دیدگاهها

در بزرگداشت روز جهانی حقوق بشر، ۱۹ آذر (۱۰ دسامبر)
شلاق زدن در برابر دیدگان مردم کرمانشاه به دلیل «روزه‌خواری»، تیر ماه ۱۳۹۳

برای بازنمودن ناهمسانی و ناسازگاری احکام شرعی اسلامی و قوانین وضعی جدید، باید نگاهی بیاندازیم به احکام شرعی اسلامی، حقوق اساسی حکومت قانون‌سالار و حقوق بشر بین‌المللی
درپى ترور دانشمند هسته اى شرايط بغرنج كشور و منطقه را دريابيم!
ترور هفتمين نفر از كاركنان و دانشمندان هسته اى و فن آورى دفاعى كشور و معاون وزير دفاع محسن فخري زاده در سالگرد كشته شدن مجيد شهرياري، بكبار ديگر تيم هسته اى و امنيتى كشور و جامعه را صرف نظر از صف بندیهای سیاسی در شوك فرو برد.
ترورهاى
مانند نژاد انسان ها زبان انسان ها نیز ابزاری برای نفرت پراکنی از سوی ناسیونالیست های نژادپرست است و سخنان ناسیونالیست های ایرانی درباره زبان تنها برای یک خواسته است و آن هم نفرت پراکنی ناسیونالیستی است، در هیچ کشوری با ده ها زبان کشورداری نمی شود که ایران دومین کشور باشد و زبان کاربردی در هر کشوری حتی اگر ده ها زبان در آن کشور گویشور داشته باشند تنها یک زبان می تواند باشد و در ایران نیز تنها با یک زبان می توان کشورداری کرد و آن هم زبان پارسی است .....
این روایتی است کاملآ متفاوت از هفت سال پروسه خونین و پر درد و رنج یک نسل از زندانیان سیاسی ایران در دهه سیاه شصت و در سیاهچال های مخوف حاکمیت «فاشیسم مذهبی» که شاید برای نخستین بار، از نگاه و زبان یک «دمپایی زندان» حکایت میشود!
ترور در جغرافیای کشوری انجام گرفته که مردمان آن، بیش از چهاردهه در گروگان حکومت اسلامی هستند و دانشمندان آن هم از این قاعده مستثنا نیستند. رژیم اسلامی، در توحش، سرکوب، ترور، تجاوز و اعدام، رقیب ندارد. در حکومت تروریستی – اسلامی، یکنفر از وابستگان نظام که تحت شدیدترین پوشش های حفاظتی قرار داشته، ترور شد. پرسش این است که آمرین ترور نیروی خارجی بوده و از کشور دیگر هدایت شده اند، ویا سرنخ ترور به بیت سیدعلی وصل است؟

آیا تاریخ مصرف محسن فخری‌زاده پایان یافته بود و ترور او ...
در دوران امپریالیزم این دولت ـ ملتها هستند که در قالب قدرتها و ابرقدرتها یکروز بدنبال انباشت سرمایه ، روز دیگر در اندیشه صدور کالا و در آخر هم بدنبال صدور سرمایه به چاپیدن سرزمینهای دیگران و تصرف بازارهای مصرف و کنترل کارتلها و کلان سرمایه ها بودند. در دوران گلوبالیزم برعکس این تنها کلان سرمایه داری بویژه کلان سرمایه مالی است که بر جایگاه دولت ـ ملتها نشسته است و دولتها را کنترل می کند و حتی ابرقدرت می سازد !
محمد علی اصفهانی     Mohammad Ali Esfahani
از این پشت سر هم، عملیات متعدد و روزافزون، علیه ج.ا در خارج و داخل ایران انجام دادن، و قبول رسمی یا تلویحی مسئولیت خود، و به طور مستقیم یا غیر مستقیم، ابعاد عملیات خود را با آب و تاب به رخ همه کشیدن، به نظر می رسد که اسراییل، هدفی بزرگتر داشته باشد.
اسراییل، ظاهراً دارد عامدانه به انواع حدس و گمان ها دامن می زند تا برای نه چندان غیر منتظره بودن کاری متفاوت که احتمالاً قصد انجامش را دارد فضا سازی کند.


سالهاست که هنگام انتخابات جمهوری اسلامی این بحث میان مخالفین این رژیم ادامه داشته که در انتخابات چه باید کرد. عده ای از همان ابتدا انرا تحریم میکنند و عده ای به مردم پیشنهاد میکنند که به خاطر اینکه وضعیت بدتر نشود در انتخابات شرکت کنند. در انتها هم با
**دراغلب سازمانهای اداری مدیران فرصت طلب فاقد صلاحیت ، پاک پندار ، منزه از آلودگیها و شایسته برخلاف اصول مصدر امور میباشند و اکثریت کارمندان محتاج به دریافتی های ماهیانه ،هر چند از لحاظ علمی و برتری ها بایستی مسئول امور باشند ...این گونه حضور مخرب وبرخلاف منافع ملی را در سطح کلان و گستردگی به دلیل نیازهای مالی تحمل و با باری بهر جهت و بدون انگیزه خدمت ،روزگار را می گذرانند و معترضین به اینگونه انتصابات رانتی و اعطای اختیارات به «زنگی های مست فاقد صلاحیت علمی و تجربی » را بنوعی بایکوت
بطورکلی مادریک بزنگاه حساسی قرارداریم که بحران انتقال قدرت درکشوری که هنوزهم نیروی اصلی حافظ نظم جهان و منطقه حساس خاورمیانه بشمار می رود، از ویژگی آن است. از همین روهرنوع خللی درآن میتواند بطوربالقوه وبالفعل ودرسطوح گوناگون موجب پسامدهای مهمی در منطقه و ایران گردد.در موردایران با توجه به بحران مزمن هسته ای که سال هاست کانونی شده وزیر مراقبت ویژه سازمان ملل قراردارد،این نگرانی که ممکن است خلأ قدرت،علاوه بربرخی تحرکات منطقه ای موجب وسوسه تلاش برای دست یابی به سلاح هسته ای گردد