بند ۲ الف کجاست؟

به حدی اوضاع زندانیان در بند ۲ الف اسفبار است که خود زندانبانان هر لحظه امکان خودکشی زندانی را می دهند! مدت استفاده از دستشوئی ۳ دقیقه و حمام پنج دقیقه است! حتی بازجوها اجازه تحویل وسیله به زندانی را ندارند! بازجو حتی برای تحویل برگه های سفید بازجوئی به متهم باید ابتدا آنها را تحویل افسر نگهبان داده و افسر نگهبانی پس از ثبت و بازرسی شخصا آن را به زندانی تحویل می دهد!

 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

بند ۲ الف کجاست؟

 بند ۲ الف مخفف بند ۲ امنیتی و نامی است که مقامات قضائی و سازمان زندان ها روی بند ۳۲۵ زندان اوین گذاشته اند. بند ۲ الف یا همان بند ۳۲۵ زندان اوین در اختیار اطلاعات سپاه پاسداران بوده و از آن به عنوان بازداشتگاه ویژه امنیتی استفاده می شود. در سال های اخیر کسانی مانند اکبر گنجی، دکتر زرافشان و دکتر سحابی از فعالان سیاسی و علی افشاری، مهدی امین زاده، یاشار قاجار و عابد توانچه از فعالان دانشجوئی، بازداشت در این بند را تجربه کرده اند و هم اکنون نیز پس از روی کار آمدن دولت کودتا بعد از تقلب بزرگ حکومت در انتخابات ریاست جمهوری افرادی مانند دکتر زید آبادی و عبدالله مؤمنی که ترکیبی از فعالیت سیاسی و فعالیت دانشجویی را ارائه می کردند در این بند نگهداری می شوند. ویژگی مشترک افرادی که در این بند نگهداری می شوند بی خبری طولانی مدت از وضعیت آنان و وضعیت جسمی و روحی بسیار نامناسب است. چهره به وضوح پریشان و شکسته زیدآبادی و اعترافات آشکارا دروغین مؤمنی در کنار بی خبری طولانی مدت از آنان نشان می دهد اوضاع زندانیان سیاسی در بند ۳۲۵ به مراتب وخیمتر از گذشته شده است به طوری که مهدی امین زاده یکی از کسانی که بند ۳۲۵ را تجربه کرده است خطر مصاحبه کردن در شرایط کودتا را به جان خریده و با طعنه از افکار عمومی سؤال می کند: چرا فقط در بند ۲ الف زندانیان مجبور به مصاحبه می شوند؟ مطلب حاضر سعی دارد برای خوانندگان توضیح دهد بند ۲ الف کجاست و در آن چه می گذرد:   

 بازداشت شدگان بند ۲ الف از همان لحظه بازداشت می توانند حدس بزنند با چه کسانی طرف هستند. استفاده از ماشین های سواری نمره عادی توسط تیم بازداشت، استفاده از اسلحه برای بازداشت یک فعال سیاسی، اعمال خشونت شدید در هنگام بازداشت، ضرب و شتم فعال سیاسی در صورت تقاضا کردن حکم قضائی بازداشت، دست بند زدن دست ها از پشت، خواباندن زندانی روی صندلی عقب یا کف ماشین به صورتی که شکم زندانی رو به کف ماشین باشد، بستن چشمبند روی چشم های زندانی، تخلیه جیب های زندانی در یک کیف و بازرسی بدنی زندانی در همان حالت و در انتها گذاشته شدن آرنج یا زانوی بازداشت کننده روی کمر بازداشت شده به طوری که امکان هر حرکتی از او گرفته شود و نکته عجیب در این میان ترجیح استفاده از موبایل به جای بی سیم توسط تیم بازداشت است! بند ۳۲۵ در قسمت جنوب شرقی زندان اوین واقع است. مأموران سپاه با نشان دادن برگه های قضائی که محل نگهداری زندانی را بند ۲ الف اعلام کرده است بدون هیچ گونه مزاحمتی فرد بازداشت شده را با ماشین تا پشت درب اصلی بند ۳۲۵ برده و آنجا تحویل افسر نگهبان این بند می دهند. شیفت کاری زندانبانان و افسر نگهبانی این بند بر اساس ۲۴ ساعت کار و ۴۸ ساعت استراحت است و در کل سه افسر نگهبان و سه شیفت از زندانبانان وجود دارد که همگی از اعضای سپاه پاسداران هستند.  

