فرهنگ گفتگو

فرهنگ گفتگو
2013/12/11 توافقنامه ژنو و مواضع متفاوت در اپوزیسیون ایران - بخش سوم
2013/12/10 توافقنامه ژنو و مواضع متفاوت در اپوزیسیون /کیانوش توکلی
2013/12/10 توافقنامه ژنو و مواضع متفاوت در اپوزیسیون / فرجادفر
2013/11/27 توافق هسته ای و بررسی دیدگاهها
2013/11/13 بحران هسته ای :پاشا، الیجان، جهانگیر لقایی ، دلیر کردستانی
2013/11/13 ناصر کرمی: بحران هسته ای ایران ؛ مخالفان و موافقان آن
2013/11/6 موافقت و یا مخالفت با شعار مرگ بر آمریکا در اتاق فرهنگ گفتگو
2013/11/5 سرانجام شعار مرگ بر امریکا به کجا می انجامد؟
2013/10/15 بهار عربی ، جنگ داخلی در سوریه و مداخلات قدرت ها/ ناصر کرمی
2013/10/15 بهار عربی ، جنگ داخلی در سوریه و مداخلات قدرت های منطقه
2013/10/9 تغییر نقش جمهوری اسلامی و سرنوشت شعار مرگ برامریکا
2013/10/1 فایل صوتی / بهبود رابطه ایران و امریکا و نظر مخالفین نظام
2013/9/24 «نرمش قهرمانانه» تاکتیک و یا تغییر استراتزیک جمهوری اسلامی ؟
2013/9/17 مذاکره ایران و آمریکا (سخنرانان کیانوش توکلی، پاشا، جهانگیر)
2013/9/17 مذاکرات مستقیم ایران و امریکا و استقبال وسیع مردم ایران ازآن
2013/7/10 وقایع مصر ، پرسش ها و پاسخ های علیرضا نوری زاده
2013/7/9 فایل صوتی / سخنرانی علیرضا نوری زاده درباره وقایع مصر
2013/6/26 پاسخ به پرسش ها / علی اکبر مهدی و مجید عبدالرحیم پور
2013/6/26 فایل صوتی - ایران بعد از انتخابات، گفتار مجید عبدالرحیم پور
2013/6/26 فایل صوتی/ «ایران بعد از انتخابات» گفتار دکتر علی اکبر مهدی
2013/6/19 فایل صوتی/انتخاب روحانی نتیجه فشارجامعه مدنی ویا حاصل فریب !
2013/6/12 فایل صوتی /پرسش و پاسخ ، گلاله شرفکندی/ انتخابات
2013/6/11 فایل صوتی/سخنان گلاله شرفکندی در باره انتخابات
2013/6/5 فایل صوتی/آیا ال تقسیم، التحریراست ؟ پیرامون اعتراضات ترکیه
2013/5/29 فایل صوتی /پرسش ها در مورد« انتخابات» و پاسخ بهزاد کریمی
2013/5/28 فایل صوتی /سخنرانی بهزاد کریمی در باره «انتخابات»
2013/5/17 پاسخ جواد خادم به منتقدین «اتحاد برای دموکراسی در ایران»
2013/5/16 پرسش منتقدین از جواد خادم درباره کودتای نوژه؛ انتخابات و
2013/5/15 جواد خادم:میرحسین موسوی می تواند شاپور بختیار زمان خود باشد
2013/5/14 جواد خادم و پرسش و پاسخ در باره «اتحاد برای دموکراسی»/1
2013/4/16 فایل صوتی سخنان دکتر حسین باقرزاده در مورد انتخابات
2013/4/13 فایل صوتی/ سخنان جهانگیر لقایی وناهید حسینی در باره انتخابات
2013/3/6 بحران هسته ای و اینده و سرنوشت حقوق بشر در ایران
2013/2/20 پرسش و پاسخ در مورد«انتخابات آزاد؛ شعار یا استراتژی؟»
2013/2/13 فایل صوتی /در باره درگیریهای درونی ،بهار ایرانی احمدی نژاد!
2013/2/7 برخورد اپوزیسیون با درگیریهای درون حکومتی چگونه خواهد بود!
2013/1/23 آینده ایران و شش سناریو احتمالی (فایل صوتی)
2013/1/9 فایل صوتی سخنرانان :«انتخابات،تداوم بن بست یا فرصتی تازه؟ »
2012/12/5 نظرات در باره فایل صوتی مداحان ونگاه ژورنالیستی و ازادی بیان
2012/11/28 فایل صوتی/ فریدون احمدی پاسخ به سئوالات ایران گلوبال
2012/11/7 چرا اپوزیسیون از انشقاق درون رژیم بهره نمی‌گیرد؟
2012/10/31 فایل صوتی: تشدید تحریم ها ، مذاکره با غرب و تعامل با رزیم
2012/10/24 فایل صوتی انتخابات آمریکا و گفت‌وگوی پنهان ایران و آمریکا
2012/10/17 نظرات متفاوت شرکت کنندگان اتاق فرهنگ گفتگو در باره تحریم !
