در باره بیانیه عملیات خرابکارانه یک گروه عربی در هفت تپه

انفجار خط لوله هفت تپه را توسط یک گروه خرابکار منفور محکوم کرده و هشدار می دهیم که این عناصر شناخته شده، آرمان های تجاوزگرانه نیاکانشان را کنار بگذارند و بعنوان شهروند ایران، برای ساختن فردائی بهتر، فارغ از تبعیض و تبعیض گرائی پان اسلامیستی، پان عربی و پان ترکی، با جنبش شهروندی برای برچیدن جمهوری اسلامی ایران همسو شوند.

عملیات تروریستی، آسیب رسانی و تخریب سرمایه ملت ایران توسط هر گروهی که انجام گیرد، شدیدا محکوم می شود. صنعت جنوب سرمایه ملت ایران بوده که به اشغال مافیاهای اسلامگرا درآمده است و سلطه آنها بر ایران و ایرانیان بدرازا نخواهد کشید. حاکمیت بربرمنشانه پان اسلامیست ها بر کشور ما نمی تواند ویرانگری های پان عرب ها و پان ترک ها را توجیه کند که هر دو همسو با رژیم اسلامی، موجودیت ایران را هدف قرار داده اند.
مخالفت و مبارزه با بربرهای حاکم بر ایران بخودی خود به هیچ نیروئی حقانیت نمی دهد. نژادپرستان پان عرب و پان ترک در کنار پان اسلامیست ها سه ضلع ارتجاع فاشیستی در ایران را تشکیل داده اند که در ایجاد اراده دمکراتیک ملی برای ساختن ایرانی آزاد، دمکراتیک، لائیک و سوسیال اختلال ایجاد می کنند.
انفجار خط لوله هفت تپه را توسط یک گروه خرابکار منفور محکوم کرده و هشدار می دهیم که این عناصر شناخته شده، آرمان های تجاوزگرانه نیاکانشان را کنار بگذارند و بعنوان شهروند ایران، برای ساختن فردائی بهتر، فارغ از تبعیض و تبعیض گرائی پان اسلامیستی، پان عربی و پان ترکی، با جنبش شهروندی برای برچیدن جمهوری اسلامی ایران همسو شوند.

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ˈافشینˈ مدیرعامل شرکت گاز خوزستان در گفت وگو با ایرنا - ضمن رد هرگونه خرابکاری- این آتش سوزی را یک حادثه خواند و گفت: علت آن در دست بررسی است.


تصویر کیانوش توکلی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان گرامی توهین نکنید نظر بنویسید

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ˈافشینˈ مدیرعامل شرکت گاز خوزستان در گفت وگو با ایرنا - ضمن رد هرگونه خرابکاری- این آتش سوزی را یک حادثه خواند و گفت: علت آن در دست بررسی است.


عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
پان فارسیزم با این تفکر فاشیستی علیه ملیتها برای عیران(ایران) دموکراسی خواهد اورد ! لابد همین سرمایه ملت عرب شما بگید ملت ایران برای کشتار ملت سوریه عذر شرعی دارد!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
واقعاً خیلی بی شعور تشریف دارید پان پارسا کجا پارس میکنند بس...!!!؟