بر اساس نتایج غیررسمی، در همه‌پرسی مصر بیش از ۵۰ درصد شرکت‌کنندگان به پیش‌نویس قانون اساسی رأی "آری" داده‌اند