رفتن به محتوای اصلی

بیانیه حزب کمونیست آمریکا، در مورد عملیات نظامی روسیه در اوکراین!
27.02.2022 - 16:38
برگردان:
عارفه - رحمت ایماق

زمانی که دیپلماسی برای توقف،گسترش ناتو،وخشونت متد اوم و مبازات نسل کشی علیه حلق لو گانسک(LPR)، و جمهوری خلق دونسک(LPR) به پایان رسید،عملیات آغاز گردید.

روسیه برای بیش از 30 سال، از ناتو خواست تا گسترش خود را متوقف کند، و نگرانی های روسیه را جدی بگیرد.آیالات متحده امریکا – اتحادیه اروپا – ناتو نه تنها نگرانی های روسیه را رد کرد، بلکه خاموش باقی مانده، و مردم منطقه دومباس توسط ار تش اوکراین با استفاده از تسلیحات تامین شده امریکا و ناتو بمباردمان شدند، ودر نهایت، راه را برای در گیری های امروزی هموار کرد.

حزب کمونیست آمریکا سال ها ست که تحولات روسیه،لو هانسک، و دونتسک، و اوکراین را زیر نظر دارد. ما در همبستگی کامل با مردم جمهوری های خلق لو گانسک، ودونتسک می ایستیم که در برابر رژیم فاشیست باندیرا درکی یف، تحت حمایت ایالات متحده امریکا- اتحادیه ارو پا و ناتو مبارزه میکنند.

با توجه به تشدید تنش ها در سیستم امپر یالیستی،روسیه و چین فعالانه به دنبال از بین بردن سلطه جویی و توسعه طلبی امپر یالیسم امریکا بعد از فرو پاشی اتحاد شوروی بدست ضد انقلاب در سال 1991 صورت گرفت، هستند. گستاخی، وغرور آمریکا ناشی از پشت سر گذاشتن، وجشن وشادی دکترین » پایان تاریخ»، و هیژ مونی نظم لیبرالی غربی تحت رهبری واشنگتن، به عنوان قدرت تک قطبی آن است. آنها به عجله دست بکار شدند تا با بکار گیری خشونت جهان را بشکل سیستم سر مایه داری خود باز سازی کنند.

آیالات متحده امریکا، ورهبران غربی، هم به گورباچف، و یلتسین ، رئیس جمهور روسیه قول دادند، که حتی » یک انچ » بطرف ارو پای شرقی پیشروی نمیکنند. آنها در 30 سال گذشته چندین بار با گسترش ناتو، از 12 کشور در ابتدا، به 30 کشور در سال 2022، وبا نزدیک شدن 600 مایلی به مرز های روسیه، وعده های حودرا زیر پا گذاشتند.
آیالات متحده امریکا وناتو، یو گو سلاوی سوسیالیستی را در دهه 1990 با خشونت تجزیه، وبا لکا نیزه کرد، ودر نهایت کوزوو را به عنوان یک تحت الحمایه و پایگاه نظامی خارج از خاک صربستان ایجاد کرد.

متاسفانه،بنظر می رسد که بسیاری ها بمبارد مان بلگراد، قتل عام ها، استفاده از سلاح های رادیو اکتیو ضعیف شده، وایجاد تنش های قومی – مذهبی که توسط امپر یالیست های ایالات متحده امریکا، اتحادیه ارو پا و ناتو را به راحتی فراموش کرده اند.
پو تین حتی در سخنرانی اخیر خود در مورد به رسمیت شناختن جمهو ریت های خلق لوگانسک و دونتسک اعتراف کرد که در سال 2000 با بیل کلنتون در مورد این پیشنهاد که روسیه میتواند به ناتو بپیوندد، و آن پیشنهاد رد شد، تماس گرفت. آمپر یالیسم امریکا نمی تواند به رقیب خود اجازه بدهد تا در غارت عمده جهان شریک شود.

ایالات متحده ، و ناتو به نابودی افغانستان،عراق، لیبی، سوریه، و یمن ادامه دادند. در سال 2014، ایالات متحده ، وناتو، کود تای فاشیستی را در اوکراین علیه دولت منتخب دموکراتیک در اوکراین تر تیب دادند.
امپر یالیست های آمریکا، وناتو به اعمال خشونت درآنسوی اروپا در اسیا، افریقا و امریکای لاتین ادامه میدهند.