 به فاصله دو متر قبل از درب اصلی (درب ماشین رو) بند ۲ الف اتاق کوچکی وجود دارد که از آن به عنوان اتاق عکاسی و اتاق نگهداری وسائل شخصی زندانی استفاده می شود. در ابتدا برگه هائی که حاوی اطلاعات اولیه متهم است و شامل نام، نام خانوادگی، آدرس محل سکونت، شماره تلفن و ..... است در این اتاق پر می شوند و سپس به زندانی اعلام می شود که چشمبند خود را برای گرفتن عکس بردارد. زندانی حتی در این زمان هم قادر به دیدن کسی نیست چون فقط یک نفر در اتاق باقی می ماند و او هم تمام صورت خود را پشت دوربین عکاسی پنهان می کند! با پایان عکاسی دوباره به زندانی گفته می شود که چشمبند خود را بزند. سپس یکی از مأموران پتوی سربازی کهنه ای را مثل پرده تا سینه زندانی نگه می دارد و از زندانی خواسته می شود لباس های خود را کاملا در آورد. بعد از آن که زندانی برهنه شد یک پیراهن و یک شلوار با رنگ روشن و بسیار نازک به زندانی تحویل داده می شود و مورد بازرسی بدنی قرار می گیرد. مأمور دیگری هم در این فاصله لباس ها و وسائل همراه زندانی را با دقت جستجو می کند. در کنار درب وردی این اتاق یک کمد پرسنلی مرکب شامل بیست کمد مجزا وجود دارد که همگی دارای قفل های سوئیچی می باشند و از آن برای نگهداری وسائل همراه زندانی استفاده می شود. دو عدد دیگر از این کمدها به صورت ال مانند، پشت تنها میز اتاق قرار دارد و دستگاه انگشت نگاری چسبیده به پهلوی یکی از این کمدها است.

 پس از انجام این مقدمات زندانی توسط افسر نگهبان از درب ماشین رو به داخل بند ۲ الف برده می شود. در سمت چپ دیوار یک ساختمان دو طبقه قرار دارد که به رنگ آبی رنگ آمیزی شده است و تا منتهی الیه بند ۲ الف امتداد دارد. این دیوار در پایان با رسیدن به استخر معروف بند ۳۲۵ یک فرو رفتگی ۲ متری پیدا کرده و یک محوطه شبیه ایستگاه تقویت فشار گاز به مساحت ۳ متر مربع با توری و قاب فلزی در کنج آن قرار دارد. این دیوار در انتها به یک درب ماشین رو دیگر که نصف ابعاد در اصلی بند را دارد منتهی می شود که در ظاهر سال ها است از آن استفاده نمی شود. درب اصلی بند ۲ الف به محوطه ای باز می شود که کاملا مسطح است اما به دلیل قرار داشتن اوین در کوهپایه ساختمان بند دارای شیب است به طوری که دست راست درب اصلی و به فاصله هشت متری از دیوار آبی دو پله و در انتهای دیوار اصلی قبل از فرو رفتگی در مقابل درب ساختمان سلول ها شش پله پائین می رود. این پله ها به یک فضای راهرو مانند منتهی می شود که یک طرف آن دیوار بند و طرف دیگر یک باغچه به عرض یک متر است. به دلیل ارتفاع گرفتن تدریجی سطح حیاط بند ۳۲۵ از کف این راهرو و محاط شدن بین دیوار بند از یک طرف و درخت های کهنسال قطور از طرف دیگر کسانی که از آن عبور می کنند ممکن نیست آن را فراموش کنند.

