دیدگاهها

اگر این ترور را تروریستهای اسرائیل انجام داده باشند. دولت اسرائیل باید بداند که نه تنها یک ایرانی را به قتل رسانده است و ایران آزاد و مستقل فردا، دولت اسرائیل را به دادگاه های جهانی خواهد کشید و لحظه این دولت جنایتکار را راحت نخواهد گذاشت، بلکه با انجام این ترور در خاک ایران، تمامیت ارضی ایران را نقض کرده است و بهای چنین نقض کردنی را خواهد پرداخت.

مبارزه ما با رژیم خیانت، جنایت و فساد، یک مبارزه داخلی است و هیچ اجازه نمی دهیم که قدرتهای خارجی از آن سوء استفاده کنند. ورود قدرتهای خارجی
۱۰ سال پیش برای اولین بار در باره پروژه سزامی در خاورمیانه اطلاع رسانی نموده و همکاری رسمی بین ایران و اسرائیل را آشکار کردم. کلمه سزامی (SESAME) کوتاه شده عبارت Synchrotron light for Experimental Science and Application in the MiddleEast است که می‌توان آن را تابش سینکروترون برای تحقیقات علوم کاربردی و بکارگیری آن در خاورمیانه معنی کرد. این پروژه همکاری علمی و فنی بین‌المللی برای تأسیس و استفاده از یک دستگاه سینکروترون در منطقه خاورمیانه است که با هدف توسعه تکنولوژی سینکروترون در منطقه خاورمیانه

" معضل یارانه ها" جلسه تلگرامی با سیامک طاهری

فایلهای صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی
یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ساعت ۲۱ به وقت ایران
موضوع جلسه: " معضل یارانه ها"
میهمان جلسه:
سیامک طاهری ، روزنامه نگار ، نویسنده و فعال حوزه مطبوعات
در گروه تلگرامی به یاد رفیق رئیس دانا، برای اتحاد عدالتخواهان لینک زیر: https://t.me/+OzixOTo3ofVjMDYx
در حالی که اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف ایران علی‌رغم جو شدید امنیتی ادامه دارد، سپاه پاسداران و سازمان بسیج اقدام به رزمایشی سراسری کردند و کارکرد اصلی خود را نشان دادند: سرکوب مردم.
توابین، هر جنایت و عمل زشت و مشمئز کننده‌ای را بر یارانِ دیروز خود روا می‌داشتند و اجازه هر کاری که فکرش را بکنید، به خود می‌دادند. آنان بازجویی‌های سپاه پاسداران، کمیته و "دادگاه انقلاب" را هم قبول نداشتند و زندانی می‌بایست در بدو ورود به بند، ممنوع صحبت می‌شد و یک بازجویی کامل، آنهم نه فقط شفاهی، بلکه به صورت کتبی به این جانورانِ درنده که از پاسدارانِ موسوم به انقلاب هم بدتر بودند، پس می‌داد.
وضعیت آشفته بازار به خصوص در بخش تأمین مایحتاج ضروری زندگی کار را به جایی رساند که بسیاری از کارشناسان آگاه غیر وابسته اقتصادی با هشدار در خصوص بروز شکاف بیشتر میان دهک‌های جامعه، دولت را برآمده از احتمالات !دعوت به تزریق مُسکن‌های کوتاه‌مدت کردند، اما در عمل شاهد بودیم که نه تنها این بخش نیز روی بهبودی به خود ندید، حتی با حذف یکباره ارز ترجیحی، موج سهمگین گرانی جدید نیز دامن میلیون‌ها ایرانی را گرفت
محمدرضا میرتاج الدینی وکیل الدوله تبریزی که یک پایش در ایران و پای دیگرش در کشورهای دیگر بود کارش دستچین کردن سرسپرده ترین مزدوران رژیم آخوندی و سازماندهی آنها برای کارهای اطلاعاتی و ترور و آدمکشی در کشورهای دیگر بود! .....
در واقع آنچه اتفاق افتاده است، عبارت از این است که، روسیه در اثنای جنگ، دست به یک ضد حمله زده است. تمام سر و صدای ماشین تبلیغاتی و جنگ روانی رسانه های غرب که یک شبه بیاد حق حاکمیت اوکرائین افتاده اند، ناشی از شوکی است که به تصورات و خیال بافی های آنها وارد شده و آنها را دچار سر گیجه کرده است.
سازمان ملل را در حقیقت دولت ها تشکیل می دهند و نه الزاما ملت ها. اکثر دولت های عضو آن غیر دموکراتیک و مستبد و ناقض حقوق بشر شهروندان خود هستند. در نتیجه استعمال واژه مضحکه در مورد "سازمان به اصطلاح ملل – در حقیقت سازمان دول" نه تنها به دور از نزاکت انشایی نیست بلکه در مورد اکثریت دولت های ناشایسته عضو آن مناسب و بجا می باشد. نکته ظریف دیگر اینکه در جلسه هفته گذشته ما در پارلمان اروپا, هیچ کدام از اعضای کمیته پارلمانی تعامل با مجلس ایران, علیرغم توافق قبلی, حاضر نشدند در جلسه مربوطه شرکت کنند.
کارنامه مورد بررسی این کتاب از بحث‌انگیزترین‌ کارنامه‌های تاریخ معاصر ایران است. نه تنها عملکردها بر متن این تاریخ که حتی اساس آن نیز از دیروقت با داوری‌های رنگارنگ روبروست. قضاوت هم البته از جایگاه‌های جانب‌دارانه تا خصومت‌ورزی‌های محض، و در میان این دو، طبعاً هم طیفی از نقادی‌های متفاوت.