بند ۸ زندان اوین؛ شکنجه گاه زندانیان سیاسی، هتل اختلاسگران!
گزارشی از بندسیاسی زندان اوین
01.08.2022 - 15:23
تهیه و تنظیم:
سایت جوانه

بند ۸ زندان اوین کجاست؟ در این بند چه می گذرد؟ گزارشی از وضعیت اسفناک زندانیان سیاسی در بند۸ زندان اوین

فساد، رشوه خواری، انتقال فروشندگان مواد مخدر به بند ۸ زندان اوین، بند زندانیان سیاسی

کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام ۱۰ مرداد ۱۴۰۱، بر اساس گزارشی از وضعیت زندانیان سیاسی در بند ۸ زندان اوین که اخیرا به دستمان رسیده است، مقامات فاسد زندان اوین با رشوه خواری، انتقال زندانیان فروشنده مواد مخدر و شرارتی به داخل سالن ها، تبعید و پرونده سازی بر علیه زندانیان سیاسی معترض، باعث ایجاد شرایطی سخت و اسفناک برای زندانیان سیاسی در بند ۸ این زندان شده اند.

در این گزارش آمده است: ... ادامه مطلب:

بند ۸ زندان اوین، شکنجه گاه زندانیان سیاسی (javanehha.com)

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

کانون حقوق بشری نه به زندان

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما