محمدعلی اصفهانی

محمدعلی اصفهانی
2021/7/26 این پیشنهاد را جدی بگیرید ـ هر روز هشت تا نُه صبح، و پنج تا شش بعد از ظهر
2021/5/1 گریزی به روز کارگر، در متن مبارزات جاری
2021/3/16 بیانیه و کارزار «نه به جمهوری اسلامی» در هفت کلمه (مختصر و مفید)
2021/3/8 برای همکلاسی دس کوچولو پا کوچولوی خودم
2021/2/19 مرحله ی نیمه نهایی بازی های ج.ا و آمریکا و اروپا در مقابل مردم ایران!
2020/11/28 نکاتی چند، در ارتباط با ترور «چهره ی کلیدی» برنامه های اتمی ج.ا
2020/9/29 چند پرسش و پاسخ در باره ی نسرین ستوده، و برای شناخت ماهیت مدعیان او
2020/9/13 بادبان بر افرازید، در سرخ ـ آب های فلق باز (به حرمت جان شیفته ی نوید افکاری)
2020/9/1 سمت و سوی راه را در گرد و خاک انتخابات آمریکا و تحریم و مکانیسم ماشه گم نکنیم
2020/8/17 ترامپ، آبرامز، مکانیزم ماشه، ایران کنترا، اکتبر سورپرایز، و انتخابات آمریکا
2020/6/25 یک یادآوری کوچک در یازدهمین سالگرد شکل گیری جنبش سبز
2020/5/15 به ما می گویند «پنجاه و هفتی ها»!
2020/5/1 چند پرسش و اندکی درنگ به بهانه ی اول ماه مه
2020/4/26 انقلاب یا رفرم؟ گذار از قلمرو ایده به قلمرو عینیت
2020/4/8 آیا کرونا شیخ حسن بنفش را هم خواهد برد؟ (قدر مسلم، روغن بنفشه افاقه نخواهد کرد)
2020/3/10 شرط درونی سقوط ج.ا فراهم است، شرط بیرونی را رصد کنیم
2020/3/2 کرونا نباید مبارزه را به فراموشی یا وقفه یا انفعال بکشاند
2020/2/11 ده نکته در باره ی ماهیت تنش میان ج. ا و جهان معاصر (و چگونگی تنظیم رابطه با آن)
2020/1/28 روحانیت سیاسی، بیشتر یک کاتالیزور بود (در سالگرد صدور خمینی به ایران)
2020/1/13 دو سه کلمه ی شتابزده و شاید ضروری با بچه های در صحنه (یادداشت روز)
2020/1/5 مسأله ی روز، باید همچنان خیزش آبان و پی آمد های آن باشد، نه قاسم سلیمانی
2019/12/28 شاهد (به حرمت نرگس محمدی، و همراهان بی نام و با نام او)
2019/11/20 چه کسی گفته است که مبارزه باید همیشه مسالمت آمیز باشد؟
2019/9/30 با باد های خوشه يی پاييز
2019/9/16 و حالا بعد از جان بولتون، و قبل از حمله ی نظامی احتمالی به ایران
2019/5/14 ده قدم تا آخرین نبرد ـ ضرورت آمادگی برای شرایط حمله ی نظامی به ایران
2019/2/17 شايد وقتی ديگر! ـ یادداشت روز، در حاشيه ی پايان کنفرانس ورشو
2019/1/8 در امتداد فتنه ی هشتاد و هشت، پیش به سوی فتنه ی نود و هشت!
2018/12/5 موضعت را روشن کن!
2018/11/26 با ياد مجيد شريف، شهيد عشق
2018/8/18 در حاشيه ی درگذشت عزت الله انتظامی، و در متن اعدام کودکان
2018/6/19 جهان بينی، اراده ی برتر، و تقدير نوعیِ انسان
2018/6/4 آتش خواهد گرفت بنزين!
2018/2/22 رفراندوم و گذار مسالمت آميز و بقيه ی قضايا (در هفت کلمه، مختصر و مفيد)
2017/12/30 ده نکته ی مقدماتی، در باره ی قيامی که دارد شکل می گيرد
2017/10/26 سبکتکين و آهو
2017/9/5 يک جوانه یْ ارجمند از هيچ جاتان رست نتْواند
2017/8/28 دريافت
2017/8/17 تو از خود، گذر کن، بهانهْ سْت راه! (در سالگرد قتل عام شصت و هفت)
2017/6/21 در هشتمين سالگرد شکل گيری جنبش خرداد
2017/6/4 گونه شناسی امام راحل (پنجِ به علاوه ی يک)
2017/5/1 ده کلمه به بهانه ی روز جهانی کارگر و بقيه ی قضايا
2017/3/28 دشمن مشترک را در جدال با مليت و زبان يکديگر گم نکنيم!
