رفتن به محتوای اصلی

می 2008

30.05.2008 - 21:25
آیدین تبریزی
اصلا بحث بر سر این نیست که هویت و زبان ترکی (که من دنبال آنم و کرد ترکیه گریزان از آن و رفتار هر دوی ما کاملا درست و انسانی است)، چه برتری بر هویت و زبان فارسی و یا کردی دارد، بلکه بحث بر سر این است که من نمی خواهم زبانی را که مادرم با مهر و عطوفت مادری به من آموخته است، زبانی تحمیلی از سوی مغولهای وحشی با زور شمشیر بدانم و از آن متنفر باشم! چنگیز هر خونخواری که بود، هیچ ربطی به من ندارد، من زبان مادری ام را از مادر مهربانم آموخته ام و همین برایم کافی است تا...
26.05.2008 - 21:30
ناهید حسینی
دیما بیلان( Dima Bilan ) خواننده بیست و شش ساله روس موفق شد با غلبه بر بیست و چهار رقیب اروپایی خود به مقام نخست این مسابقات، که در بلگراد پایتخت صربستان برگزار شد، دست یابد. خوانندگان اوکراین و یونان نیز مقام های دوم و سوم این مسابقه را از آن خود کردند. یورو ویژن هر سال در یک کشور اروپایی برگزار میشود. امسال چون خواننده روس مقام اول را بدست آورد سال دیگر مسکو میزبان یورو ویژن خواهد بود
25.05.2008 - 15:36
با دیدن این دو خطای سنتی و مدرن و لمس این خطاها در خویش و در دیگری و از طریق دست‌یابی هرچه بیشتر به جهان سمبولیک و تلفیقی فردی خویش است که اکنون می‌توان مفاهیم نو و روایات نو از کام‌پرستی و خرد و عشق شاد و خندان ایرانی آفرید. اینجاست که دخترباز سنتی و کازانووای تراژیک مدرن به «کازانووای» خندانی تبدیل می‌شود که از یک‌ سو به قول نیچه می‌داند که گناه اولیه انسان این بوده است که هیچ‌گاه از زندگی، از عشق و قدرت به اندازه کافی لذت نبرده است و همیشه شرمنده بوده است.
10.05.2008 - 17:47
کیخسرو آرش گرگین
برخی از هواداران ِ تارنمای ِ «سکولاریسم ِ نو»، در سایت ِ ایرانگلوبال، بخش ِ کامنت ها، مقاله ای از شما را منتشر کردند که حاوی ِ چند نکته ی ِ گمراه کننده بود که بدین وسیله، جهت ِ روشنگری و جلوگیری از تشویش ِ بیشتر ِ اذهان ِ عمومی تصحیح می شوند.
08.05.2008 - 17:00
حبیب تبریزیان
چندیست که شخصی به نام آقای کیخسرو آرش گرگین، در رادای مشروطه خواهی و یا پهلوی گرائی مقالاتی که ، آشکار و پنهان ـ صریحاً و یا در لفافه ، به انتقاد تخریبی آنچه مدعیش هستند پرداخته اند، یعنی پهلویسم. و این نوع تخریب البته مؤثر تر نیز هست چون رد گم کننده تر است.
04.05.2008 - 12:09
کیومرث نویدی
آقای ستوده! چرا یک کلمه در بارة طرحی که من در این دومین پیام به کنگرة ملیت
های ایران فدرال ارائه داده
ام ننوشته
اید که در آن محکمترین مکانیسم
های دموکراتیک برای نگاهبانی از یکپارچگی ملت سیاسی ایران ارائه شده
است؟ شما به کردها چه پیشنهاد می
کنید؟
برای آن که زن
کشی نکنند تحت قیمومت روشنفکران نژادگرا و شووینیست ضد (عرب و ترک و کرد و ترکمن و بلوچ) فارس
 یا آریاستا باقی بمانند و تمامیت مرضی را بر هر راه دیگری ترجیح دهند؟
03.05.2008 - 21:29
ناهید حسینی
آقای علایی، این دومین باری است که برای شما نامه مینویسم. بار اول شاید حدود 15 سال پیش بود، ازدرد قربت ومهاجرت و از اینکه غیر از وطن هر کجا میروم آسمان برایم یکرنگ است، برایتان نوشتم. اما امروزاحساس میکنم دردم بیشتراز آنروزهاست، درد از دست دادن و یا زندانی کردن جوانان ارزشمندی که وجود آنان باعث افتخار و سربلندی هر کشوری می توانند باشند. براستی فرزندان برجسته و ارزشمند شما دکتر آرش و دکتر کامیار علایی چرا در زندانند؟
03.05.2008 - 17:00
حبیب تبریزیان
رخنه گری در جریان های سیاسی و خوردن آنان از درون، فلج کردن هر حرکت یا جنبشی که میتوانست به شکل گیری نوعی اپوزیسیون سازمانیافته که در موازنه قدرت و یا درگیریهای درون ساختار قدرت اثر گذار باشد، از ساز و کارهای مؤثر و عصای جادوئی موسای ِ نتیجه بخشِ رژیم بوده است.
02.05.2008 - 12:09
کیومرث نویدی
این سند تاریخی را از سایت آقای مرادی غیاث
آبادی، دانشمندی فروتن که پی
گیر در پی روشن کردن تاریکی
های تاریخ است از آن می
آورم تا: ۱ ـ مقدمه
ای باشد بر مقاله
ای که در بارة زردشت دارم می
نویسم. به این لحاظ که محور آن مقاله بر هستة اصلی فلسفة زردشت است که مزدکیان حامل آن بوده
اند (به گزراش شهرستانی در الملل والنحل) و این ترجمه از دینکرد مؤید این نظر است. ۲ ـ بسیاری نوشته
اند که دینی که در دوران ساسانیان به نام زردشت در پیوند و به عنوان توجیه
گر ایدئولوژیک آن سامانة آزادی
کش کاستی شکل گرفت...
01.05.2008 - 12:21
ايرانسکوپ انديشکده اي است که کا ر بر روي پروژه هاي مختلفي را در عرصه هاي انديشه آينده نگري، حقوق بشر، سکولاريسم، ترقي، گلوباليسم، عدالت اجتماعي، صلح، دموکراسي، و آزادي با تمرکز برروي سفر ايران در قرن بيست و يکم، تسهيل ميکند. تحقيقات انجام شده ممکن است برروي فرهنگ، مسائل زنان و گروه بندي هاي مختلف اجتماعي، مذهبي و اتنيکي جامعه، اقتصاد، فلسفه، مذهب، علم، هنر، تکنولوژي، سياست، نافرماني مدني، جامعه شناسي، تاريخ، يا جنبه هاي ديگر زندگي، تأکيد داشته باد.