وخامت حال حسن ارک در زندان تبریز

وخامت حال حسن ارک در زندان تبریز اؤیرنجی سسی:آقای حسن ارک فعال سرشناس حرکت ملی آزربایجان که در جریانات اعتراض به خشک شدن دریاچه اورمیه به همراه تعدادی از فعالین دیگربه ناحق محکوم به حبس شده اند، مبتلا به دیسک کمر، عارضه قلبی، و آسم می باشند. و در طی روزهای اخیر دیسک کمر ایشان عود نموده و با توجه به محیط نامساعد زندان نیاز به مراقبتهای ویژه پزشکی درخارج از زندان میباشد. به گزارش گزارشگران اؤیرنجی سسی از زندان تبریز ، با این حال مسئولین زندان تا به حال اقدام به اعزام ایشان به بیمارشتان ننموده اند و تلاشهای خانواده ایشان نیز در این راستا تاثیری نداشته است. امید است که مسئولان استانی در رابطه با کم کاری و بی توجهی مسئولان زندان نسبت به حقوق شهروندی افراد زندانی و به خصوص زندانیان سیاسی اقداماتی را در جهت رسیدگی به این نقصها انجام دهند.

انتشار از: