دیدگاهها

هزار وعده خوبان یکی وفا نکند
اهل سنت، بلوچ, کرد, عرب, ترکمن و بقیه فقط در پای صندوق های رای دیده می شوند. آیا براستی این جماعت خودپرست و متعصب ما را نیز ایرانی می دانند؟
نهادهای خودمدیریت شهروندی و مجامع هماهنگی سیاسی منتخب، دو ب
سامانه مهستان های سوسیال دمکراتیک و لائیک (حامل سه عنصر منتخبین، معتمدین، کارشناسان، و با ترکیب جنسیتی مطلوب حضور پنجاه درصدی زنان) ، نقد شوراها و ملاحظه آموزه های مان از شکست سوسیالیسم امرانه و فاجعه اسلام سیاسی در ایران و منطقه است.
در دولت های اسلامی شاخصه های دو ایدئولوژی متضاد توتالیتاریسم و آنارشیسم درهم تنیده شده است. میل به تجزیه و فرار از مرکز از ویژگی های دولت های اسلامی است. توتالیتاریسم اسلامی بر خلاف توتالیتاریسم کلاسیک ابتدا خودش قدرت های آنارشیستی منطقه ای خلق می کند و سپس با با قدرت سرکوب از آنارشیسم خود ساخته حفاظت می کند. وفاداری آنارشیست های منطقه ای به دولت مرکزی تا زمانی است که آن دولت بتواند از موجودیت آنارشیستی آنها دفاع کند.
** گزیده ای هر چند نسبتا مفصل و متنوع - ازنوشته های گونه گون صاحبان بصیرت واقعی و نیک پندار ، مصون مانده از هر گونه تعرض به منافع ملی ، حامیان پاک دست وطن خواه و مردم دوست ، در زمینه مسائل اجتماعی – فرهنگی که سیاست بران نام بنهاده اند ، بدون فصل بندی و تقدم و تاخر ،ایفاد حضور خوانند گان گرامی این رسانه پیشرو می گرد د : با این باور که هر چند ممکنست مکرر، اما اثر گذاری مطلوبی خواهد داشت .... تا چه قبول افتد
محکومیت های بین المللی همراه با اعتراضات سراسری مردم ایران - قسمت دوم
محکومیت های بین‌المللی در سومین هفته اعتراضات سراسری مردم ایران در حمایت از قیام تشنگان در خوزستان و سایر شهرهای ایران همچنان ادامه دارد.
مقامات نظام اسلامی با جدا کردن ایرانیان از اتصال به اینترنت جهانی امیدوارند سرکوب خونین‌شان علیه مردم خود را از بقیه جهان پنهان کنند! زیرا پیش از این هم در دیماه 1396 و آبانماه98 این نظام فعالیت های مخالفانِ خود در فضای اینترنت را مصداق «جنگ نرم با این نظام و نوعی تلاش برای براندازی قلمداد نموده بود».

"قتل‌عام شهروندان و قصور همه جانبه دولت در کنترل همه‌گیری کرونا!"

قتل‌عام شهروندان و قصور همه جانبه دولت در کنترل همه‌گیری کرونا!
فایل صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی با دکتر مزدک دانشور
جمعه ۸ مرداد ۱۴۰۰

انتشار از: 
اگر آمریکا این اینترنت ماهواره ای را روی فضای تمام ایران فعال کند، فقط در عرض سه روز می تواند رژیم را مجبور به ارسال نمایندگانش پای میز مذاکره در وین کرده و همه شرائط خود را به جمهوری اسلامی دیکته کند. اما مسئله اینجاست که آمریکا و متحدانش، مانند رژیم اسلامی ایران، خواهان وارد کردن عامل مردم و فشار اعتراضی آنها به معاملات و مذاکرات سیاسی خود با رژیمهای خودکامه نیستند و این را مسئولان رژیم هم بخوبی می دانند.
ایران – محکومیت‌های بین‌المللی همراه با اعتراضات سراسری مردم
از نگاه جهان: اعتراضات سراسری مردم ایران از خوزستان تا تهران – قسمت اول
شرح ماجرای شکایت محمد رجوی تنها فرزند مسعود رجوی
هفته گذشته سرانجام دادگاه ايالتی نروژ رأی خود را در رابطه با پروندۀ شكايت اينجانب عليه كارفرمای سابق ام، صادر نمود. حكم دادگاه آشکارا بیانگر یک شكست سنگين و اساسی برای جناب كارفرمای تحت امر و به طبع آن برای خود سازمان مجاهدين بود.