دیدگاهها

١٥ هزار روز پیش زادگاه من "چابهار" نه شهر پروژه ها بود و نه شهر افسانه ها و نه لقب پر طمطراق "تنها بندر اقیانوسی کشور" را به یدک می کشید. شهر کوچکی بود با آدم های بزرگ.
همگان بیاد دارند دو سال قبل نیز مقامات ایران موضوع تشکیل کشور قم و جدایی از ایران را مطرح کردند تا واتیکان شیعی بسازند. بدیهی است حاکمان ایران پروژەهای دوراندیشانەای دارند کە میتوان طرح جدایی قم از ایران را بمنظور داشتن پناهگاهی برای ملاها در صورت فروپاشی و سقوط نظامشان پنداشت.
شیون و داد و فغان اپوزیسیون نئولیبرال ناسیونالیستهای غالبا خارج نشین جمهوری اسلامی ایران در این زمینه که مملکت از دست رفت، بیشتر از این بابت میباشد که آنها نه تنها خواهان برقرای چنین توافق نامه هایی با نئو لیبرال های امپریالیستی آمریکایی اروپایی میباشند، بلکه خود همیشه مبلغین یک چنین توافق نامه هایی با اربابان خویش بوده و هستند که همیشه موجب به غارت رفتن واقعی ثروت های کشورمان بوده است.
بی گمان عامل اصلی چنین گرایشی ناامیدی نظام بویژە از اروپا در شرایط تشدید تحریمهاست، اما یکی از عوامل مشوق نظام می تواند این باشد کە دیگر در داخل کشور نیروی سیاسی جدی وجود ندارد کە گرایش بە چین منجر بە تقویت آن و مطرح شدن بیشتر آن در سطح افکار عمومی شود؛ و اساسا حزب کمونیست چین هیچ تمایلی بە ایجاد چنین احزابی و پشتیبانی از آنها ندارد.
معروف است که، کمونیست های چین به رهبری مائو و بنابر فرمان او؛ جهت حفاظت از کشتزارهای گندم و برنج کشورشان، هیچ گنجشکی را در چین زنده نگذاشتند. شاید آنرا جاسوس نظام سرمایەداری و مایه لطمه به اقتصاد و کشاورزی و کشتن آن را نیز سبب کمک به دهقانان آن کشور می دانستند.! و کار به جایی رسید، که بعدا مجبور شدند از شوروی سابق طلب گنجشک کنند و از ترس افزون شدن حشرات، دوباره گنجشک وارد کردند، چرا که عملا گنجشکی در چین یافت نمی شد.!
پیرامون متن جمعی “به آرزوهای مردم شلیک نکنید”
حمله بیانیه به کردها هم تاریخ آنها را نشانه گرفته و هم متوجه امروزشان است! سخن را با معرفی کردها چونان “طلبکار و طلبکار از همه” می‌آغازد که کارشان “همه ذکر مصیبت” بوده و هست نسبت به جفایی که در جریان تاریخ “دولت – ملت سازی یک قرن قبل” بر آنها رفته است. سپس هم با این طعنه زدن که: اما “دریغ از تلاش برای یافتن «سهم» خود در به وجود آمدن این وضعیت”! یعنی مقصر بی‌حقوقی کردها، بیشتر خودشان‌اند! همانی که ناسیونالیسم‌های ضد کرد می‌گویند
با نگاهی به ماه عسل اخیر رژیم و چین می توان به این نتیجه رسید که برای ما از این به بعد هیچ ماهی عسل نیست!
.

گاهنا فکر می کنم بعد از پنجاه سال فعال سیاسی بودن وسینه زدن زیر علم چپ در کل و مشخص سازمان فدائی چرا نمی توانم مسایل سیاسی مطرح در جامعه را بزبان ساده بگویم،بنویسم ، حداقل برای خود حلاجی کنم. ساده ترین مسائل را وقتی می گویم چنان مرکب می شوند که تعجب می کنی که در
چهار روز پس ازبیانیه ۱۰۴ روشنفکر درحمایت ازدادخواهی ۶۷، شاهد پایفشردن برهمان سبک و سیاق تهمت پراکنی همیشگی هستی ، رهبری غیر پاسخگو( خامنه ای و ولی فقیه) را نمی خواهند، یک سازمان سیاسی ویا هرمدعی رهبری که پاسخ گوی مواضع وعملکرد خود در برابرمردم وافکارعمومی و روشنفکران و شخصیت های سیاسی و فرهنگی ...نباشد را نیز نمی خواهند و نمی پذیرند، و در مقابل چنین پدیده های فاشیستی باید در مقابلشان بأیستند و پس بزنند. مبارزه سیاسی بدون پاسخگویی به افکار عمومی معنایی جز فاشیزم و توتالیتاریسم نداشته و ندارید.
" حقایقی در رابطه با شکنجه گاه های ساواک شاهنشاهی "
سخنرانی در اتاق تلگرام گفتمان ما – باقر ابراهیم زاده
رفیق باقر ابراهیم زاده از خانواده ی جانباختگان راه سوسیالیزم برادر رفیق دکتر غلامحسین ابراهیم زاده که به دست پاسداران رژیم جهل و جنایت جاودانه شد و از زندانیان رژیم ستم شاهی و از فعالان سیاسی چپگرا میباشد.