مقالات کاربران

گوهر عشقی مادر ستار بهشتی، وبلاگ نویسی که در زندان در اثر ضرب و شتم ماموران جان خود را از دست داد، اخیرا نامه‌ای خطاب به رییس جمهور آمریکا نوشته است. رویداد۲۴ در این گزارش مواردی را بررسی کرده که رفتار غیرقانونی ماموران خودسر باعث شده هزینه‌های گزافی بر نظام تحمیل شود.
مذاکراتِ یک کشور وقتی به جایی می رسد که جهت گیری های سیاستِ خارجی آن، ریشه در توافق ها و تشکل های اجتماعی داشته باشد. به عنوان مثال، آلمان و فرانسه در جنگِ آمریکا علیهِ صدام مشارکت نداشتند. این تصمیم صدر اعظم آلمان یا رئیس جمهور فرانسه
حجاب تا اطلاع ثانوی مسئله و دغدغه اصلی مسئولان نظام
در جایی شرائط اقلیمی و مشکلات حادّ ساکنان کره زمین تحت دست درازی‌های بی ضابطه بشر به طبیعت مسئله است، جایی دیگر حقوق بشر و تجاوز به حریم خصوصی مردم دغدغه عمومی است، در جمهوری اسلامی هم چهل سال است حجاب بانوان همواره یکی از مسائل اصلی یا اهمّ دغدغه های نظام بوده است.