 سطح حیاط قبل از رسیدن به استخر با شش پله از سمت راست به درب ورودی زندانبانان می رسد. یک درب فلزی قهوه ای رنگ که با گذشتن از آن وارد فضای خود بند ۲ الف می شویم و روبروی این درب اتاق نگهبانان بند قرار دارد. این فضا یک فضای مستطیل شکل است که درب حمام، درب دستشوئی، درب یک زیر زمین کوچک، درب دو راهرو سلول های انفرادی و یک راهرو منتهی به درب دیگر ساختمان بند روی اضلاع آن قرار دارند. به ترتیب از مبدا درب قهوه ای رنگ به صورتی که رو به فضای داخل ایستاده باشیم در سمت چپ یک کمد پرسنلی، بعد از آن درب دستشوئی و بعد از آن درب حمام قراد دارد. در ضلع روبرو فقط یک درب و یک پنجره که متعلق به نگهبانی است است وجود دارد. در دو ضلع دیگر یک درب منتهی به زیر زمینی کوچک و درب یک از راهروهای حاوی سلول انفرادی در سمت چپ و یک درب منتهی به راهرو حاوی سلول انفرادی و درب یک راهرو که از بند خارج می شود در سمت راست قرار دارد.

 هر راهرو انفرادی شامل ۸ سلول انفرادی است که در دو ردیف چهار تائی روبروی هم قرار دارند ولی درب سلول های انفرادی روبروی هم باز نمی شوند. کف محوطه بند پارکت سبز رنگ است که دو نوار پهن سفید و مشکی در کناره های آن قرار دارند. درب سلول های انفرادی درب های سنگین و قطور فلزی به ارتفاع ۱۹۰ سانتیمتر است که در میانه آن یک دستگیره استیل وجود دارد و قفل آن از طریق یک زبانه نسبتا ضخیم فلزی با شکاف چهار چوب چفت می شود. بعد از رفتن زندانی به سلول یک چفت دیگر که حرکت دایره ای دارد درب سلول را با زبانه دوم قفل می کند. درب سلول ها از بالا دارای یک درب لولایی ده در پانزده سانتیمتر است که زندانبانان از آن برای سرکشی به زندانی و تحت نظر داشتن او استفاده می کنند. درب لولایی ده در بیست سانتیمتری هم در پائین درب سلول قرار دارد که از آن برای دادن غذا به زندانی استفاده می شود. درب اصلی سلول های انفرادی و دو درب کوچک تعبیه شده روی آن همگی به سمت راهرو باز می شود. درب کوک بالا کاملا پوشیده است اما درب پائین به جای ورق فلزی با چندین نوار فلری به قطر نیم سانتیمتر که مورب با زاویه ۶۰ درجه رو به پائین جوش داده شده است پوشیده شده تا هوا از آن عبور کرده و وارد سلول شود اما مطلقا از طریق آن چیزی به جز پارکت سبز رنگ کف دیده نمی شود.  

 سلول ها تا ارتفاع ۱۸۰ سانتیمتری سنگ یک دست سفید مرمر است و بالای آن تا ارتفاع ۳ متری و همچنین سقف، گچ کاری شده است. ضخامت دیوارها به قدری زیاد است که حتی با کوبیدن ضربات قوی نیز صدائی منتقل نمی شود! یک عدد لامپ رشته ای که روی آن توری کشیده شده است به صورت بیست و چهار ساعته روشن است. پنجره سلول انفرادی در ارتفاع دو متری است و از داخل با یک چهارچوب قوی فلزی دو تکه با روکش توری که با قفلی به هم بسته شده است و از بیرون با نوارهای پهن مورب رو به پائین پوشیده شده است. کف سلول های انفرادی با موکت های سبز رنگ پوشیده شده است که طرح روی این موکت مربع هائی به ضلع پنج سانتیمتر است و هیچ وسیله ای جز یک عدد مهر نماز و یک بطری پلاستیکی خالی در آن وجود ندارد. دو عدد پتوی سربازی به زندانی تحویل داده می شود که باید آز آنها به عنوان زیر انداز، رو انداز و بالش استفاده کند! روزی سه نوبت قبل از اذان صبح، ظهر و شب به زندانی اجازه خروج از سلول و استفاده از دستشوئی داده می شود. بعد از جا افتادن زندانی به او نواری کاغذی می دهند تا اگر کاری داشت آن را از شکاف زیر درب سلول به راهرو پرت کند و زندانبان با دیدن آن متوجه نیاز زندانی بشود اما معمولا اهمیتی به این نوارها داده نمی شود!

 بند انفرادی دارای سه دستشوئی است ولی زندانیان چه یک نفر باشند چه بیشتر یک به یک و با چشمبند به دستشوئی برده می شوند. به جز وقتی که زندانی در سلول انفرادی خود قرار دارد در بقیه حالات بدون استثنا باید چشمبند داشته باشد! تعداد حمام ها هم سه عدد می باشند که اولی دارای دری آلومینیومی تا ارتفاع ۱۵۰ سانتیمتر است و زندانی در آن از کمر به بالا کاملا دیده می شود. حمام دوم و سوم دارای دربی هستند که زیر آن تا بیست سانتیمتر باز است اما بالای آن پوشیده است و یک درب کشویی کوچک برای تحت نظر داشتن زندانی روی آن تعبیه شده است. در محوطه حمام یک ماشین لباسشوئی و یک سینک سه تکه روشوئی با یک چهار چوب آلومینیومی وجود دارد. پنجره های حمام هم همانند پنجره های سلول انفرادی از داخل و خارج کاملا بسته و پوشیده اند. برای استحمام تنها ماده شوینده، آن هم بعد از جا افتادن زندانی و آشنایی با محیط یک شامپوی یکبار مصرف با روکش مشمعی است. این شامپوها مشابه همان شامپوهائی هستند که درحمام های عمومی قدیمی فروخته می شدند و مانند سوسیس در امتداد هم بسته بندی می شوند!   

 به حدی اوضاع زندانیان در بند ۲ الف اسفبار است که خود زندانبانان هر لحظه امکان خودکشی زندانی را می دهند و همین شامپوهای بسیار کوچک را هم با یک سوزن ته گرد سوراخ کرده و به زندانی می دهند تا مثلا از تحریک شدن زندانی و خوردن مایع شوینده جلوگیری کند! هیچ ماده شوینده دیگری مانند صابون و ..... برای حمام کردن وجود ندارد! مدت استفاده از دستشوئی ۳ دقیقه و حمام پنج دقیقه است و در صورت طول کشیدن کار زندانی، فحاشی ها و رفتار خشن زندانبانان و عقب افتادن نوبت بعدی حمام حداقل برخوردی است که صورت می گیرد. در بند ۳۲۵ بر خلاف بند ۲۰۹ هیچ مأمور خریدی وجود ندارد و حتی بازجوها اجازه تحویل وسیله به زندانی را ندارند. بازجو حتی برای تحویل برگه های سفید بازجوئی به متهم باید ابتدا آنها را تحویل افسر نگهبان داده و افسر نگهبانی پس از ثبت و بازرسی شخصا آن را به زندانی تحویل می دهد. هر چند روز یک بار سلول زندانی را عوض می کنند تا از عادت کردن او به شرایط بازداشت جلوگیری کنند. در بند ۳۲۵ بر خلاف بند ۲۰۹ غذای زندان به زندانی داده می شود و معمولا مقدار آن از جیره روزانه زندان هم کمتر است اما زندانبانان و بازجوها غذای مخصوص خود را می خورند که با غذای زندانی متفاوت است. زندانیان بند ۲ الف عمدا نیمه گرسنه و در وضعیت نامساعد بهداشتی نگهداری می شوند!

 هواخوری زندانیان بند ۲ الف تنها با موافقت کارشناس پرونده ممکن است  و بدین صورت انجام می شود که یک صندلی چوبی در کنار همان درب قهوه ای رنگ توصیف شده گذاشته می شود و زندانی پنج یا ده دقیقه از سلول خارج شده و روی آن می نشیند و اجازه بلند شدن ندارد! زندانی در هواخوری هم مانند همه لحظات دیگری که از سلول خود بیرون می روند باید چشمبند بر چشم داشته باشد! در طول مدت فرآیندی که هواخوری نامیده می شود سلول زندانی به دقت بازرسی می شود. آب بند ۲ الف آب چاه است و قابل شرب نیست و فقط آب محل استراحت زندانبانان و نگهبانان آب لوله کشی شهری است. املاح آب غیر قابل شرب بند ۲ الف به قدری زیاد است که همیشه سینک های دستشوئی با یک لایه ضخیم از نمک و رسوبات پوشیده شده است. زندانیان باید بطری های آب خود را در نوبت دستشوئی صبح از آب سردکنی که در راهرو توصیف شده بیرون بند قرار دارد پر کنند اما در بسیاری از مواقع زندانبانان کم حوصله این اجازه را نمی دهند و زندانی چاره ای جز تشنه ماندن یا خوردن آب غیر بهداشتی را ندارد!

