خطای خلق
01.03.2022 - 00:03
 
 
به دفعِ غائله رایِ رزین‌ به  کار  آید 
به رفعِ مفسده تدبیرِ سائسی ۱ باید 
 
نبود حُسنِ سیاست نبود سائسِ فَحل 
ندید زهرِ  زَقومی۲که می چکید ز نحل 
 
زاختناق شود کور چشمِ روشن بین 
نبیند آن که نهد دام زیر پو‌ششِ دین 
 
حماقتی شد و تاثیرِ آن بجاست  کنون 
به پیش تیز بتازد جهان و ما مغبون 
 
مباد محو شود هیچ‌ عقلِ دور اندیش 
رود به راهِ خطا خلقِ دردمندِ پریش 
 
مبند روزن و بردار پرده از پندار 
بکوش خلق شود تربیت نه نابیدار 
               ۱۴۰۰/۱۲/۸ 
۱: سائس: سیاستمدار،  راه برنده مردمان 
۲: زقوم : مخفف زقّوم است . که نام درختی است که بر حسب مندرجات قرآن مجید در قعر دوزخ می روید . براین درخت میوه ای است که غذای دوزخیان باشد.‌ در سه سوره قرآن مجید از زقّوم سخن به میان آمده آیه ۶۲ صافات، آیه ۴۳ سوره دخان، و آیه ۵۲ از سوره واقعه.‌میوه های این درخت به شکل سرهای شیاطین باشد. دوزخیان از آن می خورند و در دل آنها فلز گداخته غلیان می کند. و در پی آن آب جوش می نوشند !

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

بهمن

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما