دیدگاهها

راهبرد فعلی آمریکا نسبت به ایران : تسلط بر اعراب
راهبرد فعلی آمریکا نسبت به ایران : تسلط بر اعراب، توانمندتر کردن قدرت نظامی و اقتصادی اسراییل، فروش اسلحه، به حاشیه راندن موضوع فلسطین، تعویق بازسازی سوریه، مجبور کردن کشور های عربی به برون سپاری امنیت ملی خود و تزریق درآمد های نفتی آنان به Research&Development در بخشIT و Artificial Intelligence (هوش مصنوعی) .موضوع قدرت سه قسمت دارد: کسب قدرت، حفظ قدرت و بسط قدرت. مورد سوم به مراتب پیچیده تر از موارد اول و دوم است. جنگ تعرفه ها، تحریم روسیه، استراتژی مقابله با ایران، همکاری با هند وو افزایش قدرت
جامعه ایرانی راهی جز آماده شدن برای یک انقلاب دیگر ندارد۔
ما نیازی به قیمومیت امریکا نداریم و خود با اقدام به فلج نمودن سیاست غارت ثروت های طبیعی ( که در دو نظام شاه و شیخ انجام گرفت)، می توانیم جهت بسترسازی براندازی حکومت اسلامی و شکل دهی به نظامی ملی, مردمی, سوسیال, لائیک دمکراتیک و ایرانمدار آماده شویم.
شماری از هنرمندان، کنشگران، فعالان فرهنگی و روزنامه‌نگاران ایرانی با امضای نامه‌ای سرگشاده و راه‌اندازی کارزاری علیه تحریم‌های یک‌ جانبه آمریکا، از «مردم جهان» خواستند در برابر تحریم‌ها با آنها «هم‌ صدا» یا تک صدا شوند.
فعالان سیاسی و مدنی نباید اجازه دهند تا سازمان های بدنامی چون مجاهدین خلق که جز ترور و خشونت، دستاورد دیگری در 50 سال عمر خود ندارد، اقدامات مسالمت جویانه و مدنی مردم را به نفع خود مصادره نمایند.
سعید سلطانپور در روز عروسیش بازداشت می شود، از او می خواهند که توبه نامه بنویسد و مصاحبه کند و او تنها زهرخند می زند! پس از شکنجه های فراوان بازوانش شکسته می شوند و پس از دو ماه شکنجه ‌سخت سرانجام در زندان اوین برای کمونیست بودن تیرباران می شود!
یا در این حقیقت آشکار تردیدی وجوددارد که تبر تحریم های امپریالیسم آمریکا تاکنون جز بسود خویش، و تحکیم و تداوم استبدادمذهبی و به تبع آن، منشأ سرکوب هرچه بیشتر آزادی های مدنی، ستیز کور با درخواست برابرخواهی حقوق زن و مرد و حق آزادی پوشش
در این یادداشت، ابتدا به اختصار در باره جنبش مبارزه عربی برای آزادی احواز (حرکه النضال العربی لتحریر الاحواز) خواهم پرداخت و سپس کلامی کوتاه با فرزندان و برادران ام در این جنبش خواهم داشت. طی چند هفته گذشته، نام عرب های اهواز، حبیب جَبُر، رئیس جنبش مبارزه عربی برای آزادی احواز، برادرش ناصر و یعقوب تستری مسوول روابط عمومی و داماد حبیب، و نام هایی از این دست در فضای مجازی و سپهر رسانه های جهانی سخت پیچیده است..پس از اشغال سفارت ایران در لندن در ۱۹۸۰، و ترور احمد مولی در ۲۰۱۷، شاید واقعه دانمارک..
سرمایه داری یکدست شده و دارای اقتصا-سیاسی واحد دوره جهانی سازی اکنون دارد در مسیردردناک چندقطبی شدن هم به لحاظ استحکام منافع وحوزه نفود و هم نحوه صورت بندی سیاسی و اقتصادی خود و البته چگونگی تلاش برای کسب موقعیت برتر و «هژمونیک» برکل مجموعه است.
بر بستر سقوط بی سابقه ارزش های اخلاقی اجتماعی میباشد که چنین شخصی میتواند با شعارها و رفتارهای بی سابقه ضد انسانی، ضد اخلاقی، سرکوب گرانه و خشن خویش، تنها یار و یاوری خویش را در آقای دونالد ترامپ یافته و قبل از سر کار آمدن، وعده انتقال سفارت برزیل له اورشلیم ، قلع و قمع کردن مخالفین و چپ ها و دشمنان خیالی خویش می یابد.