مسعود نقره کار

2021/11/18 فرهنگِ چماقی یا چماقِ فرهنگی؟
2021/7/4 تحصیلکردگانِ جنایتکار!
2020/8/7 اعدام نکنید
2020/6/26 اسمال تیغ زن از پااندازی شهرنو تا مدیر کلی وزارت اطلاعات
2019/12/1 خشونت دولتی شیعی چیست ؟
2019/7/17 چرا دکتر مسعود نقره کار از بیانیه 14 نفر دفاع میکند
2018/3/13 توَهُم ِسیاسی
2017/7/8 کانون نویسندگان خار چشم قلم‌به‌دستانِ حکومتی (بخش نخست)
2017/5/12 در معنای نوعی از" اصلاح طلبی": به جنایتکارتررای ندهید، به جنایتکاررای بدهید
2017/2/23 صدای امریکا، مهدی فلاحتی و آرش سیگارچی
2016/8/17 جاهلیسم در حزب‌‌ها و سازمان‌های سیاسی در داخل و خارج کشور
2015/6/4 روشنگریِ افشاگرانه و ترور شخصيت
2015/1/16 اسلام‌هراسی: «فوبيا» يا ترسی معقول و منطقی؟
2014/9/11 به راستی اگر دنیا قصاب خانه نیست، پس چیست؟
2014/9/10 «حبس‌البول»
2014/7/1 یک عذرخواهی به این سیاستمدار شجاع و ژرفانگر بدهکاریم
2014/3/30 یاس زردی که در بهار پرپر شد!
2013/2/2 چرا جاهل‌ها و لات‌ها جذب دو قطب قدرت سلطنت و روحانيت شده‌اند؟ بخش نخست
2012/12/18 عُمَرکُشون: شناعتِ نوعی از دگرانديش‌ستيزی
2012/7/1 آزادی بيان: باوری نقاب‌دار
2012/1/21 " پرده بکارت پاداش بازجوها و شکنجه گرها بود"
2011/10/30 و چه قصاب خانه یی ست این دنیای بشریت
2011/7/26 آیا می توان چنین جنایتکاری را بخشید؟