2012/10/11 فایل صوتی: ایا جمهوری اسلامی می تواند به مسیر اولیه برگردد ؟
2012/10/3 سخنرانان در باره حذف نام مجاهدین خلق از لیست نرور امریکا
2012/9/23 خانم دیبا :تفاوت اسلام سلطه گر و اسلام لیبرال
2012/9/12 فایل صوتی بخش نخست سخنرانی دوشوکی در باره پلاتفرم دو حزب
2012/9/12 فایل صوتی اتاق فرهنگ گفتگو پرسشها و پاسخ پلاتفرم دو حزب
2012/9/11 پاسخ دکتردوشوکی به سئولات «پلاتفرم همکاری دو حزب کردی»
2012/9/11 احمد پورمندی در باره پلاتفرم همکاری دو حزب کردی ونقد نامه
2012/9/5 فایل صوتی :قدرت نرم ترکیه و پروژه خاورمیانه بزرگ
2012/8/29 فایل صوتی در باره« عدم تعهد ها » _ آمادگی رژیم و اپوزیسیون
2012/8/22 فایل صوتی :تهدیدات جنگی اسرائیل وواکنش اپوزیسیون ایران
2012/6/21 آینده ومنافع عمومی ایران درکدام بلوک جهانی قابل تامین است
2012/6/21 سه شنبه 19 ژوئن 2012 میلادی، گفتگو شماره 65
2012/6/14 نظرشرکت کنندگان فرهنگ گفتگو درباره «جنبش سبز»حادثه و یا تحول
2012/6/13 فایل صوتی احمد پورمندی: در باره «جنبش سبز» حادثه و یا تحول
2012/5/24 اتاق فرهنگ گفتگو:رابطه مسایل حقوق بشری با مصالح کشوری
2012/5/23 اتاق فرهنگ گفتگو:رابطه مسایل حقوق بشری با مصالح کشوری
2012/5/17 گفتگو در باره حق آزادی بيان یا توهين به مقدسات!
2012/5/9 آیا تداوم جمهوری اسلامی موجب فروپاشی ایران خواهد شد ؟
2012/4/26 بهار عربی _ درگیری فرقه ای و نقش غرب در تحولات خاورمیانه
2012/4/25 فرهنگ گفتگو:بهارعربی _ درگیری فرقه ای و نقش غرب در تحولات
2012/4/21 فایل صوتی پرسش و اظهار نظرات شرکت کنندگان در باره« بحران نمایندگی اپوزیسیون
2012/4/19 فایل سخنرانی حسین باقرزاده درباره « بحران نمایندگی در اپوزیسیون»
2012/4/18 فایل صوتی پرسش شرکت کنندگان درباره«بحران نمایندگی اپوزیسیون»
2012/4/18 سخنرانی حسین باقرزاده درباره «بحران نمایندگی در اپوزیسیون»
2012/4/12 اتاق فرهنگ گفتگو :تاثیر مدیا فارسی زبان بر اپوزیسیون و جامعه ایران
2012/4/11 اتاق فرهنگ گفتگو: مدیای فارسی زبان براپوزیسیون و جامعه ایران
2012/4/5 فایل سخنرانی اتاق فرهنگ گفتگو(ایران در سال 91 به کجا خواهد رفت؟)
2012/3/7 فرهنگ گفتگو: تحریم یا شرکت،کدام پیروز شدو اکنون چه بایدکرد؟
2012/3/7 فایل صوتی اتاق فرهنگ گفتگو:تحریم ویا شرکت،کدام پیروز شد..اکنون چه باید کرد؟
2012/2/29 فایل صوتی اتاق فرهنگ گفتگو در باره انتخابات 12 اسفند
2012/2/22 اتاق فرهنگ گفتگو در باره: « سلطنت ، جمهوری و چالش های بزرگ جامعه ایران»
2012/2/15 اتاق فرهنگ گفتگو: در باره «بهار عربی و انقلاب 57 تفاوت ها و شباهات ها»
2012/2/8 فایل سخنرانی درباره کدام نيروهای سياسی اراده ايجاد تغيير در ايران رادارند؟
2012/2/2 اتاق فرهنگ گفتگو: چه تشکل و یا سازمانی برای ایرانیان خارج کشور مناسب است؟
2012/1/25 پرسش ها واظهار نظر شرکت کنندگان در اتاق فرهنگ گفتگو در باره جمهوری و سلطنت
2012/1/25 سخنرانی رضا پرچی زاده درباره سلطنت وجمهوریونقش رضا پهلوی دررهایی مردم ایران
2012/1/25 سخنرانی پرچی زاده: سلطنت جمهوری ونقش رضا پهلوی در رهایی مردم
2012/1/18 آیا جمهوری اسلامی در حال فروپاشی است؟
2012/1/11 تفاوت در اندیشه ، اتحاد عمل و مبارزه با دیکتاتوری به چه معنی است ؟
2012/1/4 فایل صوتی اتاق فرهنگ گفتگو:«سازماندهی تحریم انتخابابات»
2011/12/9 فایل سخنرانی در اتاق فرهنگ گفتگو در باره غارت سفارت انگلیس
2011/11/28 سخنرانی علی افشاری، مهرداد درویش پور و احمد تقوایی و پرسش شرکت کنندگان در اتاق فرهنگ گفتگو
2011/11/28 سئولاات از علی افشاری ، مهرداد درویش پور و احمد تقوایی