کود تای فاشیستی در اوکراین در سال 2014 به حمایت امریکا، یک حکومت نظامی فاشیستی را به قدرت رسانید که خاطره میرات استفان باندرا، رهبر فاشیست ساز مان ملی گرایان اوکراین (OUN) را که در جنگ جهانی دوم سالهای 1941 – 1945 مسئول قتل 200000 یهودی اوکراینی بود، دوباره باز سازی و احیا کرد.

درماه جو لای / ژوئیه ئ1941، اندکی پس از حمله نازی ها به اتحاد جما هیر شوروی، ساز مان فاشیستی «ملی کرایان اوکراینی» جزوه را خطاب به یهود یان، در (لووف – غرب اوکراین ) تحت عنوان: » سر های شمارا در قدم های هیتلرخواهیم انداخت!»، را منتشر کرد.رژیم در اوکراین پس از بقدرت رسیدن در سال 2014 به باندرا، بالا ترین لقب » قهر مان اوکراین «،را اعطا کرد، و قانون را تصویب کرد که انکار از لقب قهر مانی اورا غیر قانونی میکند.

کود تای 2014 ، نئو نازی هارا وارد زنده گی نظامی، وسیاسی در اوکراین کرد،از جمله گردان / قطعه (آزوف)، و بخش دست راستی های افراطی شامل آن است. این فاشیست ها تا اکنون مر تکب جنایات غیر قابل وصفی شده اند، واز جمله به آتش کشیدن ساختمان اتحادیه کار گری در(اودیسا )در سال 2014 است که منجر به کشته شدن 48 تن گردید. علاوه بر این، مرد مان جمهوریت های خلق لو هانسک، ودونتسک، 8 سال است که ازبمباران وحشیانه نظامی توسط این قطعات نظامی نئو نازیها که زیر ساخت های غیر نظامی را مورد هدف قرار داده نابود کرده اند، متحمل شده، رنج می برند.
از دید مردم روسیه، آنها تهاجمات و حشیانه ناپلئون درقرن نوزدهم، و آلمان نازی در قرن 20 ام را به یاد می آورند.در هر دو موارد،مردم روسیه، و جا نشین آن، اتحاد جماهیر شوروی، که شامل اوکراین نیز میشد، این ار تش های دشمن را شکست داد.

روسیه ،واتحاد جماهیر شوروی دوبار ارو پارا از استبدادنجات داده، تجاوز گران را در سراسر ارو پا به عقب راندند. اکنون یکبار دیگر دشمن فاشیستی برای محاصره روسیه به حرکت در آمده است، در این مورد ناتو و حکومت فاشیستی بوجود آمده بعد از 2014 در اوکراین مشتر کا عمل میکنند. این حرکت بساده گی توسط فدراسیون روسیه قابل تحمل نبود، بنا بر همین دلیل به عملیات نظامی مبادرت ورزید.

ریا کاری ایالات متحد ه امریکا در رویا رویی خود با کوبا، واتحاد جما هیر شوروی در جریان بحران موشکی کوبا اشکار است.
هنگامی که کوبا به عنوان یک کشور مستقل از اتحاد جماهیر شوروی در خواست کمک نظامی و قرار دادن سلاح های هسته ای ، برای محافظت از انقلاب نوپا، در برابر امپر یالیسم ایا لات متحده، وتلاشهای ساز مان سیاه برای سر نگونی فیدل کاسترو نمود، آیالات متحده امریکا که نگران امنیت خود بود، به دکترین مونرو متوصل گردیده،با کوبایی ها، وشوروی مقابله نموده،تقریبا جهان را در آستانه نابودی جنگ هستوی کشانید، که خوشبختانه در آن مورد، دیپلماسی موفق گردید،واز یک جنگ تمام عیار هستوی جلو گیری بعمل آمد.

این واقعیت که نگرانی های امنیتی روسیه در رابطه به اوکراین، گسترش ناتو، وسلاح های هستوی کنار گذاشته شده است، ریا کاری وبدبینی عمیق ایالات متحده امریکا، وکشور های متحد آن در ناتو را نشان می دهد.

