دیدگاهها

این بررسی دارای چند بخش مختلف است که در آن سعی خواهد شد به محتوای هر بخش مراجعه مستقل انجام گیرد تا نتیجه واضح‌تری از روال کار مبارزه بدون خشونت و دوام آن و یا تغییر فرمش به آنچه که خشونت آمیز نامیده میشود به دست آید.

هشداری پیرامون کران کردن مخفی کالاها تا مذاکرات کشدار برجام

در این برنامه ابتدا یه اخرین اخبار مخفی گران کردن کالاها و خدمات میپردازیم و سپس به بررسی تورم در استانهای کشور پرداخته میشود
انتشار از: 
در بن بست خدا و ملا و اسلام بدجوری گرفتاریم. باور بخدا و اسلام دمار از روزگار توده های ساده دل کار و زحمت درآورده است. خدا و اسلام اما، این دکان پرسود دین، از یکسو "بهشت ملاها و مکلاها و داراها بوده و هست"
نسرین محمدپور دهکردی دختر بیست و دو ساله ای که شکنجه های سختی مانند تازیانه بر کف پاها، دستبند قپانی، مشت، لگد، سیلی، توسری و ..... را به همراه توهین های فراوان از سر گذرانده بود چون در بیدادگاه آخوندی دلاورانه از کمونیسم دفاع کرد به اعدام محکوم شد و روز یکشنبه هشتم آذرماه سال ۱۳۶۰ به همراه دختر کمونیست دیگری به نام سیما دریائی تیرباران شد! .....
بزرگترین ننگ تاریخی دوران حکومت رضا خان و جدایی بخش اعظمی از ایران و دادن مناطق استراژیک به همسایه های ایران در پیمان سعد آباد بود.
* دو روز مانده تا شروع اولین دور مذاکرات برجام عبداللهیان گفته "همه مقدمات را برای رسیدن به یک توافق خوب و سریع فراهم کرده‌ایم"
*طبعا رسیدن به چنین توافقی "در صورتی ممکنست که طرفهای مقابل نیز به تعهدات کامل شان برگردند".
* کیهان : با توجه به مواضع آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها به نظر می‌رسد دور سختی از مذاکرات در وین در پیش است و در سال ۲۰۲۱ اتفاق خاصی نخواهد افتاد و همه چشم‌ها به سال ۲۰۲۲ دوخته شده‌ درحالی‌که برجامی که به دنبال احیای آن هستند، یک سال تا زمان نخستین بند غروبش مانده
هر یک از طرح‌های‌ باندهای تروریستی سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات، مستلزم چند حرکت موازی است و مهمترین نقش را در این عرصه کسانی به عهده می گیرند که ما آنان را به چشم یک یار و آنهم یار وفادار می‌نگریم. آری، "از ماست که بر ماست". مُبرم‌ترین لازمۀ جنبش، پالایش صفوفِ اپوزیسیون و جدا کردن سره از ناسره است.
میل مهارناپذیراقتدارهسته ای به عنوان نمادی از غایت اقتدار و آمال رژیم. توهم به ِاکسیراقتدارهسته ای توسط یک نظام فرومانده و محاصره شده در بحران ها و نابهنگام با زمانه خویش و در راستای گرایش درون ماندگار زیست در بحران و بحران آفرینی است که دایما خود را حول دوگانه نظام و دشمن بازتولید می کند. تقویت این میل بویژه با تصرف کامل دولت در دست ذوب شدگان ولایت و سپاه و فرادستی بخش های تندرو و نظامی در ساختارقدرت هم خوانی دارد.
طبق روال همیشگی صبح امروز در حال گشت و گذار در چهره‌کتاب (آنچه که در زبان انگلیسی آنرا فیس‌بوک نامیده‌اند) بودم که نوشته‌ای در صفحه رفیق اشرف دهقانی توجه‌ام را جلب نمود.