بابا شرف داشته باشید

امروز هم خبر اعدام پنج جوان بلوچ را در سات ها خواندیم. با با شرف داشته باشید, آخر بربرها هم یک کمی شرف و وجدان داشتند. جوانان ملت بدبخت بلوچ و عرب و..... را دسته دسته جلو جوخه اعدام می فرستید, جوانان آزربایجان در شکنجه گاههای تان هستند و هر چند وقتی با تصادفهای ساختگی تان در خیابان ها میکشید. حیا کنید , وحشیت و نژاد و.... هم حد و حدود دارد. هیچ بوئی از انسانیت نبرده اید؟ همچون حکومتی ننگ بر بشریت است. هرانا؛ پنج زندانی بلوچ در کرمان اعدام شدند چهارشنبه 11 بهمن 1391 ساعت 16:50 | خبرگزاری هرانا - سحرگاه امروز پنج زندانی محکوم به اعدام از سوی دستگاه قضایی در شهر کرمان اعدام شدند. بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نظر شه بخش فرزند الله داد، نعمت الله شه بخش فرزند اسد، عبدالله شه بخش فرزند ولی محمد، عبدالرحمن شه بخش فرزند یوسف، صالح نوتی زهی سحرگاه امروز در کرمان اعدام شدند. این پنج نفر حدود پنج سال قبل در اتوبوسی که در مسیر سیرجان به کرمان متوقف شده بود؛ بازداشت شدند.

انتشار از: