فرهنگ، هنر و فن‌آوری

زندگی من را جور دیگری نوشته اند. نه روی برف و یخ، بلکه روی سنگ و آهن ، که کودک دیگری باشم...
Mənim Yaşayışımı başqa‭ ‬yazılar.‭ ‬
...Qar,‭ ‬buz üstündə yox,‭ ‬daş-dəmir‭ ‬üstündə ki,‭ ‬başqa bir uşaq olum
وزارت ارشاد جمهوری اسلامی برای سانسور مطالب ناسازگار با ایدئولوژی رژیم صفحه ای بیش از ۳۰۰ تومان از بودجه ی عمومی کشور به سانسورگران «خصوصی» پرداخت می نماید

نامش‮ ‬همین‮ ‬است/
اگر‮ ‬بد‮ ‬است‮ ‬چرا‮ ‬گویند؟/
اگر‮ ‬خوب‮ ‬است‮ ‬چرا‮ ‬نگویم؟
پارک لنین در مرکز شهر دوشنیه با درختان چنار و اقاقی که سر برآ سمان میسایند در یک ظهر گرم تابستان .
فضائی خاک آلود،با سایه روشن هائی جادوئی و فواره های بی رمقی که در یک حوض سبز خزه بسته می ریزند با کودکانی چند در آن که استخوان های بدنشان را می توان به راحتی شمرد.
از بلند گو های نصب شده در درون پارک که هنوز با سماجت از درختان پارک آویزانند ترانه های شاد وگاه اخبار پخش می شود.
" شبنم گل ناز بیا به بالینم آی سبزه نگار بیا بیالینم
منوچهر برومند می‌گوید: در سال 1341 ادیب برومند منتخب شورای جبهه ملی دوم نشد؛ در حالی كه شادروان تختى منتخب كنگره شد و به عضویت شورا درآمد. اديب برومند از اين موضوع بسيار ناراحت شده، قصيده‌اى با عنوان «فضاحت ملى» سروده بود که آن را، ضمن غرغر كردن‌ها و گلايه‌هاى ‌ناشی از انتخاب نشدنش، براى دوستان هم‌مسلك مى‌خواند.
به پشت، افتاده ست
و گاه دستی و گه پائی
تکان دهد به عبث این مگس
و گوئی از من می‌خواهد
نگاه ازو برگیرم ...
...Bax! / Gör necə yatıb/ Uşaq böyük/ Gecənin qurquşumunda

بنگر! \ که چگونه بزرگ و کوچک \ برسرب شب خفته اند...
گفتمت ضحاک هیولا نبود
ضحاک سَرورِ درختِ زندگی بود: نین- گیش-زیدا
از زهر دو مار بر دوش
نوشدارو می ساخت
و به جدال بیماری می رفت