نظام ظلم و استثمار!
23.06.2021 - 01:19

  نظام  ظلم  و استثمار!

 حسن جداری

 

 جان کند از صبح  تا شب، کارگر با  حال زار

خون او را می مکد  زالو صفت، سرمایه دار

تابکی  ظلم و ستم بر توده  زحمتکشان؟

 این نظام ظلم و استثمار تاکی بر قرار؟

 غرقه  در ناز و تنعم، تابکی  شیخ و فقیه؟

گرسنه تاکی بخوابد  کارگر،  در شام تار؟

تابکی  در رنج و ذلت، توده زحمتکشان ؟

روزگاران تا بکی  بر کام مشتی  مفتخوار؟

 آی خوش آن روزی که با عصیان و قهرکارگر

کاخ  بیداد و ستم، از ریشه  گردد تار و مار

این  چنین نظمی  که با بیداد بر پا گشته است

من یقین دارم  که تا آخر نماند بر قرار

 تا نگردد سلطه سرمایه داران، سرنگون

کارگر هرگزنباشد شادکام و کامکار!

اردی بهشت ماه سال  1400

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

حسن جداری

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما