گوناگون

جامعه‌ی سوئد به سرعت در جهت سکولاریزه شدن یعنی دور شدن از دین ، عمدتا مسیحیت کلیسای سوئد، پیش می رود اما این دین گریزی به معنی دوری کامل از باور به نیرو یا نیروهای ماوراء طبیعی نیست ، هرچند که پژوهش‌های آماری نشانگر این است که ایمان به وجود خدا و نیروهای ماوراء طبیعی نیز همراه با تضعیف دین رسمی کاهش یافته است.
«بهرنگ رهبری»، روزنامه‌نگار ایرانی ساکن کانادا در گفت‌وگو با «خبرنگاری جرم نیست» می‌گوید ماموران امنیتی ایران پس از چندین دیدار و ایجاد تماس‌های تلفنی مکرر با پدرش که در تهران زندگی می‌کرد، تلاش داشتند او را ترغیب کنند به ایران بازگردد یا از کانادا با آن‌ها همکاری کند.

پدر و مادرم ابتدا به ساکن تصمیم گرفته بودند تا اولین کلنگ کاشتن مرا در هیمالیا بر زمین مستعد وارد کنند. اما از آنجائی که پدرم کمی تا قسمتی تنبل تشریف داشتند در نیمه راه، منصرف شده و برگشتند تا مرا در هندوستان و در مناطق جلگه‌ای بکارند. وقتی در شهرهای هندوستان ویلان و سیلان بودند، پدرم با دیدن اوضاع و احوال آن کشور و درهم و برهمی آنجا ناگهان بیاد ضرب‌المثل گیلکی افتاد و گفت: اینجا هم که گاب دکفته بازاره!
ما چگونه براحتی می توانیم چشم بر این همه جنایت ببندیم وشاهد این همه بی عدالتی در جامعه و سرکوب دائم زنان بی پناهی باشیم که در کمال شقاوت توسط حکومت اسلامی اعدام می گردند؟ بنا برآمار سازمان دفاع از حقوق بشر ایران طی دوازده سال یکصد شصت چهار زن به عناوین مختلف در ام القرای اسلامی طبق قانون شرع بخاطر اجرای عدالت الهی! اعدام گردیده اند. یعنی هر سه هفته یک زن اعدام شده است.
مراسم سوزاندن کتاب بمعنای آنست که کتاب نماد شیطان و اهریمن، نماد پدیده شوم و ناپاک است و بنابراین با آتش باید از بین برود.

موساد چگونه در دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی ایران نفوذ کرد؟

در دو دهه گذشته چندین دانشمند هسته ای و موشکی کشته شده اند. در تاسیسات استراتژیک ایران انفجارهای زیادی رخ داده و هزاران سند برنامه هسته ای به سرقت رفته... در بیشتر موارد مقامات امنیتی ایران این حوادث را تکذیب یا کم خوانده اند. اما تحقیقات بی بی سی نشان می دهد بسیاری از آنها خرابکاری بوده است.
انتشار از: 
سیمائی عرق کرده حاصل نبردی سخت در روی تشک کشتی ومدال طلائی بر گردن.در پشت این چهره عرق کرده، چه میزان سال ها کار سنگین، شبانه روزی،تمرین وممارست نهفته است؟هرگزکسی آن سوی این مدالها را نمی بیند.همیشه چنین است!

ما هستیم؛ نمایشگاهی از آثار ایرانیان آفریقایی‌تبار در فلادلفیای آمریکا

معی از جوانان ایرانی آفریقایی‌تبار طی یک سال گذشته در قالب جمعیتی به نام «ایرانیان سیاه» تلاش کرده‌اند روایت جدیدی از جامعه خود ارایه کنند. این تشکل نوپا نخستین نمایشگاه گروهی خود را در ماه سپتامبر تحت عنوان «هستیم» در شهر فلادلفیای آمریکا برگزار کرده است. امیر پیام به این نمایشگاه رفته تا بپرسد چرا این جمعیت شعار خودش را «سیاه زیباست» برگزیده.
انتشار از: