اولين واکنش هاشمی رفسنجانی به فايل صوتی منتسب به مهدی هاشمی

سخنان عجيب و نامربوط مطرح شده در اين فايل صوتی با واکنش خانواده هاشمی هم مواجه شد و در اولين اظهار نظر محسن هاشمی بود که به دفاع از برادر پرداخت و گفت: من به‌عنوان برادر بزرگ مهدی می‌گويم که او علاقه زيادی به نظام و کشورش دارد بنابراين می‌توانم پاسخ شما را اين‌گونه بدهم که نوار ساخته شده و مشکوک است.

 افکارنيوز - سياست‌نامه نوشت: دو روز گذشته بود که در فضای مجازی فايل صوتی منتسب به مهدی هاشمی منتشر شد که تحليل ها و گمانه های زيادی را در رسانه ها ايجاد کرد. برخی با فرض درست دانستن فايل صوتی به مهدی هاشمی تاختند که اگر وی واقعا چنين سخنانی را گفته باشد به حق هم بايد در مورد آن واکنش نشان داد و برخی هم به تکذيب اصل ماجرا پرداختند.

سخنان عجيب و نامربوط مطرح شده در اين فايل صوتی با واکنش خانواده هاشمی هم مواجه شد و در اولين اظهار نظر محسن هاشمی بود که به دفاع از برادر پرداخت و گفت: من به‌عنوان برادر بزرگ مهدی می‌گويم که او علاقه زيادی به نظام و کشورش دارد بنابراين می‌توانم پاسخ شما را اين‌گونه بدهم که نوار ساخته شده و مشکوک است.

در اين ميان آقای اکبر هاشمی رفسنجانی هنوز موضع رسمی درباره اين فايل صوتی نگرفته است اما شنيده شده که در جمع خانوادگی نسبت به اين موضوع واکنش نشان داده و آن را ساختگی خوانده است.

هاشمی عنوان کرده که بعيد است مهدی اين حرفها را زده باشد و فکر می کنم که صدای منتشر شده تقليد صدای فتنه انگيزان باشد.

همچنين گفته می شود که هاشمی نسبت به مضمون سخنان اين فايل و مطالب توهين آميزش اظهار ناراحتی کرده است.

برگرفته از: 
گویا نیوز
بخش: 
انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بعد از آنکه ماله کشان زمینه را آماده کردن سردسته دزدان هاشمی رفسنجانی وارد گود میشود
در اين ميان آقای اکبر هاشمی رفسنجانی هنوز موضع رسمی درباره اين فايل صوتی نگرفته است اما شنيده شده که در جمع خانوادگی نسبت به اين موضوع واکنش نشان داده و آن را ساختگی خوانده است.
اگر روزگاری شاعره ما طاهره صفارزاده تا نهایت عمامه امام؟خمینی رفت...
کیانوش ما در قرن ۲۱ تا نهایت خانواده هاشمی میرود و ماله را تا نلسون مندلا میکشد...


عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
رفسنجانی ها در دروغ بافی و دروغ گوئی ها روی یوزف گوبلز وزیر تبلیغات آدولف هیتلر را سفیدکرده اند.