دیدگاهها

این شگفت انگیز، و یک طنز و توهم رسوای تاریخی ست که پذیرفته شود و یک مشت بی شرم پشت پرده نشین وابسته به تبهکاران ساختار آمریکائی، راست درونی رژیم و دسیسه پردازان رفرمیست بیرونی کلاش بتوانند و دریغا توانسته اند از ساده دلی مادر داغدار ستار بهشتی بی شرمانه بهره برده، و وی" گوهر عشقی" را فریب داده و از او سپر اهداف دلالی و میانجیگری منافع خود با امپریالیسم آمریکای یک قربانی ناآگاه بسازند و دردا ساخته اند؛

کارزار دفاعی از بازداشت شدگان اخیر : فعالان کارگری و حامیان گروه ۱۴ نفره

فایل صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی جمعه اول شهریور ۱۳۹۸ : " کارزار دفاعی از بازداشت شدگان اخیر : فعالان کارگری و حامیان گروه ۱۴ نفره "
میهمان برنامه : دکتر حسن نایب هاشم ، پزشک ، فعال سیاسی و مدافع حقوق بشر
انتشار از: 
ترامپیسم معجونی است از نئولیبرالیسم مهاجم و نئوفاشیسم و نظامی گری: چنان که ترامپ با شعارکاهش مالیات ها و لاجرم حذف هرچه بیشتر خدمات اجتماعی دولت به عنوان مدل مورد نظرش درهمین نشست شرکت کرده است. سیاستی که تاکنون چندین تریلیون دلار برکسری بودجه آمریکا و بدهی های آن افزوده است. او همزمان هم تبلوربحران است و هم از جهاتی پاسخ به آن و مشخصا به افت هژمونی آمریکا که قراراست با بهم ریختن نظم کهن و برقراری نطمی نوین و با فرادستی آمریکا به آن دست یابد
برای آزادی بی قید و شرط ایشان و دیگر زندانیان سیاسی بی‌گناه اقدام عاجل به عمل آورید وبرای جلوگیری از نقض آشکار و فاحش حقوق بشر توسط دستگاه قضایی ایران به طریق اولی اقدام نمایید


سکوت معنی دار خامنه ای در قبال کارزار مبارزه با فساد که به دانه درشت های نظام رسیده و زیر پای بسیاری را که در جایگاه قدرت بودند خالی می کند چگونه می شود تفسر کرد ؟
آنچه که مسلم است این کار زار دقیقا زیر نظر خامنه ای صورت می گیرد و افرادی مانند زاکانی ها عروسک های خیمه شب بازی جدیدی هستند که رشته آن ها بدست جریانی است که قرار است به عنوان پاکدستان ومبارزان با فساد و نجات بخشان امید آفرین وارد صحنه شوند .
نیرو ئی جوان و خوابیده در آب ن
بخش دیگری از وظیفه یک چنین پروژه هایی، حذف نیروهای چپ از صحنه سیاسی میباشد. رقیب اصلی و واقعی نئولیبرالیسم داخلی، جهانی و قدرتمداران سرمایه داری امپریالیستی در ایران، همچنان نیروهای چپ دموکرات آزادیخواه، عدالت جو و رادیکال میباشند. در ایران ما امروزه شاهد هستیم که نیروهای سیاسی و فعالین طرفدار طبقه کارگر، همچنان بیشتر از همه تحت سرکوب قرار گرفته و بیشتر از همه به زندان های طویل المدت انداخته میشوند.
روزی همه ی آتش ها را بر نیستان ظلم خواهیم انداخت.
تاتر کهن نشان داده، نمایش با کشتن گاو پایان میآبد
بین گریم سیاسی و گریم سینمائی مرز ها پاک شده است. بین بازی پشت دوربین های فیلمبرداری برای فیلمسازی، و بازی پشت دوربین های فیلمبرداری برای امضا گذاشتن پای قرارداد های نظامی، پاک شده است. در نتیجه برای کسانیکه از دور نگاه میکنند و داخل اکیپ فیلمسازی سیاسی نیستند، نقد و بررسی اتفاقات از منطق مورد شناختشان پیروی نمیکند.خطر اینست که تمام آئین های نمایشی و تاتری ازین قبیل، عاقبتش با کشتار و خونریزی تمام میشود. با کشتن گاو. تئاتر کهن همیشه با انجام قربانی توام بوده که در مورد علل مردم شناسی و روانکاوان
آنچه در تاریخ اسلام روی داد فقط نتیجه سیاست حاکمان نبود، بلکه افزون برآن یک «شعور جمعی ایدئولوژیک دینی جعل کننده» بر اذهان غالب شد. روانشناسی جمعی ویرانگر و تراژیک بوجود آمد تا روان را مسخ گرداند، موهومات را مقدس بداند و اندیشیدن را به سقوط بکشاند. دروغ به تقوا و صواب تبدیل شد زیرا سیاست «امت خودی ها» علیه غیرخودی ها بود. ما دستخوش یک جعل بزرگ تاریخی شدیم.