دادگاه نوری وموضع رژیم، دایی جان ناپلئونها، خروج شاه، بختیار، روسیه و چین و جنگ آب

دادگاه نوری وموضع رژیم، دایی جان ناپلئونها، خروج شاه، بختیار، کودک سرباز، روسیه و چین و رژیم، جنگ آب

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: