بنام ملت و فرای مردم؛ انتخابات 24 خرداد ماه سال 1392 برگزار خواهد شد

مصطفي محمدنجار وزير كشور جدول زمان بندي ثبت نام انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري و چهارمين دوره انتخابات شوراي اسلامي شهر و روستا را تشريح كرد. او گفت: انتخابات روز جمعه 24 خرداد ماه سال 1392 برگزار خواهد شد و يك بار ديگر شاهد حضور گسترده ملت بزرگ ايران خواهيم بود.

جمهوری اسلامی در شرایطی به استقبال دلقک بازی انتخاباتی میرود که سه باند از مافیاهای حکومتی، مافیای فقیه دیکتاتور، مافیای "فتنه" و مافیای "جریان انحرافی" بر سر تصرف مراکز کلیدی قدرت درگیر هستند.

دست اندرکاران نظام همچنان در آرزوی بر باد رفته "حضور گسترده ملت بزرگ ایران" در برگماری رئیس جمهور و اعضای ملاخانه هستند.

احمد جنتی دبیر شورای نگهبان از منع حضور جناح مغلوب رژیم اسلامی "موسوم به اصلاح طلبان"از قدرت رانده شده سخن گفت و از سویی دیگر گروهی در صدد استفاده از مهره های پوزیسیون اپوزیسیون نما هستند.  ولی فقیه دیکتاتور دیگر برای اداره کشور همپالگی های قدیم را بعنوان شریک برسمیت نمی شناسد و در اندیشه اخته سیاسی مافیاهای احمدی نژاد، رفسنجانی، رضائی و"اصلاح طلبان" است.

جمهوری اسلامی حتی ظرفیت تحمل انتخابات آزاد در چارچوب طرفداران نظام را ندارد، چه رسد به پذیرش اصل حق تعیین سرنوشت ملت ایران توسط شهروندان برابر حقوق و گردن نهادن به نتایج رای جمهوری اسلامی آری یا نه!

دست اندرکاران رژیم اکنون نیز چون گذشته در فقدان آزادی احزاب سیاسی و حضور علنی نهادهای مستقل جنبش زنان، کارگران و دانشجویان و با دور زدن اراده ملت ایران و بی توجهی به منافع بخش بزرگی از همپالگی ها، در تدارک دلقک بازی ای بنام انتخابات است.

نقض حق رای مردم از طریق تن ندادن به ایجاد پیش شرطهای انتخابات آزاد و دمکراتیک و سر پیچی از گردن نهی به آزادی بی قید و شرط احزاب سیاسی و پذیرش  مکانیزمهای شناخته شده جهانی در برگزاری انتخابات آزاد، مختص به فاشیسم اسلامی نیست.

فاشیسم دینی، قبیله ای – قومی و نژادی به قیمومیت دینداران، قبیله، قوم و نژاد برای امت، همخون ها و همزبانها تصمیمی می گیرند و از انها بعنوان ابزار تحقق اهداف ارتجاعی بهره برداری می کنند.

در رویاهای شیرین خود مرزهای دنیا را تغییر می دهند. نقشه امپراطوری اسلامی، قومی ویا نژادی را بر دیوارهای خانه هاشان آویزان می کنند و تلاش می کنند تا با بیدار کردن پتانسیل های ویرانگرانه و انسان ستیزانه اقشار عقب مانده، حقارت های خود را در روح و روان جامعه تزریق کنند. گروهها و دسته جات ضربت را برای سرکوب نیروی آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی بمیدان آورند.

پادزهر سلطه فاشیسم دینی، قبیله ای قومی و نژادی بمیدان آمدن جنبش های مطالبه محور سیاسی اجتماعی و فرهنگی زنان، کارگران و دانشجویان است. در مبارزه علنی و شفاف سیاسی می توان با اتکا به آگاهی ملی - اجتماعی  و ایجاد اراده دمکراتیک سیاسی پایه های اجتماعی جریانات  فاشیستی(بیکاران، لمپن ها و ولگردها) را زیر چتر نیروهای مدرن، پیشرو و آزادیخواه هدایت کرد.

انتخابات در جمهوری اسلامی در دایره افراد از فیلتر گذشته و وابسته به نظام تعریف می شود و حق کاندید شدن برای ریاست جمهوری از اکثریت شهروندان کشور؛ زنان ایران، ایرانیان غیر شیعه، بی خدایان و دگراندیشان سلب شده است. انتخابات 24 خرداد ماه سال 1392 برگزار خواهد شد؛ بنام ملت و فرای مطالبات مردم!

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.