 در سمت راست درب قهوه ای رنگ ورودی و در امتداد دیوار اتاق نگهبانی یک راهرو  وجود دارد. دری به راهرو طبقه بالا و دری به زیر زمین در یک طرف آن و در طرف دیگر در انتهای آن دری وجود دارد که با پنج پله وارد حیاط دیگر بند ۲ الف می شود. به فاصله چهار یا پنج متری روبروی پله های ورودی به این حیاط  ساختمان بازجوئی قرار دارد. ساختمان بازجوئی یک ساختمان یک طبقه با سقف مورب است که با درخت های قطور بسیار قدیمی پوشیده شده است. این ساختمان دارای سه اتاق می باشد که دو اتاق کناری اتاق بازجوئی و اتاق وسطی اتاق استقرار تیم بازجوئی می باشد. کف اتاق ها موکت زبر شکلاتی رنگ است و سه نوع لامپ در سقف آن تعبیه شده است. لامپ های مهتابی برای روشنائی اتاق و لامپ های کوچک اما بسیار پر قدرت قرمز و آبی رنگ که در هنگام شکنجه از آنها استفاده می شود. یک طرف این حیاط بند ۳۲۵ با توری های سبز رنگ فلزی بسته شده است و طرف دیگر آن دیوار ساختمان بند قرار دارد. دیواره سبز فلزی در جائی که زندانی می تواند از پنجره اتاق بازجوئی بیرون را مشاهده کند تبدیل به دیوار مرتفعی می شود. با حرکت در امتداد دیوار بند به یک درب کوچک فلزی می رسیم که به محوطه ای که انبار لباس بند و یک مجموعه اتاق تو در توی در نظر گرفته شده برای بازجوئی هستند باز می شود.   

 در اتاق های بازجوئی یک صندلی دسته دار در کنج اتاق قرار دارد که از آن در بازجوئی های روز اول استفاده می شود. یک میز فلزی با رویه نئوپان به همراه صندلی های چوبی نیز وجود دارد که در بازجوئی های طولانی مدت از آن استفاده می شود. نمایی که زندانی از پنجره اتاق بازجوئی می بیند شاید یکی از اصلی ترین عوامل فشار روانی است. پنجره اتاق یک و نیم تا دو متر از از کف حیاط فاصله دارد و شاخه های درختان همواره جلوی دید زندانی است. به فاصله ۳ متری از پنجره یک دیوار بلند آجری وجود دارد که روی آن میله هائی با  پنج رشته سیم خاردار قرار داده شده  است و تنها چیزی که می توان از بالای دیوار دید ساختمان بلند هتل اوین است! فضای جلوی پنجره اتاق بازجوئی کلا باغچه است. در کنج محوطه ای که از اتاق بازجوئی دیده می شود یک چراغ بزرگ به همراه یک پروژکتور قوی وجود دارد که وقتی بازجوئی ها حساس بوده و به ساعات شب می کشد با روشن شدن آنها و تابیده شدن نور به شاخ و برگ درختان فضای خاصی به وجود می آید!

 به جز فصل زمستان، صدای کر کننده و مداوم انبوه پرندگانی که روی درخت های بلند و پر تعداد زندان اوین لانه دارند در سلول انفرادی و اتاق بازجوئی قطع نمی شود. صدای چیلرهای پر سر و صدائی هم که عمدا در بیش از ۶۰ در صد طول روز روشن هستند اجازه شنیدن هیچ صدائی حتی صدای پای زندانبانی که برای سرکشی به راهرو آمده است را نمی دهد! تمام زندانبانان یکدیگر را سید یا حاجی خطاب کرده و نام دیگری از زبان آنان شنیده نمی شود! صحبت کردن با زندانبانان ممنوع بوده و در صورت لزوم برای حرف زدن نباید از صدای بلند استفاده کرد و گر نه واکنش تند زندانبانان را به همراه خواهد داشت! نماز خواندن عملی اجباری بوده و تمام رفتار متهم از حالت جسمی و روحی تا میزان اشتها و فعالیت های او درون سلول توسط زندانبانان در یک دفتر گزارش روزانه ثبت می شوند. انواع و اقسام داروها هم در کمدی درون اتاق نگهبانی موجود است که زندانبان به میل و تشخیص خود آنها را به زندانی می خوراند!

 بند ۲ الف فاقد دکتر و درمانگاه بوده و فقط در مواردی که حال زندانی بسیار بد باشد از درمانگاه زندان دکتری به اتاقی که فقط یک تخت بیمارستانی و یک کپسول اکسیژن در آن وجود دارد منتقل می شود و خیلی سریع زندانی با چشمبند ویزیت می شود. افسر نگهبان در تمام طول حضور دکتر چسبیده به زندانی قرار دارد. در صورت وخیم بودن حال زندانی و تشخیص امکان مرگ با هماهنگی و موافقت کتبی مقامات ارشد اطلاعات سپاه، زندانی به بیمارستان خاتم الانبیا منتقل می شود. بازجوها به هیچ وجه حق ورود به محوطه بازداشتگاه را ندارند و با فشار دادن زنگی که کنار درب تعبیه شده است یکی از زندانبانان با هماهنگی تلفنی افسر نگهبان زندانی را تحویل تیم بازجوئی داده و پس از پایان بازجوئی از او تحویل می گیرد. در هنگام کتک زدن زندانی دست های او را از پشت دستبند زده  و چشمبند او را محکم گره می زنند و حداقل سه نفر از پاسداران فربه با مشت و لگد به جان زندانی می افتند. در هنگام کتک زدن زندانی لامپ های مهتابی خاموش شده و به تناوب از لامپ های قرمز و آبی استفاده می شود. جهت ایستادن زندانی را مدام عوض کرده تا قادر به تشخیص موقعیت خود نباشد!

 بازجوی اصلی در تمام مدت ضرب و شتم زندانی سکوت می کند و بعد از آن منکر حضور خود در این مراسم شده و در بازجوئی مدام تهدید می کند که در صورت همکاری نکردن زندانی می رود و کار را به دست کسانی می دهد که فیزیکی کار هستند! برای وادار کردن زندانی به انجام مصاحبه تلویزیونی از دو سلول تخصصی یکی در زیر زمین و دیگری در طبقه بالا استفاده می شود. این سلول ها برای بی خوابی دادن به متهم در نظر گرفته شده اند. تجهیزات روشنائی این سلول ها بسیار بیش از حد معمول بوده و در کل طول بیست و چهار ساعت صدای گوشخراش روضه از بلندگوهای قوی نصب شده در این سلول ها پخش می شود. زندانی را تا جای ممکن روی پا نگه می دارند و در صورت خوابیدن به شدت با کابل کتک می زنند. به مرور با کاهش توان زندانی او را روی صندلی می نشانند و برای بیدار نگه داشتن او از آب سرد و وارد کردن ضربات پر شمار به صورت استفاده می کنند. تعدادی از آزاد شدگان این بند اعلام کرده اند که در طول مدت بی خوابی برهنه بوده و مورد آزار با آب سرد و رفتارهای توهین آمیز جنسی قرار گرفته اند. نوع رفتار و شدت برخوردهای تیم بازجوئی بسته به موقعیت زندانی سیاسی و میزان نفرت سپاه از زندانی، رابطه مستقیم دارد!

