سازمان یونسکو هجدهم ماه می را به نام روز جهانی حکیم عمر خیام نامیده‌ استسازمان یونسکو هجدهم ماه می را به نام روز جهانی عمر خیام نامیده‌ است
گفت‌وگو با محمود فلکی، شاعر، نویسنده‌ی کتاب آیین خرد و شادی که در آن به جهان‌بینی خیام پرداختند
بخش: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: