یک هواپیمای ج.ا حامل اسلحه در فرودگاه دمشق منهدم شد