حزب ناسیونالیست ضد خارجی دانمارک باندازه سوسیال دمکرات رای می آورد

نظر سنجی اخیر نشان می دهد که اگر همین امروز رای گیری شود حزب حاکم سوسیال دمکرات دانمارک به اندازه حزب ضد مسلمانان خارجی دنسک فالک پارتی DK رای می اوردند هر دو حزب کمی بیشتر از 17 درصد رای می اورند.

نظر سنجی اخیر نشان می دهد که  اگر همین امروز رای گیری شود حزب حاکم سوسیال دمکرات دانمارک به اندازه  حزب ضد مسلمانان خارجی دنسک فالک پارتی DF رای می اوردند هر دو حزب  کمی بیشتر از 17 درصد رای می اورند.
 تنها سوسیال دمکرات ها  نیستند که در وضیعت بحرانی قرار دارند بلکه حزب  چپ دمکراتیک SF و متحد سوسیال دمکراتها هم تنها قادر است و چهار و شش دهم در صدد رای اورد در حالی که همین حزب در انتخابات  سال 2011 بیش از 9 درصد ارا را بخود اختصاص داده بود.

بحران برای این دو حزب چپ بسیار جدی است  . در واقع ارای قدیمی ترین حزب  دانمارک بسود دست راست ترین حزب  این کشور یعنی حزب دنسک فالک پارتی DF جذب شده است . سیاست دست دل بازی سوسیال دمکرات ها در ارتباط با سیاست پناهنده پذیری از کشور های مسلمان و مقابله سرسختانه حزب دنسک فالک پارتی موجب  تضعیف چپ ها و قدرت گیری حزب ناسیونالیست ضد خارجی مسلمان شده است.

 احزاب محافظه کار دانمارک همچنان راه سقوط را طی می کنند

 حزب کنسرواتیو دانمارک K تنها سه و سه دهم درصد ارا را به خود اختصاص می دهد . احزاب دیگر 

رادیکال ونستخواه RV در حدود 9 در صدد 
حزب لیبرال شش درصد

حزب وسنتخواه V حزب حاکم قبلی 30 در صدد 

و حزب  رادیکال چپ Enhedslisten با 12 درصد 

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.