رفتن به محتوای اصلی

مارس 2017

پیرامون سخنان دکتر محمود احمد نژاد در اهواز

بهر حال بعداز سخنرانی هفتە گذشتە دکتر احمدی نژاد در اهواز تردیدی باقی نماندە کە سخنان او علیە شخص خامنەای بودەاست. واضحتر از همە اینکە در سخنرانی ایشان نامی از خامنەای بعنوان رهبر انقلاب بردە نشد کە معمولا ابتدای سخنرانیها بە توصیف از اوست. محسن رضایی در جریان سفر خود بە مسجد سلیمان کە ظاهرا یک موازی سازی با سفر احمد نژاد است از احمد نژاد خواستە یا صحبتهایش را تکذیب یا اصلاح کند.

رشد و تکامل من با فرزندانم

دو دختر و پسرم، هر سه یکدنده، خودرای و لجباز هستند. هر سه پنهانکار و پر رمز و راز. اطلاعات و اتفاقات را را باید با مقاش از زیر زبان آنها بیرون بکشم. متخصص کوتاه ترین پاسخ های موجود هستند.تجزیه عراق

رئیس جمهور بخش کردستان عراق: انجام همه پرسی حق طبیعی وخداداد ملت کرد است. من فکر نمی کنم که بغداد در قبال حق طبیعی ملت ما بایستد.و در اینصورت نیز موجب ممانعت ما نخواهد گشت.

معضل بزرگ استراتژی ایران در خروج از سوریه

مصطفی زهرانی، مدیرکل امور راهبردی دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در گفتاری برای دیپلماسی ایرانی می‌گوید: ما در استراتژی خروج از سوریه دچار مشکل شده‌ایم:

آِیا قرآن مجید وحی خداوند است یا گفته خود پیامبر اسلام؟!

خوش بختانه دنیای امروز امکانات ارتباطی بس زیادی دراختیار ما گذاشته است و تئوری "جهان درحال تکامل است و انسان نیز تکامل می یابد"، یواش، یواش دارد تحقق می پذیرد. خوب، عوض کردن شیوه تربیتی درجهان نیاز به صبر و حوصله و در نهایت از خود گذشتگی دارد. در این جا هدف ما روشنگری است و ما از خانه خود آعاز می کنیم و باید آن واقعیت را نشان دهیم. در یک کلام آدم باید شهامت به خرج دهد و براساس سند انکار ناپذیرنشان دهد که مثلا پیامبر اسلام، فقط درآن زمان دانا و با ابتکار کم نظیر اش، آورنده وخالق اسلام بوده است.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس: کشور دچار بحران اقتصادی و فرهنگی شده است

اسلامگرایان حاکم پس از 39 سال سیاست اسلامی کردن ایران، اکنون شکست و رسوائی شان آشکارتر شده است. ایران پیشاحکومت اسلامی، به چنان درجه ای از سقوط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و اخلاقی هدایت شده است، که تاریخ هجوم بربرها و سیطره بیابانگردان را دوباره زنده کرده است. دست اندرکاران حکومت با گریز از برخورد به ریشه های دینی- ایدئولوژیک فساد، خشونت و خیانت، سراب های نوینی را بمردم نشان می دهند.
برون رفت از فساد نهادینه کنونی، نمی تواند بدون نفی نقش اسلام و اسلامگرایان در حکومت میسر گردد!

به صادق هدایت _ نامه‌ی دوم!

مردم و روشنفکرانی که تو در میان آنان زیستی و روشنفکران امروزی که ما می‌بینیم، مدام بر همآن طبل بدآهنگ می کوبند و کار را به جایی رسانده‌اند که کم‌کم آشکارتر و در عمل، خرافی بودن خود را به نمایش درآوره‌اند. برای مثال با نماینده‌ی ولی‌فقیه عکس می‌گیرند، رادیو و تلویزیون دست و پا می‌کنند و در خارج از مرزهای به قول خودشان «وطن» به حاکمان وقت خدمت می‌کنند! این روشنفکران در دو اردوگاه راست و چپ، آنچنان در مفاهیم متافیزیکی فرو لغزیده‌اند که بر خود کاملا مشتبه شده و مدام از «حقیقتِ» خویش صحبت به میان می‌

پورمحمدی: 20 هزار دلار برای هر مخالف نظام که میهنش را ترک کند

مصطفی پورمحمدی، یکی از جلادان شناخته شده نظام اسلامی اعلام کرده است که "به هر مخالف نظام که راضی به ترک کشور شود مبلغ بیست هزار دلار آمریکا و کلی تسهیلات دیگر تعلق خواهد گرفت". جلاد نظام، مخالفین نظام را تهدید کرد که "عدم ترک کشور شاید برای آنان عاقبت خوشی به همراه نداشته باشد". این آدمکش حکومت اسلامی در شرایطی چنین بیشرمانه ایرانیان را تهدید می کند که زیر پوست جامعه ایرانی وفاقی همگانی برای به زباله دان تاریخ فرستادن اوباشان حاکم در حال تکوین است.
این آخرین گنده گوئی های مردگان 1400 ساله است