کمونیست ها همیشه اولین کسان هستند که برای صلح، ودوستی میان خلقها، و ملتها مبارزه می کند. ما برادری ملتها، دوستی مردم، و همبستگی میان مردم اتحاد جماهیر شوروی اوکراین،و اتحاد جماهیر شوروی روسیه را به یاد می آوریم. ملیون ها تن با هم ازدواج کردند، و خانواده های در دو طرف مرز های روسیه شوروی و اوکراین تشکیل دادند.

ما در نهایت با جنگ مخالفیم. جنگ میان دولتهای سر مایه داری، در نهایت به طبقه کار گر آسیب می رساند، وفقط به نفع طبقات حاکم تمام می شود. با این حال، هنگامییکه امپر یالیسم، وفاشیسم طبقه کار گر را تهدید میکند، گاهی لازم است، مانند سال 1941، با زور با آنها مقابله کرد. جنگ ضد فاشیستی یک جنگ عادلانه است.
در سطح بین المللی، زمان تهاجم علیه فاشیسم، وباز پروری آن در ارو پا،ایالات متحده، وفرا تر از آن فرا رسیده است.

بر خی اد عا کرده اند که انگیزه اصلی در گیری در اوکراین ناشی از تقابل طولانی، وشدید بین منافع امپر یالیستی ایالات متحده امریکا، وجاه طلبی های روسیه است که هر دو به دنبال کسب سهم بیشتری از بازار جهانی هستند. بر خی دیگری اد عا کرده اند که در گیری کنونی بیین اوکراین، وروسیه در خدمت منافع ایالات متحده در رقابت پذیری این کشور در بازاراتحادیه اروپا است است که بخش قابل توجه وار دات آن، بویژه گاز ازروسیه متکی است.
در واقع زمانیکه روسیه عملیات نظامی خود را در اوکراین آغاز کرد، آلمان پروژه خط لوله گاز ( نورد استریم 2 )را به حالت تعلیق در آورد.

حزب کمونیست ایالات متحده امریکا با طبقه کار گر، وکمونیست های ضد فاشیست در روسیه، جمهوریت های خلق لوهانکس، ودونتسک،واوکراین که مشتاق سر نگونی مجسمه های استیفا باندرا، و فاشیست های دیگری مانند او است، همبستگی خود را اعلام نموده، وبا آنها می استد.ملیون هاشوروی، از جمله روسها، واوکراینی ها را بیاد بیاورید، که جنگیدند، و جان باختند، تا جهان را از شر فاشیسم خلاص کنند.

ما تشخیص داده،و تصدیق می کنیم که این ایالات متحده و ناتو هستند که عامل اصلی این در گیری است. در حالیکه ملیونها تن در ایالات متحده امریکا از کمبود مراقبت ، و خد مات بهداشتی، آموزش، و تحصیلات، مراقبت از کود کان،و باافزایش هزینه های زنده گی ومعشیت برای کار گران در کالا ها وخد مات اساسی رنج می برند، ما میدانیم که طبقه حاکم ایالات متحده امریکا، سر مایه دا ران هردو حزب، دموکر ات وجمهور یخواه، دشمنان طبقه کار گر امریکا هستند.

ما از دولت آینده اوکراین میخو اهیم که حزب کمونیست اوکراین را که توسط حکومت فاشیست آنکشور غیر قانونی اعلام شده بود،قانونی کند،وبه جنبش کار گری اجازه دهد تا کار وفعالیت های شان را از سر بگیرند.

ما درود های گرم وبرادارانه، وعمیق ترین همبستگی مانرا به احزاب کمونیست و کار گری اتحاد شوروی سابق، در این دوران جنگ، تقدیم میداریم.

ناتو را لغو کنید!
نه به تحریم ها!
نه به جنگ با روسیه!

شعبه روابط بین المللی کمیته مر کزی حزب کمونیست ایا لات متحده امریکا.

مورخ: 2/24/2022″

https://partyofcommunistsusa.org/the-party

of-communists-usa-statement-on-russian-military-operations-in-ukraine

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

بهمن

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.