اخبار

۶۸مین سالروز ملی شدن نفت ایران به کوشش دکتر محمد مصدق

در روز 29 اسفند سال 1329، صنعت نفت ایران، به کوشش دکتر محمد مصدق و یارانش ملی شد.
در این روز طرح قانون ملی شدن نفت، که در روز 24 اسفند به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود، از تصویب مجلس سنا نیز گذشت و به صورت قانون درآمد.
برنامه های میهن پرستانه و دموکراتیک دولت ملی مصدق، با کودتای 28 مرداد 1332 به دست گماشتگان دولت های آمریکا و بریتانیا، نافرجام ماند.

انتشار از: 
کسانی که از ملی شدن صنعت نفت در ایران سخن می گویند، از روی عمد یا ناآگاهانه به تحریف وقیحانه ای از حقایق تاریخی دست می یازند که اگر نگوییم خائن اند واژه کم دانی لایق آن هاست.
در شرایط کنونی که رژیم جمهوری اسلامی در آستانه فروپاشی قرار دارد نبود اعتماد و اتکا مردم به اپوزیسیون مانع تسهیل در فروپاشی رژیم شده است. از این رو هم اکنون ما بیش از هر زمانی نیاز به راهبردی جدیدی داریم. راهبردی که در خدمت خواسته های مردم باشد.
۳ تن از شانزده فعال محیط زیستی بازداشتی به اسامی: آرمان وفایی، فردین کریمی و افشین شیخ‌الاسلامی با قرار وثیقه پانصد میلیون تومان برای ھر کدام جهت آزادی، از بازداشتگاه اطلاعات سپاه سنندج به زندان مرکزی این شهر انتقال و آزاد شدند.