«نسیـم ِ آزادی، در راه است»

امـا هنوز،
در آن سرزمین ِ مملو از نسل سرکش عاشق ...
کدام عاشق؟
عاشقانی که به مرگ هم خندیدند
کدام امیـد؟
امیـد به ستـارهـا
که بر خیـزنـد و ...

کدام سـرزمیـن؟

                        کدام بـاغ؟

                                       کدام گُـل؟

سرزمین ویرانی؟

                           بـاغ خرابی؟

                                               گُـل پـر پـر شده؟

کدام غـروب؟

                   کدام سپهـر ؟                        

غـروب غمزده؟

                       که ستاره اش هم،

                                                   گـریـان است؟

کدام اعتماد؟

                   به "اصلاح طلب" و "سبـز" !؟

 

کدام مـادر؟

                مـادران داغدیده

                                          که به چشمان خود

دیـدن

         رقص مرگ دلبندشان را

                                              بـالای چـوبه ِ دار

کدام آفتـاب؟

                    آفتابی که از سایه اش هم

                                                             خـون می بـارد

کدام تبهکـار؟

                     تبهکارانی که  سرزمین ام را

                                                                 به تبـاهـی کشاندند

کدام جلاد؟

                  جلادانی که

                                       سنگفرش های سرزمین ام را

بـا خـون ِ عاشقـان آزادی

                                       رنگیـن کرده اند

امـا هنوز،

                در آن سرزمین ِ  مملو از نسل سرکش عاشق ...

کدام عاشق؟

                  عاشقانی که به مرگ هم خندیدند

کدام امیـد؟

                 امیـد به ستـارهـا

که بر خیـزنـد

                    و با حکومت ِ جهـل و نکبت ِ سه دهه

برای رهایی  سرزمین اسیـر

                                           به ستیـرنـد

 

دگر نیست هیچ هراس و تـرسـی از پیـکار

اینک زمان هم

                    از شوق

                                گردش اش، شتـاب تـر شده است

نسیم آزادی در راه است

پس،

     تو هم در این راه

                             کوشـا بـاش، کـوشـا...

                                                                                     آدینه 17 آذر 1391 - استکهلم

ایمیل نویسنده: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.