2011/11/23 فایل سخنرانی شرکت کنندگان در اتاق فرهنگ گفتگو در باره :«جنگ و اپوزیسیون»
2011/11/16 فایل سخنرانی اتاق فرهنگ گفتگو: مداخلات انساندوستانه ویاحمایت نظامی ازجنبشهای دمکراسی خواهی؟
2011/11/9 فایل سخنرانان در پاسخ به «خطر حمله نظامی و یا جنگ روانی» نظر و موضع کابران اتاق فرهنگ گفتگو
2011/11/8 فایل صوتی ميزگرد ۹ حزب و سازمان سياسی و طرح پرسش های شنوندگان / بخش یک و2
2011/11/7 فایل صوتی ميزگرد ۹ حزب و سازمان سياسی اپوزيسيون بررسی تحولات سياسی و انتخابات مجلس در ايران
2011/11/2 فایل صوتی سخنرانان پیرامون سخنان هیلاری کلینتون در اتاق فرهنگ گفتگو
2011/10/26 فایل سخنرانی اسماعیل نوری علاء و دیگران در باره «سکولاريسم نو » در اتاق «فرهنگ گفتگو»
2011/10/20 فایل سخنرانان در اتاق فرهنگ گفتگو در باره « ترور سفیر عربستان»
2011/10/12 فایل سخنرانان در اتاق فرهنگ گفتگو درباره«سکولاریسم و دمکراسی د ر خاورمیانه چگونه خواهد بود»
2011/10/8 سخنرانی دکتر دوشوکی درباره «سکولاریسم و دمکراسی د ر خاورمیانه چگونه خواهد بود»
2011/9/28 فایل صوتی سخنرانان اتاق فرهنگ گفتگو
2011/9/14 چگونه می شود اعتراضات مردم آذربایجان را با خواست مردم سراسر ایران پیوند زد
2011/9/8 ویدئو کلیب سخنرانی در اتاق فرهنگ گفتگو تحت عنوان :دهسال پس از اا سپتامبر
2011/9/7 سخنرانی دراتاق فرهنگ گفتگو:دهسال پس از اا سپتامبر وضیعت رزیمهای دیکتاتوری و نقش اسلام سیاسی
2011/8/17 فایل سخنرانی مهرداد درویش پور و دیگران: مرز سکولاریسم با اسلام ستیزی، در اتاق فرهنگ گفتگو
2011/8/15 مرز سکولاريسم با اسلام ستيزي
2011/8/10 فایل صوتی سخنرانان اتاق فرهنگ گفتگو درباره اختلاف درونی، تحریم ها و... آینده جمهوری اسلامی
2011/8/3 فایل سخنرانی شرکت کنندگان در اتاق فرهنگ گفتگو در باره «تحریم و یا شرکت در «انتخاباب؟»
2011/7/30 تحریم و یا شرکت در «انتخابات» ؟! + دو ویدئو کلیب
2011/6/15 سخنانان انتقادی چهرهای سیاسی سکولار دراتاق فرهنگ گفتگو
2011/5/25 فایل پاسخ مسئولین «شبکه جهانی سکولار های سبز» به پرسش ها
2011/5/19 آیا اصلاح طلبان در مسير اتحاد مانع تراشی می کنند؟
2011/5/11 فایل صوتی سخنرانان در اتاق فرهنگ گفتگو در باره «آیا باید به داد یاران احمدی نژاد برخاست؟»
2011/5/4 فایل سخنرانی محمد برقعی: قدرت در دست کیست؟
2011/5/4 پرسش و پاسخ: قدرت در دست کیست، خامنه ای و یا احمدی نژاد؟
2011/5/4 فایل های صوتی اتاق فرهنگ گفتگو(2)
2011/4/27 با این همه دعواهای درون حکومتی و مخالف چرا پیروز نمی شویم؟
2011/4/20 تحولات خاورمیانه، قدرتهای غربی وضرورت استقلال آزادیخواهان
2011/4/13 سخنرانی جهانگیر لقایی در اتاق فرهنگ گفتگو در باره خطرات هسته
2011/3/31 فایل سخنرانی جهانگیر لقایی در اتاق فرهنگ گفتگو
2011/3/26 فایل های صوتی اتاق فرهنگ گفتگو
2011/3/9 فایل صوتی بررسی «منشور جنبش سبز» از دیدگاههای متفاوت
2011/2/2 فایل صوتی «خاورمیانه بزرگ» بکدام سمت می رود؟
2011/1/26 نقش رسانه های دیجیتالی در تحولات فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی
2011/1/19 فایل های صوتی سخنرانان در باره «جنبش های اعتراضی تونس _ تفاوت و شباهت ها ی آن با ایران»
2010/12/7 بحث آزاد در باره «متانت _خشنونت مجاهدین و قطب بندی در جامعه سیاسی ایران»
2010/12/4 «انتخابات آزاد»، از مطلوب گرائی تا ناکارآمدی(همراه با فایل صوتی )
2009/6/1 پخش مستقیم کنفرانس بروکسل (شنبه ساعت 11 _18)
2009/4/27 گفتمان مطالبه محور و «انتخابات» دهم ریاست جمهوری
2009/4/20 اپوزیسیون و بهبود رابطه غرب با جمهوری اسلامی!
