رفتن به محتوای اصلی

جهان نا امن، تروریسم و گروگانگیری دادگاه استکهلم

جهان نا امن، تروریسم و گروگانگیری دادگاه استکهلم

هنوز طناب های دار قتل عام۶۷ برچیده نشده است،  از ۹مرداد۶۷ که در زندان گوهردشت مجید معروف خانی از پشت پنجره سلول انفرادی مقابل فرعی ۸ فریاد زد:«... حکم اعدام ما را داده اند وقرار است اعداممان کنند.» ۳۴سال بعد، ۴ می ۲۰۲۲ پس از پایان محاکمه حمید نوری در استکهلم، امیرعبدالهیان وزیر خارجه ابراهیم رئیسی که خود عضو «هیأت مرگ» بود با تکیه بر حکم اعدام احمد رضا جلالی، با توسل به گروگانگیری و تهدید و تروریسم، «خواستار آزادی فوری حمید نوری» میشود. هنوز که هنوز است در امتداد طناب های دار طوقیان سربه دار  ۶۷ ، اینبار دنبالِ سایز گردن سوئدی می گردند تا پرده ای برجنایت هولناکی بکشند که «بزرگترین کشتار زندانیان سیاسی در تاریخ معاصر» را مرتکب شده اند.

‌ و بسا عجیب تر آنکه روز دوشنبه ۹ مه ۲۰۲۲ – ۱۹ اردیبهشت۱۴۰۱ خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه با فرافکنی آشکار به دولت سوئد هشدار می دهد: «با گروکشی، پرونده جلالی فراموش نمی‌شود.». مصطفی پورمحمدی( عضو هیأت مرگ) در ۹ می دادگاه حمید نوری را به عنوان «شوی تبلیغاتی»، «اهرم فشار علیه جمهوری اسلامی ایران» و «بازی سیاسی» یاد کرده و بنوعی اصل صلاحیت جهانی را «عین قانون جنگل »می نامد.»، و روز ۱۰ می  ۲۰۲۲ سخنگوی قوه قضائیه ایران اعلام می کند: «حکم اعدام احمدرضا جلالی اجرا می‌شود.»

 

جولان تروریسم با شمشیر داموکلس بر سر « فرشته عدالت با شمشیر فرو افتاده در دست و با چشمان بسته ونشان بی طرفی در قضاوت » به اهتزاز در می آورده، تا با آوای وحشت آفرین تروریسم  قانون بدَوی و خون وخویِ بهیمی را جایگزین اصل صلاحیت جهانی و دستاورد حقوق بین المللی و بشریّت  و اجرای عدالت سازند. این درحالی است که در محاکمه اسدالله اسدی، دیپلمات تروریست رژیم در دادگاه بلژیک نه به تهدید و ارعابِ روی آوردند و نه درخواست استیناف داشتند؟

 

  علل شدّت و حدّت و مواضع ضرب العجلی مسئولین نظام ناشی از چه کلان تهدید منافع برای کلیّت نظام (اعم از داخلی  وبین المللی) است؟  دو فایل صوتی میر حسین موسوی و فایل دوم آقای منتظری و تعبیر« قصه زیر پوست مردم» توسط حداد عادل نشانگر این امر و هراس نظام است.

 

به همان دلایل و به میزانی که رژیم جمهوری اسلامی از مطرح شدن پرونده جنایت علیه بشریت در قتل عام ۶۷ وحشت دارد، از بازگشودن پرونده و از باز طرحِ نام و یادآوری آن و بطور اخص حکم دادگاه استکهلم نیز دوری می جوید. این حساسیت نشانگر آن است که موضوع قتل عام ۶۷ سرّی‌ترین، امنیتی‌ترین و هراس‌انگیزترین پرونده ۴ دهه ی عمر رژیم حاکم بوده که هیچ توجیهی براین جنایت نداشته و آشکار گشتن آن کشتار جلوی چشمان و پیش روی افکار عمومی ایران و جهان یکی از «کابوس‌های نظام جمهوری اسلامی» محسوب می‌شود، بویژه اینکه حکم دادگاه بمثابه یک سند  می تواند عواقب همه جانبه در عرصه سیاسی، بین الملی و دیپلماسی داشته باشد.

 

فایل صوتی میرحسین موسوی درجلسه خصوصی سال -۱۳۸۸« ورود به اون مسئله شروع بشه[ قتل عام۶۷]... ، پایانی نخواهد داشت»:

- میر حسین موسوی می گوید: «بالاخره یک اتفاقاتی افتاد، ممکنه یک گوشه‌اش به امام بر بخوره، یک گوشه‌اش به دولت بر بخوره، یک گوشه‌اش به جناح‌های مختلف بر بخوره، یک وضعیتی در آنجا هست، منتها این- ورود به اون مسئله [ قتل عام ۶۷] شروع بشه، پایانی نخواهد داشت... … ولی اینکه سال ۶۷ چنین اتفاقی افتاد یک چیز زشتی بوده و خلاف بوده و جنایتکارانه بوده و نمی‌تونه کسی این رو تأیید بکنه.»(۱)

همچنانکه آقای حسینعلی منتظری در دیدار با هیئت مرگ در باره قتل عام ۶۷ آن را «بزرگ‌ ترین جنایت جمهوری اسلامی» توصیف کرده و به درستی پیش بینی و تاکید می کند «تاریخ ما را به دلیل این جنایت محکوم می‌کند... و شما را در آینده جزء جنایتکاران تاریخ می‌نویسند.»

فایل صوتی دوم آیت الله منتظری ۲۰ دسامبر۲۰۱۹- احمد منتظری در یک فایل ویدئویی گفته است که فایل صوتی دیگری مربوط به جلسه پدرش با مسئولان دخیل در پرونده اعدام‌های سال ۶۷ وجود دارد. منتظری گفته که پدرش معتقد بوده است: «خونی که به ناحق ریخته شود، همه چیز را تمام می‌کند.» (۳)

همچنین حداد عادل در انتخابات ریاست جمهوی سال ۱۳۹۶ مدعی شد که رئیسی حتی یک حکم اعدام نیز نداده است ودر مناظره و میتینگ های رو کردن دست همدیگر بین  حسن روحانی و ابراهیم رئیسی، از حوادث دهه  ۶۰ و ۶۷ با تعبیر « قصه زیر پوست مردم »نام برد!.

 

پارادوکس رهبر و نظام این است که حسن روحانی رئیس‌جمهور پیشین، سال۹۶در همدان عنوان می کند:« روز انتخابات یک بار دیگر مردم ایران اعلام می‌کنند آنهایی را که در طول ۳۸ سال فقط اعدام و زندان بلد بودند، قبول ندارند.» و این سخن در درون نظام « ساختار شکنی» نام گرفت. اینک حکم پیش روی در دادگاه سوئد سندی است که بنیانگذار و ساختار و مشروعیت نظام را هدف قرار میدهد.

 

 مسئولیت جهانی جلوگیری از اعدام قریب الوقوع احمد رضا جلالی- حساسیّت این امر با توجه به اینکه بطور نمونه رژیم جمهوری اسلامی در سال ۱۳۷۳ حرم امام رضا در مشهد را منفجر می کند و به هیچ پرنسیب و اصولی حتی در مورد امامان شیعه خود وبویژه «ضامن آهو» پایبند نیست، مگر « اوجب واجبات» که همانا « حفظ نظام!» است این خطربسا جدّی  و قابل انتظار وجود دارد تا برای جلوگیری از حکم دادگاه بین المللی استکهلم، بی مهابا دست به اعدام احمد رضا جلالی بزند. تنها قدرت بازدارنده، «ایستادگی تمام قد جهانی است» در غیر اینصورت به گروگانگیری مشروعیت داده و جهان با دومینویی از گروگانگیری و تروریسم روبرو خواهد گشت. اگر سیاست مماشات خفت بار با فاشیزم هیتلری توانست مانع از حمله نازی ها شود، ادامه مماشات با تروریسم و گروگانگیری رژیم در این ۴ دهه  نیز مثمرثمر خواهد بود. اینکه رژیم می تواند به اهدافش دست بیابد، موضوعی است که نه تنها سوئد، بلکه به وجدان و اراده متحد جهانی نیازمند است. باید دانست درجهان ناامن خنجر ارعاب نه بر گلوی احمد رضا جلالی، نه تنها دادخواهان و مردم ایران، بلکه جهان متمدن و دستاورد حقوق بشری نشانه گرفته شده است. به همین سبب ویدا مهران نیا همسر احمد رضا جلالی در مصاحبه با صدای امریکا برغم سنگینی تصمیم برای خود و فرزند و همسرش ننگ و فضاحت تبادل همسر با یک جنایتکار را نپذیرفت و  گفت:«نمی‌خواهم همسر بی‌گناهم با حمید نوری معاوضه شود.»

 

نبرد لشگر دادخواهان در برابر لشگر فاشیزم مذهبی – در یک سو مردم و  مادران دادخواه «مجنونان داد»مادرانی که «باغبانان زندگی»اند  و «باغبانان سوگ» گشته اند و این جهان ناامن پیش رو متأثراز گروگانگیری و تروریسم واقف هستند که با حکم دادگاه استکهلم به طریق اولی در مداری بالاترصدای سایر دادخواهان نیز بلند شده و ظهور و بروز خواهد یافت و این به معنای باز شدن کلاف سایر جنایت ها و قتل عام‌ها و حسابرسی از نظام است و از سویه دیگر این همان طلسم شکنی تابوهای قتل عام ۶۷ و ممنوعه های حاکم شده توسط رژیم جمهوری اسلامی است. پیام نرگس محمدی از داخل ایران  بمناسبت پیروزی دادگاه حمید نوری و ... از این دست ترک برداشتن های دیوارهای دیکته گر بود که سالیان زوزه مرگ و هراس و سکوت حاکم کرده بودند. حکم دادگاه  بالاترین دستاورد و سند جنبش دادخواهی و پیروزی شورانگیز ملی و تاریخی رنگین کمان مردم ایران ازآغاز قتل و جنایت در پشت بام مدرسه رفاه تا اینک و  امروز برعلیه رژیم جمهوری اسلامی است.

 به همین سببی که  تا ۱۴ جولای و اعلام حکم دادگاه، نفس در سینه کلیّت نظام و رهبر آن حبس میشود، به همان میزان به غیض و تهدید و تروریسم در مقابل دولت سوئد روی آورده اند.

 در روزهای قتل عام ۶۷ در گوهردشت شاهد بودم و بودیم  که بر دیوارهای سلول نوشته بودند و یا زمزمه می کردند  «تاریخ بیاد خویش بسپار» و تاریخ بیاد خویش سپرد و حمید نوری به اتهام قتل عام ۶۷ دستگیر و محاکمه شد و اینک مسئولیت دادخواهی و اجرای عدالت یک مسئولیت جمعی و متوجه تمام دولت ها و سازمان ها و نهاد های حقوق بشری و گستره حمایت های اجتماعی در اقصی نقاط جهان است. یقین کنیم تاریخ بیاد خویش خواهد سپرد، همچنانکه مماشاتگران فاشیزیم هیتلری را بیاد سپرد، هرگونه سکوت و بی عملی، مواضع بینابینی و سُست و مُردّد را بیاد خویش خواهد سپرد. فردا دیر است، همین امروز باید در مقابل اعدام احمد رضا جلالی بپاخیزیم، همین امروز و همین الان.

ضمائم:

۱- فایلصوتی میرحسین موسوی در یک جلسه خصوصی درباره قتل‌عام‌های سال ۶۷

۲ـ احمد منتظری از وجود فایل صوتی دیگری در باره اعدام‌های سال ۶۷ خبر داد

آقای منتظری می‌گوید گروه چهار نفره که مسئول اجرای احکام اعدام‌های ۶۷ بوده، دی‌ماه همان سال دوباره به ملاقات آیت‌الله منتظری رفته‌اند و یک فایل صوتی درباره این دیدار هم وجود دارد.

 

 

https://www.radiofarda.com/a/Montazeri-on-executions-of-Iranian-political-prisoners-on-eightyeight/30337316.html

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

سیامک نادری

تصویر

تصویر

تصویر

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید