ابوالفضل محققی

ابوالفضل محققی
2020/7/14 مهاجرت گرفتن نشان صداقت "قسمت هفتم"
2020/7/12 مهاجرت روزنامه حقیقت انقلاب ثور "بخش ششم"
2020/7/12 سوالم ساده است! ای عقل های هفتاد ساله مرا یاری کنید ! "بخش دوم "
2020/7/11 مهاجرت "قسمت پنجم"
2020/7/8 مهاجرت "قسمت چهارم " "مردی که باید می ماند"!
2020/7/7 سوالم ساده است! " ای عقل های هفتاد ساله مرا یاری کنید "
2020/7/6 مهاجرت "قسمت سوم" رسیدن به کابل
2020/7/5 تقدیم به مادرانی که برای ما قصه گفتند/قنبر و آرزو
2020/7/5 مهاجرت "قسمت دوم "
2020/7/3 مردی که دندان هایش را سیبری جا گذاشت
2020/7/2 مهاجرت :"نخستین روز" قسمت اول
2020/7/2 فردا روزی آتشین است !
2020/6/30 "رادیوزحمتکشان" قسمت پایانی
2020/6/29 به نام ویادحمید اشرف و یاد رضا گلپایگانی
2020/6/28 “رادیو زحمتکشان" قسمت سوم
2020/6/27 رادیو زحمتکشان قسمت دوم
2020/6/25 رادیو زحمتکشان:
2020/6/22 دختری جوان نمی دانم با موهای آبی یا سرخ ،راهی زندان اوین
2020/6/21 گلیم کوچک ما دردوازدهمین فستیوال جوانان زیر شعار صلح ودوستی در مسکو
2020/6/19 با مشتی خاک آتش گرفته وطن:
2020/6/18 خاطره مردی با باده ای از داغستان بر مزار خیام !
2020/6/16 یه جنگل ستاره داره جان ،جان ! چگونه یک سرود ساخته شد
2020/6/15 نخستین درس انقلاب اسلامی!
2020/6/13 ازدواج سازمانی بدون هزینه در کمترین زمان!
2020/6/12 داستان یک پوستر!
2020/6/12 پاسخ ابوالفضل محققی بر کامنت آقای فرج سر کوهی !
2020/6/9 کاندیدای چریک های فدائی ‌و نخستین مجلس شورای بعد انقلاب
2020/6/6 تمامی دزدان زیر یک سقف!
2020/5/28 نقش ما در چرخه خشونت و قتل "رومینا"
2020/5/25 نشسته بر نیمکتی تنها درمسیرباد های بهاری، درغربت روز های کرونا!
2020/5/20 زن و مرد نقاشی شده بر روی روغن دان چگونه برقص در آمدند؟
2020/5/19 سخنرانی علی خامنه ای و بی باکی ارگان های سرکوب !
2020/4/26 آدرس دشمنان در جوابیه آقای سروش
2020/4/24 نور جادوئی رامبراند!در روز های کرو نائی
2020/4/23 "افسوس هدر دادیم آن ذات گرامی را "
2020/4/15 "منه" این منم
2020/4/11 وظیفه ی سنگین جنبش دانشجویی در ایران
2020/4/10 گورستانی در مالمو با گوری کوچک "بانو شهپر "
2020/4/6 فاجعه مضائف کرونا در ایران و چرائی بی تفاوتی رهبر
2020/4/4 در برابر آئینه
2020/4/1 نوشته ای به بهانه پاکبانان
2020/3/31 رویائی میان خواب وبیداری
2020/3/30 دفاع از زندانیان سیاسی، دفاع از نرگس محمدی، وظیفه کیست ؟
2020/3/30 عاشق قناری
2020/3/29 زنی در کنار بساطی از مهر!
2020/3/27 جن از دید آقای خامنه ای
2020/3/21 در قرنطینه
2020/3/19 صد ها آرزو درون یک دیگ
2020/3/17 "زگوی یار می آید نسیم باد نوروزی "
2020/3/14 خلوت چاه جمکران یا خلوت در اطاق ایزوله
2020/3/14 سرنوشت این ملت را چهل سال است که ابن الوقت هائی چنین خشک مغز رقم می زنند
2020/3/12 دو رئیس جمهور در دو قصر ،در یک شهر!
2020/3/12 آیا فاجعه سال شصت و هفت در زندان ها می خواهد تکرار شود ؟
2020/3/11 "هیچ"
2020/3/7 زنان سرودی می خوانند در باد!
2020/3/6 روز های سخت ملت
2020/3/4 به بهانه در گذشت زنده یاد محمود خیامی
2020/2/11 در سال روز رفتن خانم لطفی و بیاد او
2020/2/10 دگمه گوچکی درمشتم
2020/1/17 بار دیگر جنبش تاریخی دانشجوئی ایران
2019/12/29 تصویر کارگر نوجوان محسن محمد پور که گوئی به ابدیت خیره گردیده است
2019/12/26 در ستایش از شهامت زنی که شرف سرزمین ماست !
2019/12/22 بر بلندای سبلان جز از عشق مگو !
2019/12/20 هر بار که جان های عاشق پای در میدان می نهند
2019/12/19 خاطرات یک مادر بخشی از کتاب چمدانی کوچک در کمدی قدیمی چمدان های اعدام شدگان سال 67
2019/12/18 کاسه ای لبریز از شبنم!
2019/12/17 آنجا بیست سلول بود!
2019/12/15 آقای تاج زاده آیا بهتر نیست مردم را منحل کنیم ؟
2019/12/13 شهری در رویا
2019/12/12 هر شانزدهم آذر قلبم از شادی وغمی توامان ماغ می کشد
2019/12/10 مردی که با نردبان طنابی‌اش گم شد!
2019/12/9 اپوزیسیونی متعهد در خارج از کشور هست !قسمت پایانی
2019/12/8 آزادی ! نخستن چرخه حیات با بریدن از ناف مادرآغاز می شود
2019/12/7 دختری که سنگی از قلعه شد!
2019/12/6 از نخستین اعتراضات و سرکوب ها تا آبان 98
2019/12/5 مردی که توفان آشفته‌اش می‌کرد
2019/12/4 در بلاد غرب اپوزیسیونی بود !قسمت دوم
2019/12/2 در بلاد غرب اپوزیسیونی بود
2019/12/1 ترک خورده است سقف شب که شب در نور می سوزد
2019/11/28 چشمانش در اندوهی سنگین بر آسمان خیره شده اند
2019/11/26 میدان از آن توده های مردم است
2019/11/23 مرگ با عزت در خیابان !
2019/11/8 سیمای یک معلم
2019/11/5 جنگ نرم دشمن از طریق پوشک و نوار بهداشتی !
2019/11/1 سه انار درشت در پشت در خانه ام!
2019/10/30 سر انجام آزادی فرا خواهد رسید .شب را نهایتی است !
2019/10/27 چگونه دست انسانی بی پناه بریده می شود ؟
2019/10/24 تصویر حداقلی داده باشم از آنچه که برسازمان فذائیان اکثریت گدشت
2019/10/22 قسمت پایانی گفتگو با چند جوان ایرانی وتاسف از این که هیج طریق راهی نتوانستم
2019/10/20 جمع بندی از گفتگو با جوانان ایرانی و چه باید کرد قسمت دوازدهم
2019/10/18 گفتگو با چند جوان ایرانی بعداز فالوی چهارده میلیونی "تتلو" بخش دهم
2019/10/17 گفتگو با چند جوان ایرانی پیرامون نسل جوان امروز رشد یافته بعد از جنبش سبز! بخش نهم
2019/10/15 گفتگو با چند جوان ایرانی بعد از فالوی چهارده میلیونی "تتلو " قسمت هشتم
2019/10/14 گفتگو با چند جوان ایرانی بعد فالوی چهارده میلیونی "تتلو " قسمت هفتم
2019/10/13 گفتگو با چند جوان ایرانی بعد از فالوی چهارده میلیونی "تتلو" قسمت ششم
2019/10/11 گفتگو با چند جوان ایرانی و فالوی چهارده میلیونی "تتلو" قسمت پنجم
2019/10/10 گفتگو با چند جوان ایرانی بعد فالوی چهارده میلیونی "تتلو" قسمت چهارم
2019/10/7 ایران من:شبی با همایون شجریان وسهراب پور ناظری
2019/10/7 مصاحبه و گفتگو با چند جوان ایرانی بعد از فالوی چهارده میلیونی "تتلو" "قسمت سوم"
2019/10/3 دفتری بیاد گار مانده از "سیاوش کسرائی "
2019/10/2 مصاحبه و گفتگو با چند جوان ایرانی بعد از فالوی چهارده میلیونی "تتلو" /قسمت دوم
2019/9/30 مصاحبه وگفتگو با چند جوان بعد فالوی چهارده میلیونی "تتلو"
2019/9/15 باکشورم چه رفته است "
2019/9/10 "سحر " آتش در نیستان فکنده است !
2019/9/10 تئاتری در پشت پرده
2019/9/7 از طریق مسکو در مسیر جاده ابریشم قسمت پایانی تاجیکستان
2019/9/4 از طریق مسکو در مسیر جاده ابریشم شهر خجند قسمت سیزدهم
2019/9/2 از طریق مسکو در مسیر جاده ابریشم خجند قسمت دوازدهم
2019/8/31 از طریق مسکو در مسیر جاده ابریشم شهر "خجند" قسمت یازدهم
2019/8/29 از طریق مسکو در مسیر جاده ابریشم تاجیکستان بخش دهم
2019/8/27 از طریق مسکو در مسیر جاده ابریشم. تاجیکستان بخش نهم
2019/8/26 از طریق مسکو در مسیر جاده ابریشم تاجیکستان بخش هشتم
2019/8/23 در خواست آقای تاج زاده ازرهبر برای "پر شور کردن انتخابات "
2019/8/21 از طریق مسکو در مسیر جاده ابریشم تاجیکستان/ قسمت هفتم
2019/8/18 از طریق مسکو در مسیر جاده ابریشم تاجیکستان بدخشان قسمت ششم
2019/8/16 از طریق مسکو در مسیرجاده ابریشم تاجیکستان بخش پنجم
2019/8/15 با نزدیک شدن انتخابات مجلس بار دیگربه روال همیشگی " ینگ بزرگ " دستور گرم کردن بازی انتخاب
2019/8/15 از طریق مسکو در مسیر جاده ابریشم تاجیکستان قسمت چهارم
2019/8/13 تاوان صدای وحدت خواهی چهارده نفر چه میزان است ؟
2019/8/10 از طریق مسکو در مسیر جاده ابریشم. تاجیکستان/ بخش سوم
2019/8/8 از طریق مسکو در مسیر جاده ابریشم / تاجکستان بخش دوم
2019/8/5 چه اتفاقی افتاده که تاج زاده به توکلی نامه می نویسد؟
2019/8/3 از طریق مسکو در مسیر جاده ابریشم /قسمت چهاردهم بخش پایانی مسکو "
2019/8/2 از طریق مسکو در مسیر جاده ابریشم /قسمت سیزدهم
2019/8/1 از طریق مسکو در مسیر جاده ابریشم / قسمت دوازدهم
2019/7/31 از طریق مسکو در مسیر جاده ابریشم /قسمت یازدهم
2019/7/31 از طریق مسکو درمسیر جاده ابریشم/ قسمت دهم
2019/7/29 از طریق مسکو در مسیر جاده ابریشم/ قسمت نهم
2019/7/28 از طریق مسکو در مسیر جاده ابریشم/ قسمت هشتم
2019/7/28 از طریق مسکو در مسیر جاده ابریشم /قسمت هفتم
2019/7/27 از طریق مسکو در مسیر جاده ابریشم /قسمت شیشم
2019/7/25 از طریق مسکو در مسیر جاده ابریشم قسمت پنجم
2019/7/25 از طریق مسکو در مسیر جاده ابریشم/ قسمت چهارم
2019/7/24 از طریق مسکو در مسیر جاده ابریشم /قسمت سوم
2019/7/22 از طریق مسکو در مسیر جاده ابریشم
2019/7/21 از طریق مسکو در مسیر جاده ابریشم
2019/7/19 نقش چهارده نفر در شکستن تابوی خامنه ای !
2019/7/13 آن گه بیا با عاشقان هم خانه شو هم خانه شو !
2019/7/4 چرا از بیانبه چهارده نفر حمایت می کنم ؟
2019/6/24 وظیفه دشوار انسان بودن !
2019/2/23 کمپین دفاع ازهویت تاریخی وملی سرود ای ایران را سازمان دهیم !
2019/1/13 ساکنان قدیمی این خانه نه تغیر نسل می بینند و نه تغیر زمان!
2018/12/31 سرشار از آرزو برای سالی که آغاز می‌گردد!
2018/11/23 نامه به فرهاد میثمی
2018/11/11 حقیقت که مادر او تاریخ است .رقیب زمان ،امانت دار اعمال ،
2018/11/3 سندرم جدید سهم خواهی زیر پوشش هشدار به سوریه ائی شدن
2018/11/3 حکومتی که هیچ اپوزیسیونی ولو آنکه برانداز هم نباشد را نمی پذیرد !
2018/10/29 آقای تاج زاده راه دیگری هم هست !
2018/10/16 زمین بازی زید آبادی و زمین بازی اپوزیسیون خارج از کشور
2018/9/16 در آن خیا بان سه دکان بود!