شرکای عرب آنها در جنوب خلیج فارس شده است. مالی به خلاف دیگر مقام‌های آمریکایی، معمولاً از لزوم تغییر در مفاد برجام سخنی به میان نمی‌آورد و هر وقت هم که به این موضوع اشاره می‌کند، آن را به مراحل بعدی مذاکرات حواله می‌دهد.

 
منبع: 
کلاب هوس
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: