آزاده سپهری

2017/12/11 تحریک پذیری مسلمانان
2017/11/19 روابط خانی و روابط کانی
2017/9/9 احمد افرادی و انکار نژادپرستی در ایران
2017/9/7 زنان سوری در استادیوم تهران – نژادپرستی و زن ستیزی ایرانیان
2017/6/7 وارد وبسایتهای داخل ایران نشوید!
2017/2/9 آماده سازی دو دختربچه 7 و 9 ساله برای عملیات انتحاری
2017/1/28 ممنوعیت حجاب در دفاع از حقوق زنان
2017/1/9 برنامه ریزی ایران برای ترور یک سیاستمدار آلمانی
2017/1/9 فحش ندید، کان بدید، یا حتی جان بدید!
2017/1/3 چه کسانی مخالف تحریم اقتصادی جمهوری اسلامی اند؟!
2016/12/10 صحنه تجاوز در «آخرین تانگو در پاریس» نیمه-واقعی بوده
2016/12/8 چمران، چریک نهضت آزادی
2016/3/31 چگونه آمریکا به نظام فئودالی در ژاپن خاتمه بخشید
2016/2/3 سانسور فیلم "بدنام" هیچکاک در آلمان
2016/1/17 تبلیغات حزب سوسیال دمکرات آلمان برای ایران
2015/12/5 جداسازی جنسیتی و مذهبی پناهجویان در آلمان
2015/12/5 "بچه بازی" - همچنان موضوعی تابو
2015/11/26 دفاع سازمان اکثریت از ارتش جمهوری اسلامی
2015/11/20 پنج دروغ درباره ترورهای پاریس
2015/11/4 دو عکس از نوید کرمانی در مسجد بدنام هامبورگ
2015/11/1 نوید کرمانی، خبرنگار دفتر اروپایی شهروند کانادا، کلیسای پاولوس و…
2015/10/22 انتقاد ژورنالیست های آلمانی به سخنرانی و دعای نوید کرمانی
2015/8/22 "بوکو-حرام" از کجا می آید؟
2015/8/8 ادغام مذهب در فرهنگ
2015/7/6 فرهنگِ طلبکاریِ جهان سومی و تعریف استثمار
2015/7/5 شخصیت پرستی وَ تروریسم، دو همزاد جدانشدنی
2013/3/2 فرخ نگهدار و سه دروغ در دو جمله
2012/12/26 وقتی یخچال فکر ما را می خواند (تکنولوژی)
2012/12/16 فیلمی انتقادی در مورد ختنه پسران
2012/12/14 تحت نظر قرار دادن افراد از طریق تلویزیون
2012/11/24 تبدیل کودکان به کالای جنسی توسط حجاب
2012/11/11 فحشا و غرایز انسانی
2012/11/5 درمان یک قاتل در برنامه زنده رادیویی
2012/10/28 نقش استالین در رادیکالیزه کردن اسلام
2012/10/21 کنفرانس پیرامون مشکلات مردان در آلمان
2012/9/29 فارس نیوز گول نشریه طنز آمریکایی را خورد!
2012/5/14 می رنجیم، می میریم، توهین نمی پذیریم!
2012/5/8 چپهای آلمانی در دیدار با احمدی نژاد (+عکس)
2012/5/2 تفکرات ارتجاعی "جنبش اشغال وال استریت"
2012/4/6 سیاست "دوگانه" غرب موجه است!