فرهنگ، هنر و فن‌آوری

دریاب که از من و توتا مرگ دمیست
چون نیک نظر کنی وجودت عد میست
آنرا ست حیات جاودانی کزوی
بر صفحه ی روزگار باقی رقمیست
مجهز تر از فرشتگان
داستان آفرینش در کتب مذهبی مختلف، منشأ بحث های فلسفی بسیار بوده و هست و نظر به پتانسیلی که در نحوه تفکر و تخّیل ما دارد، جا دارد این بحث ها ادامه یابند. داستان آفرنش را با "بینگ بنگ" و تئوری های پیدایش زمین نباید اشتباه گرفت. کارکرد و کاربرد داستان، بحث دیگری ست ومقصود ونتیجۀ دیگری از آن مد نظر بوده و هست. من از پرداختن به فونکسیون داستان در اینجا صرفنظر کرده و با توجه به فراوانی اطلاات در این زمینه به هر زبانی روی انترنت، مطالعه در این مورد را در صورت تمایل به خودتان می سپارم.
هسته ی مرکزی شعرِ م. روان‌شید (1)رویکردی معترضانه و انتقادی دارد. ارتباط سطرها به علت موضوعیت ظرافت ساختاری را به ذهن مخاطب متبادر می کند.
پژوهشِ ارتباط و پیوند زبانها، در نهایت به درک متقابل انسانها و زیبایی زندگی خدمت میکند. زبان سومری با ترکی پیوند داشته باشد یا نداشته باشد هیچ نفع و زیانی به مردمان خانواده ی ترکی زبان ندارد. گذشته گذشته است، زندگی امروزی کیفیت حال را می طلبد.
با این همه روا نیست که پژوهشهای علمی قربانی دیدگاهها و بازیهای سیاسی شوند و مهر ورود ممنوع بخورند. تئوری سیاسی شده ی زبانهای ایزوله، تابلوی ورود ممنوع ست و ضد علمی. باید چنین تابلوهایی را از پیش پای علم برداشت...
خود را می‌جویم- تا از کوچه های کاهگلی تردید بگذرم- و‏ به اعتماد روشن آئینه ها بیاویزم...
در مجموع، من به عنوان یک ژورنالیست و فعّال سیاسی در طی دو دهه گذشته تاکنون، به 16 سال و شش ماه حبس و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده‌ام...

کتاب علف،داستان های شگفت و ناگفته درباره سه آمریکایی ماجراجو به نام های " مریان سی کوپر"، " ارنست شودساک" و " مارگریت هریسن" است و چگونه گی اشنایی آن ها با هم و سفر شکوه مندشان به ایران در سال 1924 است که به ساخته شدن فلیم انجامیده است.
این اثر شامل پیشگفتار و مقدمه و دوازده فصل است
نویسنده، که خود فیلمساز و منتقد فیلم است و بیش از چهل سال در این زمینه فعالیت داشته است، فیلم "علف" برایش به صورت یک معما در
برای اثبات نظرش دائما آن را تکرار کند و اگر بقیه نظرش را قبول نکنند آنها بی‌شعورند. هر فحشی که به دیگران می‌دهد انتقاد است و هر انتقادی که بقیه از او می‌کنند فحش است.- خودش را موظف به انجام هیچ چیزی نمی‌داند و هر کاری که می‌کند بخاطر این است که به دیگران لطف دارد و بزرگوار است.
بالاتر ازآلبرت آینشتاین و پروفسور استفن هاوكینگ
نام این نابغه کوچک تارا شریفى است که استعداد و درجه هوشمندى شگرف او، مسئولان مؤسسه «منسا» را به گفته خودشان در حیرت فرو برده است. خود تارا بعد از آگاهى از آزمون «منسا» گفته: اصلا منتظر چنین نمره‌اى نبودم و به همین دلیل از شنیدن خبر آن شوکه شدم.

او اضافه کرده: شرکت در این امتحان، تصمیم مشترک من و پدر و مادرم بود. ضمنا این موفقیت یک فرصت عالیست براى آشنا شدن با دیگر شرکت‌کنندگان در این مسابقه. وى ادامه داده: دوستان نزدیکم در مدرسه از شنیدن این خبر بسیار خوشحال شدند.
زبان فارسی،شالوده وشیرازۀ یک ملّت!
رسمیّتِ زبان فارسی-به عنوان زبان مشترک همۀ اقوام ایرانی-یکی دیگرازمنازعاتِ روشنفکران ایران است.درنظرِبرخی،«رسمیّت زبان فارسی به دستِ رضاشاه به اقوام دیگر تحمیل شده است». این نظر،سابقۀ کهنسالِ زبان فارسی و نقش آن در تکوینِ شناسنامۀ ملّی ایرانیان را ازیاد می برَد و مسئلۀ زبان را تاحد یک«مناقشۀ سیاسی-ایدئولوژیک»تقلیل می دهد.در دوران معاصر،سیاست استالین جهتِ«ملّت سازی برای خلق های منطقه» موجب رویدادهای ناگواری درایران شده است. درهمین راستا میرجعفرباقراف-دبیرکل حزب کمونیست آذربایجانِ شوروی-ضمن سفری