اخبار

طاغی کیست ؟ انسانی که نه می گوید، اما نه گفتن او از سر انکار نفس نیست. او چون به نفس خود می اندیشد، آری می گوید. برده ای که تمام عمر فرمان گذارده، به ناگاه درمی یابد که نمی تواند از فرمان تازه ای اطاعت کند.(آلبر کامو). انتخابات پرشور را در کف خیابان ها می بینید! «رهبران» حلقه های اولیه را شکل می دهند و واجدین شرایط با زبان آتشین وانگشتان سرخ رای می دهند. خروش فرودستان بر ضد فرادستان، جوشش به ستوه آمدگان، آزاده ها بر زاده ها!
در شرایطی که مردم ایران از نظر فقراقتصادی در صدر کشورهای جهان قرار گرفته اند و اکثریت جامعه در محرومیت و تنگدستی به سر می برند، رژیم جهل و جنایت ایران قیمت بنزین را سه برابر کرده و فشار ها را بر دوش زحمتکشان جامعه بیش از پیش افزوده است .

از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم: برای ایران

قسمت بیست و هفت: از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم!
برنامه ای فرهنگی هنری از منوچهر نامور آزاد
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان آبان ماه ۱۳۹۸ پاریس
انتشار از: 

سامان ملکشاهی جهان پهلوان و دلیرمردی از آمل حرف حق مي زند

سامان ملکشاهی جهان پهلوان و دلیرمردی از آمل مازندران - مردم ایران آگاه باشید پهلوان واقعی ایران از شمامردم درمقابل زور و ظلم رژیم حمایت می کنند اتحادرافراموش نکنید.مدتهااست که استارت رژیم چنج خورده است کارهارا تعطیل کنیدوبا همدیگر درخیابانها بیایید.خامنه ای از ترس مردم عراق ولبنان وسپس مردم ایران نمیتواند بخوابد.
انتشار از: 

آبادان دقایقی پیش. حقمون و میگیریم ذلت نمیپزیرم ۲۶ آبان

سه برابر شدن قیمت بنزین آزاد بر اساس تصمیم شورای عالی اقتصادی سران قوا، به بروز اعتراض‌های مردمی در شماری از شهرهای ایران انجامید. گزارش‌های رسمی از سه کشته و گزارش‌های غیر رسمی از ده‌ها کشته در جریان این اعتراض‌ها روایت دارند.
انتشار از: 

تک تيراندازي از هليكپوتر به مردم ،تظاهرات در 6 شهر در 4 دقیقه

در حالی که مقامات جمهوری اسلامی تنها کشته شدن سه نفر از معترضان به افزایش قیمت بنزین را تایید کرده‌اند، گزارش نهادهای حقوق بشری و فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که دستکم ۴۰
انتشار از: