دیدگاهها


جمعه عصر اتفاقاتی در ورزشگاه تبریز رخ داد که بار دیگر ثابت کرد ثروت هیچگاه ضامن خوشبختی نیست و شاید یکی از دهها عامل آن باشد،در آن غروب جهنمی ثابت شد محمدرضا زنوزی هم مانند حسین هدایتی،علی انصاری و برادران،برادران شفیع زاده چند نفر دیگر در سیستم فاسد و آلوده حاکم با هزاران ترفند و رانت های ریز و درشت به این ثروت باد آورده رسیدند
هدف از تاکید بر این ضرورت, پاسخ به نیاز فوری یاری رسانی ملی و سراسری به سیلزدگان و نیز دعوت از کنشگران سیاسی, اجتماعی, فرهنگی و ۔۔۔ برای گام مشترک برای همکاری و همبستگی ملی در کف خیابان است۔
آنچه مسلم است با تروریست خوانده شدن سپاه از سوی ایالات متحده تغییراتی در ساختار آن بوجود خواهد آمد، یا به پادگان ها برگشته شرایط و زمینه ادغام با ارتش فراهم خواهد امد که آرزوی دیرینه برخی از....
100 امضای فعال سیاسی جمهوریخواه و چپ
مهدی ابراهیم زاده- هومن آذرکلاه- تورج ابوذرخانی- مهدی اخوان- فرید اشکان- محمد اعظمی- محمد جواد اکبرین- رضا اکرمی- شاهین انزلی- وهاب انصاری- منصور انصاری- رضا انصاری- مریم اهری- غلام حسین بابازاده- مهرداد باباعلی- جمشید باغبانی- رشید بانه ای- مهران براتی- مهرداد بهار آرا- رضا بهرامی- یداله بلدی- کوروش پارسا- مهدی پرویز- ژینوس پزشکی- ناصر پسانیده- مریم تنگستانی- رقیه دانشگری- محمد پور دوائی- علی پور نقوی- زری تاثریان- رسول تیهوئیان- حسن جعفری، فردوس جمشیدی رودباری- فاطمه جوکار- بهروز جهانزاد- علی
تغییر و تحولات هر پدیده‌ای در درجه نخست اموری هستند مربوط به گوهر و ظرفیت آن پدیده یعنی به کنش‌ها و واکنش‌های درونی آن (تضادهای داخلی). عوامل بیرونی هرچه قدر هم قوی باشند، در نهایت نقش کند کننده و یا تند کننده ایفا می کنند.
بدین اعتبار به استناد اصل (9) قانون اساسی در جمهوری اسلامی، آزادی و استقلال و وحدت تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آن‌ها وظیفه دولت است.
اینک با این بساط گسترده بر سرِ استقلال کشور، دیگر چه چیز از آرمان‌های ادعایی باقی می ماند؟
در آستانه انتخابات محلی 31 مارس تمامی انتظارات این بود (همه نظر سنجی ها، حتی نظر سنجی هایی که بوسیله حکومت تامین مالی می شدند، متفقا، همین واقعیت را منعکس می کردند) که آرای "اتفاق جمهور" به 46 - 45 در صد کاهش یافته، و آرای AKP نیز به زیر 30% خواهد افتاد. در حالی که اتفاق انتخاباتی CHP/ IYIP با HDP آرای اتفاق جمهور را به بالای 50% یعنی به 52% رساند!
حدود دو سوم جمعیت جهان به نوعی زیر تازیانه‌ی تحریم‌ها
ترجمه و تلخیص: 
لقمان تدین نژاد
ایالات متحده‌ی آمریکا حافظه‌یی قوی و کینه‌توزی‌یی سیری‌ناپذیر دارد در قبال دولت‌های یاغی (از نظر خود)، و دولت‌های چپ‌گرایی نظیر کوبا و شیلی (زمان آلنده‌ی گرامی) و نیکاراگوئه و بولیوی، و غیره، و همیشه تبخترِ اساطیری و اعتماد‌بنفس او مانع از آن می‌شود که به کمتر از ۱۱۰٪ سرسپردگی و اطاعت بی‌چون و چرا راضی باشد.
برخی فعالان و سازمانهای چپ از جمله راه کارگر که به آمریکا اعتراض کرده اند که چرا سپاه را نیرویی تروریستی نامیده و تحریم کرده است. من از میزان سکتاریسم این حضرات در حیرتم. راستش اخیرا دیگه زیاد هم تعجب نمیکنم! آخه روشن فکر یعنی کسی که افکارش با توجه به زمان تغییر میکنه با تهمت هایی مانند «بریده، بریده مزدور»که ورد زبان مجاهد هست و «رویزیونیست و..» که ورد زبان چپها هست و غیره عقب نشینی نمیکند و آنچه که صحیح می پندارد را انجام میدهد. و البته باید
حالا این سوال مطرح است، تبلیغات گسترده علیه ورود ملیشاهای تحت فرماندهی سپاه برای کمک به سیل زدگان را اشغال ایران توسط گروهای مسلح خارجی تبلیغ کردند! این را هم باید گفت؛ جدایی طلب عرب خوزستان طرفدار حمله صدام به «عربستان»و حتی کمک به صدام کردند. مثل گروه رجوی و یا صدام علیه ایران جنگیدند وپهلوی طلبها به تشویق صدام برای حمله به ایران بودند! اما ملیشای عراقی با ارتش و سپاه علیه صدام جنگیدند. اکنون طرفداران رجوی و پهلوی نظرشان در باره دخالت و حتی حمله نظامی بیگانگان برای تغییر رژیم تغییر کرده؟