اخبار

همزمان با تحرکات آمریکا در منطقه، ناوگروه نظامی باتان به همراه چند واحد دریایی دیگر وارد خلیج فارس شدند. گفته شده است که این ناوگروه شامل کشتی جنگی «یو اس اس باتان»، کشتی لجستیکی «یو اس اس نیویورک» و کشتی «یو اس اس اوک» می‌باشد که قرار است در حوزه استحفاظی ناوگان پنجم دریایی آمریکا در منطقه مستقر شوند.

کرونا ویروس و جامعه مدنی

نگاه روانکاو با دکتر حسن مکارمی: بخش شصت و سه (کرونا ویروس و جامعه مدنی)
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان فروردین ماه ۱۳۹۹ پاریس
انتشار از: 
بیش از سه ماه پیش، در حالی که چین هنوز درگیر بحران شیوع ویروس کرونا بود، مقامات کاخ سفید به صحت آمار مبتلایان و قربانیان کرونا که مقامات چین به رسانه‌ها می‌دادند، شک کردند. در نتیجه، از سازمان اطلاعات مرکزی (سیا) و سایر آژانس‌های