 تمام سلول های انفرادی بند ۲ الف مصداق شکنجه سفید بوده اما دو سلول کاملا ویژه در طبقه بالای بند برای این کار به صورت مجزا تدارک دیده شده است که یکی کاملا سفید و دیگری کاملا سبز است. در طبقه بالا دو سلول عمومی نیز وجود دارند. درب زیر زمینی که در راهرو خروجی از ساختمان بند به طرف ساختمان بازجوئی قرار دارد به محوطه ای شامل انبار و سیستم گرمایشی و سرمایشی باز می شود که دو اتاق مخصوص شلاق زدن و کابل زدن زندانی هم در آن وجود دارد که دست و پای زندانی را به آن بسته و کف تخت مانند درب کمد باز شده و زندانی از دست ها و پاهای بسته خود آویزان شده و در این حالت او را با شلاق یا با کابل می زنند. تقریبا می توان ادعا کرد این بند کاملا از نظارت سازمان زندان های کشور خارج بوده و دست نیروهای سپاه برای انجام هر عملی در این بند کاملا باز است! به دلیل نظارت شدید بر این بند کوچکترین خبر و اطلاعاتی از افراد زندانی در بند ۳۲۵ به بیرون درز نکرده و تیم های بازجوئی اطلاعات سپاه پاسداران قادر هستند نهایت فشار ممکن را برای به دست آوردن اهداف مورد نظر خود به زندانی وارد کنند! درب های این بند همگی به سمت داخل قفل شده و افسران نگهبان که از کادرهای با درجه بالای سپاه هستند به هیچ مقامی از قوه قضائیه یا سازمان زندان ها اجازه ورود به این بند را نمی دهند!

 بند ۳۲۵ یکی از بندهای قدیمی زندان اوین است که در چند مرحله بسته به نیازهای این رژیم و رژِیم گذشته مورد بازسازی قرار گرفته است که جدی ترین آن بعد از فاش شدن دخالت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در قتل فعالان سیاسی یا به تعبیری همان قتل های زنجیره ای بود. با افشای نقش وزارت اطلاعات در ترورهای برنامه ریزی شده مخالفان رژیم جمهوری اسلامی و بازداشت چند تن از عوامل اجرائی قتل های سیاسی، وزارت اطلاعات مجبور به یک خانه تکانی اجباری شده و دیگر محل امنی برای اجرای طرح های اطلاعاتی و امنیتی حکومت نبود! به همین دلیل فرماندهان سپاه پاسداران با موافقت رهبر جمهوری اسلامی اقدام به تقویت اطلاعات سپاه کرده و سازمان مخوف و قدرتمندی به وجود آوردند که در دوران دولت اصلاحات از آن به عنوان اطلاعات موازی یاد می شد!

 سپاه به لطف فعالیت های اقتصادی خود که خارج از نظارت هر گونه سازمانی قرار داشت توانست به راحتی هزینه لازم جهت خرید تکنولوژی و امکانات فعالیت های اطلاعاتی و امنیتی را تأمین کرده و وارد یک رقابت جدی با وزارت اطلاعات دولت اصلاحات شود. سپاه چنان عرصه را بر وزارت اطلاعات تنگ کرد که یونسی وزیر اطلاعات دولت خاتمی بارها در مصاحبه های مطبوعاتی خود از اطلاعات موازی و دخالت آن در مسائل امنیتی کشور یاد کرده و از آن گله کرد. درست در همین زمان بند ۳۲۵ مورد بازسازی کلی واقع شده و به محل نگهداری و بازجوئی زندانیان سیاسی در بند سپاه تبدیل شد! تفاوتی که بین زندانیان سیاسی بند ویژه امنیتی اطلاعات سپاه پاسداران (۳۲۵) با بند ویژه  امنیتی وزارت اطلاعات (۲۰۹) وجود دارد در این است که سپاه دست به بازداشت کسانی می زند که از نظر اداره اطلاعات سپاه دست به یکی از جرائم زیر زده باشند:   