2009/4/13 تحریم و یا شرکت در «انتخابات»؟!
2009/3/9 آیا گذشته احزاب ، چراغ راه آینده سیاسی ایران است؟
2009/3/2 سکولاریسم و مذهب (پیرامون نتایج نظزسنجی گالوپ)
2009/2/23 آیا خاتمی ، روزنه امیدی در بن بست 30 ساله است؟
2008/11/24 سياست اوباما در خاورميانه چه خواهد بود؟ 25 نوامبر ساعت 21 به وقت اروپای مرکزی
2008/11/10 150 سال ظلم و ستم بربهائیان ایران سخنرانی پرویز ایزدی 11 نوامبر ساعت 21 به وقت اروپای مرکزی
2008/11/4 آیا شرایط جهانی برای تغییردر ایران مساعد است؟ همراه با گزارش لحظه به لحظه انتخابات امریکا
2008/10/27 گفتمان ملی (تقوایی، نویدی، یحیایی و ناصر کرمی) سه شنبه 28 اکتبر ساعت 21 به وقت اروپای مرکزی
2008/10/13 باز شدن دفتر شورای آمریکاییان-ایرانیان بسود کیست؟ سه شنبه 14 اکتبر ساعت 21 به وقت اروپا
2008/10/6 ناسيوناليست هاي تجاوز طلب! سه شنبه 7 اکتبر ساعت 21 به وقت اروپامرکزی
2008/9/29 ایا در عصر اطلاعات ، ادامه شیوه تک زبانه گذشته ممکن است؟ سه شنبه 30 سپتامبر ساعت 21
2008/9/22 انتخابات رياست جمهوری و واکنش نیروهای دموکرات - سکولار سه شنبه 23 سپتامبر ساعت 21
2008/9/15 وضیعت ایران وتوهماتي دربارهء اپوزيسيون خارج از کشور سه شنبه 16 سپتامبر ساعت 21 به وقت اروپا
2008/9/8 انتخابات آمریکا و بحران هسته ای ایران سه شنبه 9سپتامبر ساعت 21 به وقت اروپای مرکزی
2008/9/1 پرسش مرکزی این است:احمدی‌نژاد یا خاتمی؟ سه شنبه 2 سپتامبر ساعت 21 به وقت اروپای مرکزی
2008/8/25 آیا سکوت دربرابر وحشی گریها؛ رفتن به استقبال جنگ است؟ سه شنبه 26 آگوست ساعت 21 به وقت اروپا
2008/8/18 تاثیر بحران گرجستان بر بحران هسته ایران سه شنبه 19 اگوست ساعت 21 به وقت اروپای مرکزی
2008/8/11 ایا وضعیت فوق العاده موجب سقوط رزیم خواهد شد؟! سه شنبه 12 آگوست ساعت 21 به وقت اروپای مرکزی
2008/8/4 آغاز کار اتاق فرهنگ گفتگو با مدیریت جدید! سه شنبه 5 اگوست ساعت 21 به وقت اروپای مرکزی
2008/6/27 اطلاعیه اتاق اینترنتی "فرهنگ گفتگو"
2008/6/23 حمله به ایران بخشی از یک جنگ روانی و یا طرحی واقعی...! سه شنبه 24 ژوئن ساعت 21 به وقت اروپا
2008/4/21 تا چه حد خطر حملة آمریکا به ایران جدی
ست؟ سخنران کیومرث نویدی سه شنبه 22 آپریل ساعت 21
2008/4/14 ایا سیاست در ایران به بن بست رسیده است؟