2017/3/10 شعار (در پيشباز بهار)
2017/3/4 چونکه بيرنگی اسير رنگ شد
2017/3/1 در اُفت و خيز آفتابی حرکت
2017/2/18 تا بغبغوی دورتر ِ مانده در هوا
2017/2/13 تکيه بر خويش
2017/2/3 در فرصت ميان دو تکرار سال ها
2017/1/8 يار دبستانی
2016/12/16 پيش درآمدی از عبدالباری عطوان بر پايان جنگ حلب
2016/11/8 همايش پاسارگاد در هفت کلمه (مختصر و مفيد)
2016/10/12 به بهانه ی سالگرد عاشورای هزار و سیصد و هشتاد و هشتِ هجری شمسی
2016/9/14 بهای اين ماجراجويی ها می تواند موجوديت ايران باشد
2016/9/13 آنجا يکی می آيد هر روز
2016/8/22 همسفر (در حجم شعر، با نقطه چين نثر)
2016/8/10 يک ضرورت ساده
2016/7/3 مرگ الی ويزل ستايشگر هولوکاست و نسل کشی اسراييل در فلسطين
2016/6/25 گفتاری در باب مهر، کينه، و نفرت
2016/6/20 آن که می دانست، و آن که نمی دانست
2016/6/4 با ساکنان ساحل فردا
2016/5/30 با همسفر نه چندان فرضی
2016/3/30 بهار، پشت پنجره ی راه
2016/3/18 اگر ساقط شود يک روز ملا!
2016/2/22 تا سالگرد ديگر، هنوز يک سال وقت داريم
2016/2/8 انقلاب نمرد؛ زنده است انقلاب!
2016/1/27 با آن هميشه گاهی ناپيدا
2016/1/5 خورشيد و آب
2015/12/18 «مردی مختصر که خلاصه ی خود بود»
2015/12/8 همراه توده ها
2015/11/21 در باب همراهی سنجيده ی انقلاب گرايان با رفرم گرايان
2015/11/16 از دلتنگی های بی شماره (طرح)
2015/11/6 هُبوط
2015/10/14 از انقلاب نترسيد؛ انقلاب، قشنگ است
2015/10/4 با کوچ کوليان، رؤيا و واقعيت و انسان
2015/9/23 با مهر و مهرگان و آذر و دارا و آدمی
2015/9/18 بی انقلاب، قصه ی ما سر نمی شود!
2015/9/7 پنج پرسش و پاسخ مختصر و مفيد در باب توافق اتمی و بعد از آن
2015/8/6 در گرد و خاک خاطره های اميرخيز
2015/7/7 دلواپسی آن ها، و دلواپسی ما
2015/6/26 سايه روشن (در حجم شعر، با نقطه چين نثر)
2015/6/12 در سالگرد آغاز جنبش سبز، ياد و نام کبوتران شهيد را گرامی بداريم!
2015/5/17 پيامی برای آن ها که امروز سر قرارشان نيامده بودند
2015/5/1 وقتی که چرخ ها، از حرکت ايستاد
2015/3/28 شمشير عربستان سعودی، ايران را نشانه گرفته است نه يمن را
2015/3/25 شکل ها و آدم ها
2015/3/11 شماره های با وقار جديد
2015/3/7 دادگستری آمريکا در مورد فساد مالی سناتور منندز تحقيق می کند
2015/3/3 گزارش، به پای دررهان ِ پس از اين
2015/2/9 بازخوانی گفتگوی لوموند و محمود درويش، با نيم نگاهی به وقايع اخير
2015/2/6 { ـــــ خطی کشيده تا ... خطی کشيده تر ـــــ }
2015/1/27 ديدی که آسمان، آبی نيست؟
2015/1/12 شارلی بودن يا شارلی نبودن ـ مسأله اين نيست
2011/3/13 حالانوبت کیست؟
2009/7/3 مراقب جنبش باشیم