سیاسی

تقدیم به کودکان کار
محله بسیار قدیمی بود با خانه های کوچک کاه گلی که می شود گفت اکثر ساکنان آن خانه ها فرش باف بودند.
درست آنطرف "قوره چای رود خشگ شده" که تنها نامی از آن مانده بود باخندقی طولانی کشیده شده از آن سر تبریز تا این سر تبریز. از دامنه کوه اینالی تا چلبی که محله ما بود. نمی دانم آخرش کجا ختم می شد.محله ما محله ای بود در همسایگی باغ میشه .
اول آذرماه، سالروز کشته شدن پروانه و داریوش فروهر، رهبران حزب ملت ایران، است. قتل‌هایی که با ادامه یافتن و کشته شدن محمدجعفر پوینده و محمد مختاری، دو عضو کانون نویسندگان ایران، در روزنامه‌های اصلاح‌طلب سال ۱۳۷۷ لقب قتل‌های زنجیر‌ه‌ای به خود گرفتند.
..و رژیم ایران را به دشمن اول منطقه تبدیل کند
مهمترین اتفاقی که از منظر جغرافیای سیاسی در منطقه و به ویژه در خلیج فارس روی داده این است که اسرائیل اکنون به همسایه ایران تبدیل شده و این همسایگی که سال‌هاست واقعیت داشت، اکنون رسمیت یافته است. به گفتۀ علیرضا نوری زاده موفقیت مهمتر دیگر اسرائیل این است که توانسته رسماً جمهوری اسلامی ایران را به دشمن اول کشورهای منطقه تبدیل کند.
در حمایت از بیانیه چهل و هشت نفر!

در آستانه سال گرد روزهائی ایستاده ایم که که زیباترین فرزندان این آب وخاک در میان بهت واندوه میلیون ها ایرانی به رگبار ناکسان جانی از پای در افتادند. جوانانی خشمگین ،معترض وبجان آمده از بیداد ،فساد ،بیکاری ،و