سیاسی

با عرض سلام و احوالپرسی، از اینکه سرزده به هر خانه ای وارد میشوی و بر هر سفره ای که خواستی می نشینی، بگذریم، با لکنت زبان بگویم که به زندگی انسانهای قرن بیست و یکمی خوش آمدی! در طول این مدت، تلاش کردیم تا به اینجایی که امروزهستیم برسیم، بخود می بالیم که اشرف مخلوقات هستیم، سلاح اتمی تولید کرده ایم، ماهواره به مدار زمین فرستاده ایم و مهمان کره ماه شده ایم. بخصوص یاد گرفته ایم قبل از رفتن به مهمانی، تلفن بزنیم و یا ایمیل و تکست بفرستیم و بعد هم برای آخر هفته ساعتی را برای دید
عراق بە آرامش نیاز دارد تا همانند دیگر کشورها بتواند بهتر بر مقابلە با کرونا متمرکز شود، و این تمرکز احتیاج بە هماهنگی و همکاری میان نیروهای ذی نفوذ در این کشور بحران زدە هم دارد. آمریکا و ایران باید از طموح سیاسی خود دست بردارند و در مرحلە فعلی سیاستهای خود را بر اساس مواجهە با کرونا تنظیم کنند. کمااینکە گسترش کرونا در این دو کشور و ضعف مدیریت و سیستم بهداشتی آنها نشانی است از آنچە در عراق در پی آن هستند.
سوئد در مقابله با شیوع بیماری کرونا روشی متفاوت با دیگر کشورهای اروپایی را در پیش گرفته است. خوب یا بد آن هنوز معلوم نیست. خیلی ها انتقاد میکنند. خیلی ها منتظر نتیجه هستند. لوموند از همه بیشتر انتقاد کرد. نروژ هم منتقد است. باید دید. امروز گفته شد که از جمعیت 10 میلیونی این کشور 5 میلیون در این ماه، یعنی ماه آوریل، دچار کرونا میشوند. آنقدر ابعاد زیاد است که منتظر تدقیق آن در اخبار

سیاست انقباضی دولت ترامپ و تصمیم آمریکا برای جمع کردن دست و پای خود در خاور میانه، فرصتی تاریخی در اختیار ج.ا. گذاشت تا با حفظ ابرو وارد بازی برد-برد با آمریکائی ها بشود. دولت ترامپ از جمهوری اسلامی نه رعایت حقوق بشر را می خواهد و نه تغییر رفتار در داخل را. آنچه برای این دولت مهم است چیزی ایست که در قالب " رفتار مسولانه در منطقه" فرمولبندی
این نظام اهریمنی که کرونا وتحریم را به هم پیوند زده و انواع کمک های پزشکی و تجهیزاتی حیاتی را رد می کند و فقط پول نقد می طلبد را می توان به آن گدائی تشبیه کرد که کودکی را کرایه کرده(در این مورد ربوده) واو را افلیج و ژولیده به نمایش می گذارد و می گوید گرسنه ایم کمک کنید و تاکید
قبل از هر چیز این را بگویم که بسیار چیزها از دکتر عبدالکریم سروش آموختم. دوستی زمانی گفت هنر ایشان این است که هر چه خوانده از یادش نرفته است. حقیقتاً محفوظات ایشان حیرت انگیز است (که البته همیشه به معنای مدح نیست) و عمدتاً به همین دلیل است که سخنرانی های ایشان را پی گیری می کنم و از این طریق بهره فراوان بردم و مدیون ایشان هستم امّا محفوظات، شرط کافی برای تجزیه و تحلیل صحیح امور نیست بگذریم که ممکن است حتی شرط لازم هم نباشد.