۱- موضعگیری یا فعالیت مستقیم علیه شخص رهبر یا اصل ولایت فقیه

۲- به خطر انداختن امنیت پایتخت

۳- مخالفت نظری یا عملی تأثیرگذار بر ثبات نظام جمهوری اسلامی

 در واقع سپاه هنگامی که تشخیص دهد یک فرد یا یک گروه سیاسی خطری برای اصل نظام محسوب می شود با چنان وسواسی وارد عمل می شود که حتی به وزارت اطلاعات نیز اعتماد نمی کند! زندانیان سیاسی بند ۳۲۵ کسانی هستند که باید به نحوی متوقف و از صحنه فعالیت سیاسی به صورت موقت یا دائم خارج شوند! عدم انتقال اخبار و اطلاعات از این بند به بیرون و بالعکس ویژگی منحصر به فرد بند ۲ الف می باشد! به دلیل کثرت زندانیان سیاسی و غیرسیاسی در بند ۲۰۹ هر از گاهی با آزادی یک زندانی یا انتقال یک زندانی از بند انفرادی به بند عمومی یا ملاقات زندانیان با خانواده خود جسته و گریخته اخباری از وضعیت زندانیان وزارت اطلاعات به بیرون درز می کند اما به دلیل تعداد بسیار اندک زندانیان در بند ۳۲۵ و کنترل این بند توسط کادرهای رسمی سپاه پاسداران نشت اخبار و اطلاعات از این بند نزدیک به صفر است!

 فشارهای جسمی و روحی شدید محور فعالیت زندانبان و بازجو در این بند است. ضرب و شتم گروهی، بی خوابی دادن به زندانی، سوء تغذیه، محرومیت از امکانات بهداشتی، محرومیت از حق ملاقات، تمدید بازداشت موقت طولانی مدت و ..... عرف جاری در بند ویژه سپاه پاسداران است. معاونت امنیتی دادستان تهران بی چون و چرا از مهره های اطلاعات سپاه پاسداران انتخاب می شود تا حمایت کامل قضائی از مسئولان بند ۳۲۵ همواره برقرار بوده و درخواست بازجوها برای تمدید قرار بازداشت موقت، جلوگیری از ملاقات زندانی با خانواده، اعمال تعزیر (شکنجه اسلامی) و ..... بدون هیچ اما و اگری مورد قبول واقع شوند. زندانیان از امکان داشتن وکیل محرومند و با اطلاع تیم بازجوئی از فعالیت وکلا برای روشن شدن وضعیت یک زندانی فشار به آن زندانی سیاسی افزایش بیشتری می یابد!

 از نظر مقامات اطلاعات سپاه کسانی که در بند ۳۲۵ نگهداری می شوند جرمشان اثبات شده است و نگهداری و بازجوئی از آنان در این بند نه برای  اثبات جرم متهم که برای شکستن و خرد کردن مجرم است! سناریو اصلی بازجوئی در بند ۳۲۵ بر پایه اتهامات اخلاقی جلو می رود و بازجوها به خصوص در تک نویسی ها به جای روابط سیاسی به دنبال روابط جنسی و مالی هستند. بدون استثناء از خانه همه کسانی که در بند ۲ الف زندانی هستند اسلحه کمری، مواد مخدر و مشروبات الکلی پیدا می شود! و فشار طاقت فرسائی برای انجام مصاحبه تلویزیونی به فعالان سیاسی وارد می شود! بدون استثنا تمام کسانی که از بند ۲ الف آزاد می شوند بسته به مدت بازداشت و شدت عمل تیم بازجوئی تا مدت ها با آسیب های جسمی و روحی دست و پنجه نرم می کنند! تمام مسأله در این بند این است که سپاه پاسداران به زندانیان این بند به عنوان دشمنان ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی نگاه می کند که باید آنها را ریشه کن کرد! نگاهی که به سپاه پاسداران اجازه بروز هر گونه رفتاری در بند تحت نظر خود یعنی بند ویژه امنیتی اطلاعات سپاه پاسداران را می دهد!

 تذکر: این اطلاعات بر مبنای مشاهدات نویسنده در سه مقطع متفاوت از بازداشت های خود در بین سال های ۸۴ تا ۸۷ تنظیم شده است و با تمام  سعی و دقت به کار رفته در توصیف فضای بند ۲ الف امکان وجود خطا به دلیلی استفاده همیشگی چشمبند در این بند وجود دارد. همچنین ممکن است بعد از سال ۱۳۸۷ تغییراتی در این بند به وجود آمده باشد. 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

 تبریزی: یادآوری می شود زندانیانی که نویسنده از آنها نام برده است اکنون از بند ۲ الف به جاهای دیگر رفته اند.

منبع: 
http://bijankeramati.blogspot.de/2009/09/2.html
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.